Darbo užmokestis

AKMENĖS RAJON JAUNIMO IR SUAUGYUSIŲJŲ ŠVIETIMO CNETRO DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO SISTEMA

AKMENĖS RAJONO JAUNIMO IR SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO CENTRAS

INFORMACIJA  APIE VIDUTINĮ  MĖNESINĮ NUSTATYTĄJĮ (PASKIRTĄJĮ) DARBO UŽMOKESTĮ

PareigybėDarbuotojų skaičius2023 m. vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis neatskaičius mokesčių  2024 m. I ketv. vidutinis mėnesinis nustaty tasis (paskirtasis) darbo užmokestis neatskaičius mokesčių
Direktorius134934136
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui230993670
Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams115621650
Raštvedys112691275
Darbų saugos organizatorius114651196
Kompiuterininkas112691275
Kompiuterių sistemos inžinierius115811500
Mokytojas2919472152
Neformaliojo ugdymo mokytojas3*1833
Mokytojas konsultantas2*1776
Kuratorius310351608
Profesinio orientavimo specialistas316291845
Bibliotekininkas110971214
Socialinis pedagogas116241786
Specialusis pedagogas217521927
Administracinio pastato budėtojas310451069
Pastato prižiūrėtojas110551069
Nekvalifikuotas atsitiktinių darbų darbininkas2840924
Tarnybinių patalpų valytojas3840924

Informacija teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimo Nr. 480 „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainės“ aprašo aktualia redakcija. Nauja redakcija – Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas 2018 m. gruodžio 12 d. Nr.1261.

*22.3 p. nurodyta: Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiami tik gavus jo sutikimą.

Loading

Į viršų