Karjeros ugdymas

Akmenės rajono jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centre dirba trys profesinio ugdymo specialistai, kurių tikslas – teikti karjeros ugdymo(si) paslaugas Akmenės rajono mokyklose.

Karjeros specialistai skirtingose mokyklose veda profesinio orientavimo užsiėmimus.  Konsultuoja ir teikia pagalbą renkantis profesinį kelią ne tik mokiniams, bet ir  tėvams/globėjams, mokytojams bei klasių vadovams:

Jurgita Valčikaitė-Šidlauskienė – Jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centras, Kruopių pagrindinė mokykla, Akmenės gimnazija, Dabikinės Vladimiro zubovo mokykla;

Indra Tijunaitienė – Ramučių gimnazija ir Saulėtekio progimnazija;

Vilija Perminienė – Papilės Simono Daukanto gimnazija ir Ventos gimnazija.

Kontaktai:

El. pastas –  karjeros.spotas@gmail.com

Facebook – Karjeros Spot‘as

PASTABA:  Karjeros specialistės naudojasi bendru el. paštu, todėl rašydami mums laiške/Facebook žinutėje nurodykite, kurioje mokykloje mokotės/dirbate.  

Ugdymas karjerai apima keturias sritis:  savęs pažinimo, karjeros galimybių pažinimo, karjeros planavimo ir karjeros įgyvendinimo.

Profesinis informavimas. Sudarytos sąlygos gauti ir aptarti informaciją apie mokymosi ir darbo galimybes (t. y. mokymo ir studijų programas, mokymo formas, įgyjamas kompetencijas ir kvalifikacijas, mokymosi sąlygas, profesinės veiklos ir užimtumo sritis, darbo rinką ir jos pokyčių prognozes (pavyzdžiui, kvalifikacijų paklausą, atlyginimus). Profesinis informavimas apima ir profesinį veiklinimą – veiklas, kurių metu mokiniams padedama aktyviai pažinti įvairias užimtumo sritis, profesijų ypatumus ir karjeros galimybes, kaupti darbo patirtį, ugdytis profesinę motyvaciją ir planuoti būsimą karjerą. Šiam tikslui gali būti organizuojamas darbo veiklos stebėjimas, praktinė veikla ir mokymas įmonėse, įstaigose arba virtualiojoje erdvėje, įgytos patirties aptarimas ir kita veikla.

Profesinis konsultavimas – sudaromos galimybės pažinti, įvertinti ir aptarti individualias savybes, galinčias turėti įtakos karjerai (mokymuisi įvairiose pakopose, darbui), padedama spręsti klausimus, susijusius su karjeros planavimu – mokymusi ir profesinės veiklos rinkimusi, be to spręsti karjeros

problemas, susijusias su socialiniais, sveikatos, psichologiniais veiksniais.

Profesinio orientavimo tikslas – padėti mokiniams išsiaiškinti būsimos profesinės karjeros tikslus, susipažinti su darbo pasauliu ir padėti jiems įgyti gebėjimų profesinei karjerai planuoti.

Pagrindiniai uždaviniai:

 • Supažindinti mokinius su įvairiomis profesijomis ir specialybėmis;
 • Supažindinti mokinius su profesinėmis mokyklomis, rengimo centrais, aukštosiomis mokyklomis;
 • Padėti mokiniams atskleisti jų interesus, gebėjimus, vertybes, tikslus kurie susiję su profesijos pasirinkimu;
 • Suteikti žinių apie darbo rinką ir darbo paiešką;
 • Bendradarbiauti su mokymo įstaigomis, profesinio rengimo centrais, aukštosiomis mokyklomis.

Profesinio orientavimo veiklos kryptys:

 • Tyrimai;
 • Pokalbiai, diskusijos;
 • Konsultacijos;
 • Susitikimai
 • Išvykos (mokymo; įstaigas, parodas) ir renginiai;
 • Informacijos rinkimas ir kaupimas.

PROFESINIO ORIENTAVIMO SPECIALISTŲ DARBO LAIKAI MOKYKLOSE:

JURGITOS VALČIKAITĖ-ŠIDLAUSKIENĖ

Aptarnaujamos mokyklos:

Akmenės r. jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centras

Akmenės r. Akmenės gimnazija

Akmenės r. Kruopių pagrindinė mokykla

Akmenės r. Dabikinės V. Zubovo mokykla

AKMENĖS RAJONO JAUNIMO IR SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO CENTRO

PROFESINIO ORIENTAVIMO SPECIALISTĖS JURGITOS VALČIKAITĖS-ŠIDLAUSKIENĖS

 DARBO GRAFIKAS

Aptarnaujamos mokyklos:

