Suaugusiųjų vidurinis ugdymas

UGDYMO ORGANIZAVIMAS 2022–2023 MOKSLO METAIS

Mokslo metai prasideda rugsėjo 1* d.

Klasė  Ugdymo procesoUgdymo proceso trukmė
pradžiapabaigaUgdymo dienų skaičius
5-10 (I-II gimn.)2022-09-01*2023-06-22185
III gimn.2022-09-01*2023-06-15180
IV gimn.2022-09-01*2023-06-01170

*Mokslo ir žinių dienai sutapus su poilsio diena, ugdymo proceso pradžia mokyklos sprendimu gali būti nukeliama į artimiausią darbo dieną po poilsio dienos.

Suaugusiųjų vidurinis grupinis mokymas vykdomas nuotoliniu būdu Moodle virtualioje mokymosi aplinkoje mokiniams patogiu laiku ir patogioje vietoje.

Suaugusiųjų vidurinis grupinis mokymas per Adobe Connect programą vykdomas tris kartus per savaitę nuotoliniu būdu pagal atskirą pamokų tvarkaraštį;

Ugdymas organizuojamas PUSMEČIAIS:

I pusmetis: 2022-09-01– 2023-01-20;

II pusmetis: 2023-01-23 iki mokslo metų pabaigos.

Ugdymo proceso metu skiriamos atostogos:

Rudens atostogos2022 m. spalio 31 d. – lapkričio 4 d.
Žiemos (Kalėdų) atostogos2022 m. gruodžio 27 d. – 2023 m. sausio 6 d.
Žiemos atostogos2023 m. vasario 13 d. – vasario 17 d.
Pavasario (Velykų) atostogos2023 m. balandžio 11 d. – balandžio 14 d.

Mokymuisi nuotoliniu būdu reikia turėti kompiuterį, internetą, vaizdo kamerą ir mikrofoną.

Mokymas sudarytas iš dviejų dalių: vaizdo konsultacijos pagal tvarkaraštį per Adobe Connect programą ir savarankiškas darbas virtualioje mokymosi aplinkoje Moodle mokiniui patogiu laiku. 

Į vaizdo konsultacijas reikia jungtis su vaizdu ir garsu – tai bendravimas su mokytoju virtualiai.

Savarankiškai užduotis galima atlikinėti 7 dienas per savaitę ir 24 valandas per parą – Moodle sistema neuždaroma. Mokinys mokymuisi pasirenka laiką pats. Visa mokomoji medžiaga sukelta į sistemą.

Į viršų