Korupcijos prevencija

AKMENĖS RAJONO JAUNIMO IR SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO CENTRO INTERESŲ KONFILKTŲ VALDYMO POLITIKA

AKMENĖS RAJONO JAUNIMO IR SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO CENTRO 2022–2024 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA

DĖL PAREIGŲ, KURIAS AKMENĖS RAJONO JAUNIMO IR SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO CENTRE EINANTYS ASMENYS PRIVALO DEKLARUOTI PRIVAČIUS INTERESUS, SĄRAŠO PATVIRTINIMO

DĖL AKMENĖS RAJONO JAUNIMO IR SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO CENTRO TVARKOS APRAŠŲ, SUSIJUSIŲ SU KORUPCIJOS PREVENCIJA TVIRTINIMO, KORUPCIJOS PREVENCIJOS KOMISIJOS SUDARYMO, ASMENS, ATSAKINGO UŽ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMĄ, SKYRIMO

AKMENĖS RAJONO JAUNIMO IR SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO CENTRO PEDAGOGŲ ETIKOS KODEKSAS

AKMENĖS RAJONO JAUNIMO IR SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO CENTRO APGAULĖS IR KORUPCIJOS PREVENCIJOS TVARKOS APRAŠAS

AKMENĖS RAJONO JAUNIMO IR SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO CENTRO
DARBUOTOJŲ TOLERANCIJOS KORUPCIJAI 2022 M. APKLAUSOS REZULTATAI

AKMENĖS RAJONO JAUNIMO IR SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO CENTRO DOVANŲ, GAUTŲ PAGAL TARPTAUTINĮ PROTOKOLĄ AR TRADICIJAS, TAIP PAT REPREZENTACIJAI SKIRTŲ DOVANŲ PERDAVIMO, VERTINIMO, REGISTRAVIMO, SAUGOJIMO IR EKSPONAVIMO TVARKOS APRAŠAS

AKMENĖS RAJONO JAUNIMO IR SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO CENTRE DIRBANČIŲ ASMENŲ PRIVAČIŲ INTERESŲ DEKLARAVIMO IR NUSIŠALINIMO TVARKOS APRAŠAS

AKMENĖS RAJONO JAUNIMO IR SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO CENTRO KORUPCIJOS PREVENCIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO 2022 METAIS ATASKAITA

PAREIGYBIŲ SĄRAŠO TVIRT. STT

Loading

Į viršų