Darbo užmokestis

AKMENĖS RAJONO JAUNIMO IR SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO CENTRO DARBUOTOJŲ DARBO
APMOKĖJIMO SISTEMOS TVARKOS APRAŠAS

AKMENĖS RAJONO JAUNIMO IR SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO CENTRAS

INFORMACIJA  APIE VIDUTINĮ  MĖNESINĮ NUSTATYTĄJĮ (PASKIRTĄJĮ) DARBO UŽMOKESTĮ

PareigybėDarbuotojų skaičius2022 m. vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis neatskaičius mokesčių  2023 m. IV ketv. viduti- nis mėnesinis nustaty tasis (paskirtasis) dar- bo užmokestis neats- kaičius mokesčių
Direktorius126263493
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui222173099
Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams115201562
Raštvedys112351269
Darbų saugos organizatorius114251465
Kompiuterininkas112351269
Kompiuterių sistemos inžinierius114481581
Mokytojas3317791947
Kuratorius19051035
Profesinio orientavimo specialistas313961629
Bibliotekininkas19771097
Socialinis pedagogas115951624
Specialusis pedagogas217161752
Administracinio pastato budėtojas39501045
Pastato prižiūrėtojas19501055
Nekvalifikuotas atsitiktinių darbų darbininkas2730840
Tarnybinių patalpų valytojas3730840

Informacija teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimo Nr. 480 „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainės“ aprašo aktualia redakcija. Nauja redakcija – Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas 2018 m. gruodžio 12 d. Nr.1261.

*22.3 p. nurodyta: Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiami tik gavus jo sutikimą.

Į viršų