Profesinis mokymas

Akmenės rajono jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centras 2005 m. vasario mėn. įgijo licenciją, suteikiančią teisę vykdyti tęstinį profesinį mokymą. Ši licencija buvo papildyta 2009 m. rugsėjo 15 d. (Reg. Nr. 23/1818), 2010 m. spalio 18 d. ir 2012 m. kovo 9 d. Centre tęstinis profesinis mokymas vykdomas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo, Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatymo, Formaliojo profesinio mokymo organizavimo tvarkos aprašo ir kitų teisės aktų nuostatomis.

Tęstinis profesinis mokymas apima asmenų formalųjį ir neformalųjį profesinį mokymą. Centre galima mokytis pagal:

  1. Formaliojo profesinio mokymo programas, kurios yra skirtos įgyti kvalifikacijai arba kompetencijai tobulinti teisės aktų reglamentuojam darbui ar funkcijai atlikti. Visos Akmenės rajono jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centro formalios profesinio mokymo programos įregistruotos Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre, vadovaujantis Studijų mokymo programų ir kvalifikacijų registro objektų registravimo tvarkos aprašu.
  2. Neformaliojo profesinio mokymo programas, kurios yra skirtos naujoms kompetencijoms įgyti ar joms tobulinti.

Kvalifikacijos pažymėjimai:

Baigus pasirinktą formaliąją tęstinio profesinio mokymo programą yra išduodamas kvalifikacijos pažymėjimas, profesijos pažymėjimas ar profesinio mokymosi pasiekimų pažymėjimas, pažymėjimas, kurie yra registruoti Išsilavinimo pažymėjimų blankų registre. Kvalifikacijos profesinio mokymo pažymėjimai ir profesinio mokymosi pasiekimų pažymėjimai, pažymėjimai išduodami vadovaujantis Kvalifikacijos pažymėjimo, profesinio mokymo pažymėjimo, profesinio mokymosi pasiekimų pažymėjimo, pažymėjimo, kompetencijų įvertinimo pažymėjimo turinio, formos ir išdavimo tvarkos aprašu.

Baigus pasirinktą neformaliąją profesinio mokymo programą yra išduodamas Akmenės rajono jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centro neformaliojo mokymo pažymėjimas, liudijantis programos baigimą ir įgytas kompetencijas.

 Mokytis pagal tęstinio profesinio mokymo programas priimami asmenys:

  1. Sulaukę 18 metų amžiaus;
  2. Turintys bendrąjį pradinį, pagrindinį ar vidurinį išsilavinimą;

 Asmenys, norintys mokytis pagal tęstinio profesinio mokymo programas pateikia:

  1. Prašymą;
  2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
  3. Turimą išsilavinimą patvirtinantį dokumentą;
  4. Sveikatos pažymą.

 Už tęstinio profesinio mokymo paslaugas moka:

      1. Darbo birža, teisės aktų nustatyta tvarka;
      2. Darbdaviai;
      3. Pageidaujantys mokytis, iš savo lėšų.

Akmenės rajono jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centras teikia profesinio mokymo paslaugas pagal šias neformaliojo profesinio mokymo programas:

Eil.Nr.Programos kodasProgramos pavadinimasTrukmėMokymų kaina vienam asmeniui 
1.223000917Staliaus ir dailidės profesinių žinių ir įgūdžių atnaujinimo programa8 sav./320 val.572,16 Eur
2.223000918Siuvėjo profesinių žinių ir įgūdžių atnaujinimo neformalaus švietimo programa7 sav./280 val.500,64 Eur
3.221000221Kompiuterio vartojimo pagrindų mokymo programa5 sav./176 val.249,22 Eur
4.223000919Virėjo žinių ir įgūdžių atnaujinimo programa4 sav./160 val.286,08 Eur
5.221000223Kompiuterinio raštingumo programa1,5 sav./60 val.84,96 Eur

Visa informacija apie profesinį mokymą teikiama Akmenės rajono jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centre, adresu Vytauto g. 3, Naujoji Akmenė, tel. (8 425) 56 860 arba el. p. rastine@jsscakmene.lt

Loading

Į viršų