Darbo užmokestis

AKMENĖS RAJONO JAUNIMO IR SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO CENTRO DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKA

AKMENĖS RAJONO JAUNIMO IR SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO CENTRO
INFORMACIJA  APIE VIDUTINĮ MĖNESINĮ NUSTATYTĄJĮ (PASKIRTĄJĮ) DARBO UŽMOKESTĮ

PareigybėDarbuotojų skaičius2021 m. vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis neatskaičius mokesčių  2022 m. IV ketv. viduti- nis mėnesinis nustaty tasis (paskirtasis) dar- bo užmokestis neats- kaičius mokesčių
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui221572221
Specialistai513381358
Mokytojas konsultantas315941479
Mokytojai3516451567
Bibliotekininkas11070977
Socialinis pedagogas115061450
Specialusis pedagogas214551567
Administracinio pastato budėtojas4852905
Nekvalifikuotas atsitiktinių darbų darbininkas2676730
Tarnybinių patalpų valytojas3671730
Profesinio orientavimo specialistas3 1444

Informacija teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimo Nr. 480 „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainės“ aprašo aktualia redakcija. Nauja redakcija – Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas 2018 m. gruodžio 12 d. Nr.1261.

Į viršų