Kvalifikacijos tobulinimo veikla

a

AKMENĖS RAJONO JAUNIMO IR SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO CENTRO AKREDITUOTOS PROGRAMOS

PEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ (IŠSKYRUS AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ DARBUOTOJUS) 2023–2025 METŲ PRIORITETINĖS KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO SRITYS

1. prioritetas. Skaitmeninių kompetencijų stiprinimas.

2. prioritetas. Kompetencijų, reikalingų įtraukties principui įgyvendinti, tobulinimas.

3. prioritetas. Pilietinio ugdymo kompetencijų stiprinimas.

4. prioritetas. Ugdymo praktikos ir didaktikos kompetencijų tobulinimas.

5. prioritetas. Lyderystės ugdymui ir mokymuisi kompetencijų tobulinimas.

Eil. Nr.Kvalifikacijos tobulinimo programos
pavadinimas
PrioritetasGaliojimo terminas
1.,,Mokyklos bendruomenės bendradarbiavimas, kuriant mokiniui saugią ir produktyvią ugdymo(si) aplinką“ (trukmė 40 val.) Programos kodas – 213003972. Moduliai: ,,Susitelkusi mokyklų bendruomenė – akademinė, psichoemocinė ir socialinė ugdymo(si) sėkmė“ (8 val.),,Tėvų pedagoginis švietimas – veiksmingo bendradarbiavimo pagrindas“ (8 val.)„Praktiniai patarimai. Kaip kūrybiškai ir kokybiškai įgyvendinti atnaujintas bendrąsias programas“ (8 val.)„Produktyvus darbas ir drausmė klasėje – metodologinės prieitys“ (8 val.)XXI amžiaus ugdytojai – vaiko ugdymo(si) proceso kūrėjai ar poreikių tenkintojai?” (8 val.)5 prioritetasNuo 2023-11-10 iki 2026-11-10
2.,,Psichologinės aplinkos kūrimo ir darbo teisės kompetencijų organizacijoje tobulinimo programa“ (trukmė 40 val.) Programos kodas – 211001560 Moduliai: ,,Psichologinis smurtas ir priekabiavimas organizacijoje“ (8 val.),,Psichosocialinės rizikos aplinka įstaigoje: vadybiniai ir teisiniai sprendimai“ (12 val.),,Darbo sauga ir sveikata“ (8 val.),,Darbo teisė“ (12 val.)5 prioritetasNuo 2023-06-19 iki 2026-06-19
3.,,Kūrybiškumo ugdymo galimybių tobulinimo ir taikymo spektras“ (trukmė 40 val.) Programos kodas – 213003662. Moduliai: Kūrybiškumo skatinimo ypatumai pamokoje ir šeimoje“ (8 val.)Skaitmeninių priemonių kūrimas ir naudojimas solfedžio pamokose“ (8 val.)Sėkmingo muzikavimo instrumentų raiška“
(8 val.)Dainavimo pagrindai kūno laikysena, kvėpavimo organika, garso formavimo laisvė“ (8 val.)Kūrinio ruošimas koncertui“ (8 val.)
4 prioritetasNuo 2023-03-28 iki 2026-03-28

_____________

Į viršų