Akmenės r. jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centras

Naujosios Akmenės „Saulėtekio“ progimnazija

Akmenės r. Kruopių pagrindinė mokykla

Akmenės r. Dabikinės V. Zubovo mokykla

PirmadienisAntradienisTrečiadienisKetvirtadienisPenktadienis  
8.00 iki 18.00 val Jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centras (Mišrus darbo modelis)8.00 iki 12.30 val. Jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centras Asmeninių konsultacijų laikas (3 a. 33 Kab.)8.00 iki 12.00 val. Naujosios Akmenės „Saulėtekio“ progimnazija  8.00 iki 18.18 val. Jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centras (Mišrus darbo modelis/pagal poreikį)8.00 iki 17.00 val. Naujosios Akmenės „Saulėtekio“ progimnazija (mišrus darbo modelis/pagal poreikį)  
13.00 iki 15.00 Dabikinės V. Zubovo mokykla12.30 iki 15.30 Kruopių pagrindinė mokykla
15.00-18.00 Naujosios Akmenės „Saulėtekio“ progimnazija (mišrus darbo modelis/pagal poreikį)  15.30-18.00 Naujosios Akmenės „Saulėtekio“ progimnazija (mišrus darbo modelis/pagal poreikį)  
Pietų pertrauka  12.00-12.30 Pietų pertrauka 12.30-13.00Pietų pertrauka 12.00-12.30Pietų pertrauka 12.00-12.30 Pietų pertrauka 12.00-12.30

Kontaktai:

El. pastas –  karjeros.spotas@gmail.com

Facebook – Karjeros Spot‘as

PASTABA: Laiške/žinutėje nurodykite, kurioje mokykloje mokotės/dirbate.

INDRA TIJŪNAITIENĖ

Aptarnaujamos mokyklos:

Akmenės rajono Naujosios Akmenės „Saulėtekio“ progimnazija

Akmenės rajono Naujosios Akmenės Ramučių gimnazija

PirmadienisAntradienisTrečiadienisKetvirtadienisPenktadienis
14.35-18.35 val. Ramučių gimnazija (Nuotolinis darbas)    8.00-13.00 val. „Saulėtekio“ progimnazija Individualios konsultacijos    8.00-9.50 val. Ramučių gimnazija    8.00-12.00 val. „Saulėtekio“ progimnazija (Nuotolinis darbas)8.00-12.00 val. „Saulėtekio“ progimnazija (Nuotolinis darbas)  
  13.00-18.00 val. Ramučių gimnazija Individualios konsultacijos (2 a. 202 kab.)      11.00-12.00 val. Ramučių gimnazija      14.35-18.35 val. Ramučių gimnazija      14.35-16.45 val. Ramučių gimnazija (Nuotolinis darbas    

VILIJA PERMINIENĖ

Aptarnaujamos mokyklos:

Akmenės r. Ventos gimnazija

Akmenės r. Papilės Simono Daukanto gimnazija

PirmadienisAntradienisTrečiadienisKetvirtadienisPenktadienis
8.00 iki 9.45 val. Papilės Simono Daukanto gimnazija  8.00 iki 10.45 val. Papilės Simono Daukanto gimnazija Asmeninių konsultacijų laikas (3 a. 52 kab.)8.00 iki 11.00 val. Akmenės r. Ventos gimnazija  (Nuotolinis darbai)  13.40 iki 14.40 val Papilės Simono Daukanto gimnazija Asmeninių konsultacijų laikas (3 a. 52 kab.)  15.00 iki 17.00 val. Papilės Simono Daukanto gimnazija (Nuotolinis darbas)
12.00 iki 16.30 val. Akmenės r. Ventos gimnazija  14.40 iki 15.40 val. Papilės Simono Daukanto gimnazija
14.00 iki 16.00 val. Ventos gimnazija  Asmeninių konsultacijų laikas (1 a. 18 kab.)16.30 iki 18.50 val Papilės Simono Daukanto gimnazija (Nuotolinis darbas)17.00 iki 18.20 val Akmenės r. Ventos gimnazija  (Nuotolinis darbas) 

Profesinio orientavimo specialistų informacijos sklaidai skirtas Facebook puslapis – Karjeros Spot‘as

Čia rasite: 

 • Nuorodas į Akmenės rajone ir visoje šalyje vyksiančius karjeros planavimo renginius;
 • Svarbiausią aukštųjų mokyklų informaciją;
 • LAMA BPO naujienas;
 • Savo mokyklos karjeros specialisto pranešimus ir naujienas;
 • Kitą svarbią informaciją.

Nuorodą į puslapį rasite paspaudę ČIA.   https://www.facebook.com/profile.php?id=100087971057637

Į viršų