Savanorystė

Jaunimo savanoriška tarnyba

Nuo 2022 m. gruodžio 21 d. Akmenės rajono jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centras atnaujino savanorius Priimančios organizacijos (PO) akreditacija.

Apie savanorystę Akmenės rajono jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centre

Savanoriškos veiklos sritis
Švietimas

Veiklų tikslinė grupė
Savanoris dirbs su įvairaus amžiaus lankytojų grupėmis (jaunimas, suaugę, senjorai). Grupės įvairaus dydžio – nuo pavienių asmenų iki 15 žmonių grupių.
Kokioms užduotims ieškomi savanoriai?
Savanoriams numatoma 10 val. savanorystė per savaitę. Darbo grafikas lankstus – suderintas ir pritaikytas savanorio bei įstaigos poreikiams.
Savanorystės užduotys įvairios:

  • socialinių įgūdžių klasėje, kurioje mokosi specialiųjų poreikių turintys jaunuoliai
  • savanoriai galės padėti toje klasėje dirbantiems dalykų mokytojams, vykdant formalųjį ir neformalųjį ugdymą
  • profesinio rajono mokinių orientavimo veikloje – kartu su specialistu ieškos naujų būdų ir formų, kaip sėkmingai padėti Akmenės rajono jaunimui pasirinkti profesiją
  • jaunimo informavimo taške – kartu su atsakingu asmeniu bendraus su rajono jaunimu jais dominančiais klausimais
  • valstybinės lietuvių kalbos mokyme – padės teikti kitataučiams švietimo ir socialinę pagalbą
  • Agluonų ir Kairiškių daugiafunkcių centrų veiklose – savanorių idėjos ir iniciatyvos paįvairins lankytojų laisvalaikį
  • TAU veiklose – senjorai noriai semiasi žinių ir tobulina gebėjimus, dirbdami su jaunais, gabiais, kūrybingais ir aktyviais savanoriais. Bus tenkinami klausytojų mokymosi, žingeidumo ir saviraiškos poreikiai

Konkrečios veiklos, jų vykdymo grafikas bus numatyti atsižvelgiant į savanorio ir tikslinės grupės narių užimtumą, gebėjimus, poreikius, lūkesčius. Per mėnesį savanoris dirbs mažiausiai 35 val. Mėnesio pradžioje savanoris kartu su kuratoriumi susiderina preliminarų savaitės ir/arba mėnesio grafiką.

Kokio savanorio organizacija ieško?

Akmenės rajono jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centras ieško jaunų, pilietiškai aktyvių, komunikabilių, iniciatyvių ir kūrybiškų savanorių, norinčių ir gebančių save realizuoti pasirinktoje srityje, siekiančių įgyti darbinės patirties, profesinių kompetencijų.

Kiek Jaunimo savanoriškos tarnybos savanorių organizacija gali priimti vienu metu?
4

Ar organizacija gali priimti savanorius su negalia?
Taip, bet tik turinčius tam tikrą negalią.

Savanorystės trukmė:
Ne trumpesnė nei 6 mėnesiai.

Kaip tapti savanoriu?

  1. Užsiregistruoti į savanorių duomenų bazę: https://jst.jrd.lt/newCandidate (jei nėra suteikiama galimybė registruotis reikia sekti informaciją) arba tiesiogiai susisiekti su Priimančia organizacija;
  2. Mentorius turi patvirtinti savanorį(ę);
  3. Pradedama įgyvendinti projekto veikla, pildomas savanorio veiklos grafikas.

Daugiau informacijos:

Savanorių kuratoriaus kontaktai:

Lina Zubavičienė
tel., nr. +37067045735
el. p. lina.zubaviciene@jsscakmene.lt

        

Loading

Į viršų