Suaugusiųjų pagrindinis ugdymas

SUAUGUSIŲJŲ PAGRINDINIO UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS

MOKSLO METŲ TRUKMĖ IR STRUKTŪRA

2023-2024 MOKSLO METAIS

Mokslo metai prasideda rugsėjo 1* d.

KlasėUgdymo procesoUgdymo proceso trukmė
pradžiapabaigaUgdymo dienų skaičius
8-10  2023-09-01*2024-06-26185

*Mokslo ir žinių dienai sutapus su poilsio diena, ugdymo proceso pradžia mokyklos sprendimu gali būti nukeliama į artimiausią darbo dieną po poilsio dienos.

Suaugusiųjų klasės gali būti komplektuojamos kelis kartus per mokslo metus.

Socialinė veikla mokiniams, besimokantiems pagal suaugusiųjų pagrindinio ugdymo programą, nėra privaloma.

Ugdymas vykdomas:

1. Suaugusiųjų pagrindinis grupinis ugdymas vykdomas mišriuoju nuotoliniu būdu:

1.1. asinchroninis mokymas (25 min.) vykdomas nuotoliniu būdu Moodle virtualioje mokymosi aplinkoje pagal tvarkaraštį;

1.2. sinchroninis mokymas (20 min.) vykdomas per Zoom programą pagal tvarkaraštį;

Centre ugdymas organizuojamas PUSMEČIAIS:

I pusmetis: 2023-09-01– 2024-01-26;

II pusmetis: 2024-01-29 iki mokslo metų pabaigos.

Ugdymo proceso metu skiriamos atostogos:

Rudens atostogos2023 m. spalio 30 d. – 2023 m. lapkričio 3 d.
Žiemos (Kalėdų) atostogos2023 m. gruodžio 27 d. – 2024 m. sausio 5 d.
Žiemos atostogos2024 m. vasario 19 d. – 2024 m. vasario 23 d.
Pavasario (Velykų) atostogos2024 m. balandžio 2 d. – 2024 m. balandžio 5 d.

Loading

Į viršų