Olimpiados ir konkursai

Akmenės rajono jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centras organizuoja rajono mokinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių savivaldybės etapus, vadovaudamasis Akmenės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. gruodžio 9 d. įsakymu Nr. A-966 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės mokinių dalykinių olimpiadų ir konkursų organizavimo ir vykdymo“. Olimpiados, konkursai ir kiti renginiai vyksta pagal kiekvienais metais, direktoriaus įsakymu, patvirtintą grafiką, kuris sudaromas atsižvelgiant į Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro paskelbtą veiklų grafiką.
Už mokinių olimpiadų ir konkursų savivaldybės  etapų organizavimą atsakinga Akmenės rajono jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centro socialinė pedagogė, laikinai einanti direktoriaus pavaduotojos ugdymui pareigas, Lina Janavičienė.
Registracija į olimpiadas, konkursus ir renginius vyksta elektroniniu paštu: olimpiada.akmene@gmail.com

2023 M. LIETUVOS MOKINIŲ DALYKINIŲ OLIMPIADŲ, KONKURSŲ IR KITŲ RENGINIŲ GRAFIKAS

AKMENĖS RAJONO MOKINIŲ OLIMPIADŲ, KONKURSŲ SAVIVALDYBĖS ETAPŲ GRAFIKAS

RESPUBLIKINĖS VIRTUALIOS SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ TURINČIŲ MOKINIŲ FOTOGRAFIJŲ PARODOS „BUNDANTIS PAVASARIS NUOSTATAI”

Į viršų