Olimpiados ir konkursai

Akmenės rajono jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centras organizuoja mokinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių savivaldybės etapus, vadovaudamasis Akmenės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. gruodžio 9 d. įsakymu Nr. A-966 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės mokinių dalykinių olimpiadų ir konkursų organizavimo ir vykdymo“. Olimpiados, konkursai ir kiti renginiai vyksta pagal kiekvienais metais, direktoriaus įsakymu, patvirtintą grafiką, kuris sudaromas atsižvelgiant į Lietuvos neformaliojo švietimo agentūros paskelbtą veiklų grafiką. Už mokinių olimpiadų ir konkursų savivaldybės etapų organizavimą atsakingos Centro darbuotojos:

  1. Lina Janavičienė
  2. Lina Zubavičienė
    Registracija į olimpiadas, konkursus ir renginius vyksta elektroniniu paštu: olimpiada.akmene@gmail.com

2024 M. LIETUVOS MOKINIŲ DALYKINIŲ OLIMPIADŲ, KONKURSŲ IR KITŲ RENGINIŲ GRAFIKAS

2024 M. AKMENĖS RAJONO MOKINIŲ OLIMPIADŲ, KONKURSŲ SAVIVALDYBĖS ETAPŲ GRAFIKAS

2024 M. ĮVAIRIŲ INSTITUCIJŲ ORGANIZUOJAMŲ RENGINIŲ GRAFIKAS

Loading

Į viršų