Metodinė veikla

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKYTOJŲ, PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ, MOKYKLŲ VADOVŲ IR KITŲ PEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ METODINĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

1.-PRIEDAS 2.-PRIEDAS 3.-PRIEDAS 4.-PRIEDAS

AKMENĖS RAJONO MOKYTOJŲ METODINIŲ BŪRELIŲ PIRMININKAI

Eil. Nr.Metodinio būrelio pavadinimasPirmininko vardas, pavardė
1.Dorinio ugdymo mokytojų metodinis būrelisŽana Savickienė
2.Gamtos mokslų mokytojų metodinis būrelisŽydrė Bartkuvienė  
3.Pradinio ugdymo mokytojų metodinis būrelisNijolė Jogminienė
4.Ugdymo įstaigų muzikos, šokių mokytojų ir ikimokyklinių įstaigų meninio ugdymo pedagogų metodinis būrelis Gražina Vozbinienė
5.Rusų ir vokiečių kalbų mokytojų metodinis būrelisKristina Jomantienė
6.Logopedų ir specialiųjų pedagogų metodinis būrelisRamutė Juškienė  
7.Dailės ir technologijų mokytojų metodinis būrelisZita Staškienė
8.Ikimokyklinio ugdymo pedagogų metodinis būrelisRamutė Gricienė
9.Anglų kalbos mokytojų metodinis būrelisVita Mėlenienė  
10.Lietuvių kalbos mokytojų metodinis būrelisRima Vaičiulienė
11.Matematikos, ekonomikos mokytojų metodinis būrelisRaimonda Lukoševičienė
12.Socialinių pedagogų metodinis būrelisRasa Noreikienė
13.Informacinių technologijų mokytojų metodinis būrelisRaimondas Bitinas
14.Fizinio ugdymo mokytojų metodinis būrelisVitalijus Sobenka
15.Ugdymo įstaigų bibliotekininkų metodinis būrelisEdita Šimkienė,
16.Istorijos, pilietinio ugdymo mokytojų metodinis būrelisIndrė Šiurkienė
17.Psichologų metodinis būrelisRima Mokusienė
18.Geografijos mokytojų metodinis būrelisKęstutis Norvaišas  
19.Priešmokyklinio ugdymo pedagogų metodinis būrelisLauryna Danusevičienė
20.Meno mokyklos mokytojų metodinis būrelisŽydrūnė Kazlauskaitė
21.Ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovų metodinė grupėRoma Lupeikienė

Loading

Į viršų