Misija, vizija, tikslas ir uždaviniai

Misija

Mokyti, ugdyti, padėti žmogui keistis.

Vizija

Visi klientai vertina paslaugas ne mažiau kaip 8.

Strateginiai tikslai

Nuotolinio mokymo aplinkos modernizavimas, skiriant ypatingą dėmesį mokytojų tobulėjimui, mokinių sveikatingumui ir bendruomenės socialiniam emociniam ugdymui. 

Saugios ir pozityvios ugdymo(si) aplinkos kūrimas. 

Siekis – tapti nuotolinio mokymo centru.

Prioritetai

Nuotolinio mokymo aplinkos modernizavimas, skiriant ypatingą dėmesį mokytojų tobulėjimui, mokinių sveikatingumui ir bendruomenės socialiniam emociniam ugdymui.

Saugios ir pozityvios ugdymo(si) aplinkos kūrimas.

Siekis – tapti nuotolinio mokymo centru.

Loading

Į viršų