Darbo užmokestis

AKMENĖS RAJONO JAUNIMO IR SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO CENTRO DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKA

AKMENĖS RAJONO JAUNIMO IR SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO CENTRAS

INFORMACIJA APIE VIDUTINĮ MĖNESINĮ NUSTATYTĄJĮ (PASKIRTĄJĮ) DARBO UŽMOKESTĮ

PareigybėDarbuotojų skaičius2022 m. vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis neatskaičius mokesčių2023 m. I ketv. vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis neatskaičius mokesčių
Direktorius126263665
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui222172693
Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams115201562
Raštvedys112351269
Darbų saugos organizatorius114251465
Kompiuterininkas112351269
Kompiuterių sistemos inžinierius114481581
Mokytojas3317791731
Kuratorius1905986
Profesinio orientavimo specialistas313961567
Bibliotekininkas19771097
Socialinis pedagogas115951624
Specialusis pedagogas217161752
Administracinio pastato budėtojas39501045
Pastato prižiūrėtojas19501055
Nekvalifikuotas atsitiktinių darbų darbininkas2730840
Tarnybinių patalpų valytojas3730840

Informacija teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimo Nr. 480 „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainės“ aprašo aktualia redakcija. Nauja redakcija – Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas 2018 m. gruodžio 12 d. Nr.1261.

*22.3 p. nurodyta: Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiami tik gavus jo sutikimą.

Į viršų