Biblioteka

AKMENĖS RAJONO JAUNIMO IR SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO CENTRO BIBLIOTEKOS–SKAITYKLOS  VEIKLOS PROGRAMA

Naudojimosi biblioteka-skaitykla taisyklės

Kaip mažinti patyčias elektroninėje erdvėje

Grb. Mokiniai,

Prašome susipažinti su privalomu programos autorių sąrašu, kurį pateikė lietuvių ir
literatūros mokytoja V. Dalakovienė. Kviečiu Jus apsilankyti mūsų Centro
bibliotekoje ir išsirinkti reikiamas knygas. Nerandant būtinos knygos, padėsiu ją

rasti, susisiekus su kitomis rajono bibliotekomis.

 1. Martynas Mažvydas. Katekizmas ( lietuviška eiliuota prakalba )
 2. Mikalojus Daukša. Postilė ( ,, Prakalba į malonųjį skaitytoją )
 3. Jonas Radvanas. Radviliada – poema.
 4. Viljamas Šekspyras. Hamletas – drama.
 5. Motiejus Kazimieras Sarbievijus. Lyrika ( pasirinkti eilėraščiai )
 6. Kristijonas Donelaitis. Metai – poema.
 7. Johanas Volfgangas Gėtė. Faustas – poema.
 8. Adomas Mickevičius. Eilėraščiai. Romantika. Odė jaunystei. Akermano stepės. Vėlinės.
  Ponas Tadas. – poemos.
 9. Antanas Baranauskas. Anykščių šilelis – poema.
 10. Vincas Kudirka. Tautiška giesmė. Varpas. Labora. Iš mano atsiminimų keletas žodelių
  – eilėračiai.
 11. Maironis. Pavasario balsai ( pasirinkti eilėraščiai ) – rinkinys.
 12. Jonas Biliūnas. Liūdna pasaka – apysaka. Pasirinkti apsakymai – ,,Vagis”, ,,Ubagas’’
 13. Juozas Tumas – Vaižgantas. Dėdės ir dėdienės – apysaka.
 14. Vincas Krėvė. Skirgaila – drama.
 15. Vincas Mykolaitis – Putinas. Tarp dviejų aušrų. Altorių šešėly – romanas.
 16. Jurgis Savickis. Novelės. – „ Ad astra“, „ Vagis“
 17. Jonas Aistis. Pasirinkti eilėraščiai – rinkimas.
 18. Henrikas Radauskas. Pasirinkti eilėraščiai. – rinkimas.
 19. Albertas Kamiu. Svetimas – romanas.
 20. Salomėja Nėris. Prie didelio kelio – eilėraščių rinkinys.
 21. Balys Sruoga. Dievų miškas – apysaka.
 22. Antanas Škėma. Balta drobulė – romanas.
 23. Justinas Marcinkevičius. Mažvydas. Pasirinkti eilėraščiai. Drama. Poema.
 24. Marius katiliškis. Miškais ateina ruduo – romanas.
 25. Juozas Aputis. Keleivio novelės ( pasirinkti apsakymai ) „ Dobilė …’’
 26. Sigitas Geda. Pasirinkti eilėraščiai – rinkinys.
 27. Kostas Ostrauskas. Pjesė „ Duobkasiai

Supažindiname Jus su knygų, kurios atkeliavo šiais metais į mūsų Centrą, sąrašu. Tai ne tik grožinė literatūra, bet ir knygos apie sėkmės kodo paieškas, apie žmogaus sveikatą, maisto gaminimą ir kt.

Apsilankykite mūsų Centro bibliotekoje-skaitykloje ir išsirinkite sau reikalingas knygas.

Domėkitės, skaitykite, tobulėkite!!!

Jodi Picoult Dviejų kelių knyga.

Lucinda Riley Majos istorija. Septynios seserys.

Lucinda Riley Audrų sesuo. Septynios seserys.

Lucinda Riley Šešėlio sesuo. Septynios seserys.

Lucinda Riley Perlų sesuo. Septynios seserys

Lucinda Riley Mėnulio sesuo. Septynios seserys.                                                                     

Lucinda Riley Saulės sesuo. Septynios seserys.

Lucinda Riley Dingusi sesuo. Septynios seserys

Lucinda Riley Angelų medis

Sandra Brown Bendrininkai

Dalia Grinkevičiūtė Lietuviai prie Laptevų jūros

Christina Baker Kline Ištremtos

Karin Slaughter Gera duktė

Elizabeth Norebach Pasakyk, kad esi mano

Irena Buivydaitė Mėnesiena ir tu

Pete Fromm Kebliausias gyvenimo darbas

Meg Waite Clayton Paskutinis traukinys į Londoną

Kristina Sabaliauskaitė Petro imperatorė I

Kristina Sabaliauskaitė Petro imperatorė II

Serena Burdick Bevardės mergaitės

Delia Owens Ten, kur gieda vėžiai

B.A. Paris Anapus uždarų durų

Alex Schulman Išlikusieji

Brian Tracy Gyvenk paprasčiau

Tanya J. Peterson 101 būdas suvaldyti nerimą ir depresiją

David D. Burns Geros nuotaikos vadovas

Robin Sharma Ką tau skyrė likimas

Rachel Hollis Mergyt, atmerk akisNapoleonas Hilas Pergudrauti velnią.                                                                                       

Zig Ziglar Gimęs nugalėti

Ilja Grzeskowitz Mąstyk, daryk, keisk

Virtuvės knyga Konservavimas

Dr. Jonny Bowden Didysis cholesterolio mitas

J. Kunčinas Tūla

M. Ivaškevičius Madagaskaras

M. Katiliškis Miškais ateina ruduo

S. Šaltenis Riešutų duona

Dabartinės lietuvių kalbos žodynas

Eskizo kūrimas naudojant ženklus ir simbolius

Bios 10 Biologijos vadovėlis

Technologijos vadovėlis 11 – 12 kl.

Konstrukcinės medžiagos. Vadovėlis 7 – 10 kl.

Tekstilė. Vadovėlis 7 – 10 kl.

Lietuvių kalba. Vadovėlis 8 kl. 1 d.

Lietuvių kalba. Vadovėlis 8 kl. 2 d.

Lietuvių kalba. Vadovėlis 9 kl. 1 d.

Lietuvių kalba. Vadovėlis 9 kl. 2 d.

Lietuvių kalba. Vadovėlis 10 kl. 1 d.

Lietuvių kalba. Vadovėlis 10 kl. 2 d.

Literatūra. Vadovėlis 10 kl. 1 d.

Literatūra. Vadovėlis 10 kl. 2 d.

Biologija 11 – 12 kl. vadovėlis. Genetika

Biologija 11 – 12 kl. vadovėlis. Ekologija

Biologija 11 – 12 kl. vadovėlis. Hoeostazė

Biologija 11 – 12 kl. vadovėlis. Ląstelė

Į viršų