UTA

Kompetencijomis grįstas ugdymas

Motyvacijos pastiprinimui

Kompetencijomis grįstas ugdymas. I. Mereckaitė

SKELBIAMI ATNAUJINAMI MOKYMOSI PROGRAMŲ PROJEKTAI

Pasirengimas ugdymo turinio atnaujinimui. Naudingi patarimai, nuorodos. K.Paulikė

ATNAUJINTO UGDYMO TURINIO DIEGIMO AKMENĖS RAJONO JAUNIMO IR SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO CENTRE VEIKSMŲ IR PRIEMONIŲ PLANAS 2022–2023 METAMS

AKMENĖS RAJONO JAUNIMO IR SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO CENTRO SITUACIJOS ĮSIVERTINIMAS DĖL UGDYMO TURINIO ATNAUJINIMO IR ĮGYVENDINIMO (UTA)

DARBO GRUPĖS SUDĖTIS

Aktuali informacija diegiant UTA:

Mokykla 2030 https://www.mokykla2030.lt/

2021–2030 m. nacionalinis pažangos planas https://lrv.lt/lt/aktuali-informacija/xvii-vyriausybe/strateginis-valdymas/2021-2030-m-nacionalinis-pazangos-planas

Dėmesys kiekvieno mokinio mokymuisi ir pažangai (įtrauktis diegiant atnaujintas BP) chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.mokykla2030.lt/wp-content/uploads/2021/06/DEMESYS-KIEKVIENO-MOKINIO-MOKYMUISI-IR-PAZANGAI.pdf   

Veikimas kartu su socialiniais partneriais įgyvendinant atnaujintą ugdymo turinį

Svarbiausia informacija apie Ugdymo turinio atnaujinimo procesus file:///C:/Users/user/Desktop/UTA/UTA-IGYVENDINIMO-IR-KOORDINAVIMO-KOMANDA..pdf

Mokytojams apie kompetencijas https://drive.google.com/file/d/1M0rST1Xvhexahs_h_dG9FF_8I_zmqAyD/view

Tėvams apie UTA https://docs.google.com/presentation/d/1YtT8E7HFr-QNawCJUPFcyZvbXMgrgq6g/edit#slide=id.g114df3e9453_0_1311

Bendrųjų programų projektai https://www.emokykla.lt/bendrasis/bendruju-programu-projektai2?fbclid=IwAR2U-WMwUtQTdRHcgIUDOFXuzcTh93XxKCOWnnllVY5cpd0dg_9hdh8DeHs

Loading

Į viršų