Jaunimo informavimo taškas


AKMENĖS RAJONO JAUNIMO INFORMAVIMO IR KONSULTAVIMO TAŠKO
VEIKLA

Pagrindinis jaunimo informavimo ir konsultavimo (JIK) tikslas yra padėti
jauniems žmonėms susiorientuoti visuose jų gyvenimo aspektuose ir skatinti
savarankišką sprendimų priėmimą. Neįmanoma priimti tvirto sprendimo nežinant
visų esančių galimybių ir alternatyvų. Skirtingų galimybių žinojimas yra tik pirmas
žingsnis, po kurio seka skirtingų variantų įvertinimas, palyginimas platesniame
kontekste ir suderinimas su jauno žmogaus galimybėmis, įgūdžiais ir siekiais.
Visiems šie žingsniai yra sudėtingi, ypač jie sudėtingi jauniems žmonėms, kurie
dar formuojasi kaip asmenybės ir su jais susiduria pirmą kartą.
BENDRINĖS JAUNIMO INFORMAVIMO IR KONSULTAVIMO TEMOS:

 1. Išsilavinimas (pvz.: vidurinis, profesinis ugdymas, studijos, kalbų
  mokymasis, neformalus ugdymas);
 2. Jaunų žmonių teisės ir pareigos (pvz.: piliečio, žmogaus, šeimos nario,
  vartotojo);
 3. Internetinis (informacinis) raštingumas (pvz.: informacijos paieška,
  naudojimosi kompiuteriu ir naršymo internete pagrindai, saugumas
  internete);
 4. Laisvalaikis ir įsitraukimas į visuomeninę veiklą (pvz.: vasaros stovyklos,
  renginiai, jaunimo ir su jaunimu dirbančios organizacijos);
 5. Socialinių problemų sprendimo klausimai (pvz.: pagalbą teikiančios
  institucijos);
 6. Psichologinės pagalbos teikimo klausimai;
 7. Sveikatos, jaunimo psichinės, reprodukcinės sveikatos klausimai;
 8. Jaunimo finansinio raštingumo ir verslumo klausimai (pvz.: asmeninių
  finansų valdymas, atsakingas skolinimasis, verslo pradėjimas);
 9. Priklausomybę sukeliančių medžiagų vartojimo prevencija;
 10. Jaunimo užimtumo klausimai (įsidarbinimo galimybės);
 11. Jaunų šeimų poreikiai (atsakinga tėvystė) ir būstas.
  Jei tau kyla klausimų, drąsiai atvyk pas mus, parašyk laišką ar paskambink.
  Mūsų kontaktiniai duomenys:

www.lijot.lt
JRA pagrindinė informacija:  https://jra.lt/jaunimui/suzinok-daugiau/jaunimo-igalinimas-ir informavimas/jaunimo-informavimas-ir-konsultavimas

JRA veiklos rekomendacijos (patvirtintos JRA):  www.etar.lt/portal/lt/legalAct/e2a868404fa011e9975f9c35aedfe438


JRA patvirtintos JIK temos:  https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/19b94720ddb311ec8d9390588bf2de65

Lina Zubavičienė
tel., nr. +37067045735
el. p. jscentras@gmail.com

Loading

Į viršų