Neformalus ugdymas

   Neformaliojo ugdymo Centre paskirtis – tenkinti besimokančiųjų pažinimo, ugdymosi ir saviraiškos poreikius, padėti jiems tapti aktyviais visuomenės nariais.

         Akmenės rajono jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centre (toliau – Centras) neformalusis ugdymas skirtas etnokultūrinių, dorinių, meninių, sveikatingumo, pažintinių ir kitų poreikių tenkinimui, siekiama ugdyti jaunimo ir suaugusiųjų gyvenimo įgūdžius, asmenines, socialines ir kitas bendrąsias kompetencijas.

AKMENĖS RAJONO JAUNIMO IR SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO CENTRO
NEFORMALIOJO UGDYMO RENGINIŲ PLANAS

2022 – 2023 m. m.

TIKSLAS – tenkinti mokinio pažinimo ir lavinimosi poreikius, padėti jiems integruotis bei tapti aktyviais visuomenės nariais, ugdant pilietiškumą, iniciatyvumą, skatinant saviraišką;

UŽDAVINIAI:

 1. Plėtoti mokinių ugdymo (-si) Centre kryptis ir formas, gerinti mokinių užimtumo kokybę.
 2. Skatinti moksleivius domėtis mokslu, menu, kultūra, sportu, tobulinti ir plėsti jų dalykines žinias, sudaryti sąlygas saviraiškai ir asmenybės vystymuisi.
 3. Ugdyti moksleivių kritinį mąstymą, kūrybiškumą, savarankiškumą, formuoti ir stiprinti bendražmogiškų vertybių sistemą, ugdyti  bendravimo ir bendradarbiavimo gebėjimus.
 4. Suburti Centro bendruomenę ir socialinius partnerius į bendrą sociokultūrinę veiklą, plėtoti ir tobulinti Centro bendruomenės narių partnerystę.
 5. Ugdyti sveiką jaunimo ir suaugusiųjų gyvenseną, psichologinį atsparumą žalingiems aplinkos veiksniams.
 6. Integruoti į renginius prevencines programas.

AKMENĖS RAJONO JAUNIMO IR SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO CENTRAS

NEFORMALIOJO UGDYMO RENGINIŲ PLANAS

2022 – 2023 m. m.

TIKSLAS – tenkinti mokinio pažinimo ir lavinimosi poreikius, padėti jiems integruotis bei tapti aktyviais visuomenės nariais, ugdant pilietiškumą, iniciatyvumą, skatinant saviraišką;

UŽDAVINIAI:

 1. Plėtoti mokinių ugdymo (-si) Centre kryptis ir formas, gerinti mokinių užimtumo kokybę.
 2. Skatinti moksleivius domėtis mokslu, menu, kultūra, sportu, tobulinti ir plėsti jų dalykines žinias, sudaryti sąlygas saviraiškai ir asmenybės vystymuisi.
 3. Ugdyti moksleivių kritinį mąstymą, kūrybiškumą, savarankiškumą, formuoti ir stiprinti bendražmogiškų vertybių sistemą, ugdyti  bendravimo ir bendradarbiavimo gebėjimus.
 4. Suburti Centro bendruomenę ir socialinius partnerius į bendrą sociokultūrinę veiklą, plėtoti ir tobulinti Centro bendruomenės narių partnerystę.
 5. Ugdyti sveiką jaunimo ir suaugusiųjų gyvenseną, psichologinį atsparumą žalingiems aplinkos veiksniams.
 6. Integruoti į renginius prevencines programas.
DataRenginysTikslasAtsakingas asmuo
Rugsėjis1Mokslo ir žinių šventėSuburti Centro bendruomenę bendrai veiklai.Neformaliojo ugdymo organizatorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui
26Europos kalbų dienaTikslas – puoselėti kalbų ir kultūrų įvairovę bei skatinti mokytis įvairių kalbų,  domėtis kitų šalių kultūra, tradicijomis.Užsienio kalbų mokytojai, neformaliojo ugdymo organizatorius
29Pasaulinė širdies dienaSkatinti atkreipti dėmesį į rizikos faktorius, sukeliančius širdies ligas, paskatinti sveiką gyvensenos būdą. Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė, klasės vadovai, neformaliojo ugdymo organizatorius.
Spalis3Tarptautinė pagyvenusių žmonių dienaSiekiame parodyti, kad kiekvienas žmogaus gyvenimo tarpsnis yra vertas dėmesio, pagarbos.Neformaliojo ugdymo organizavimo grupė
5Tarptautinė mokytojų dienaSiekiama atkreipti dėmesį į itin svarbų mokytojo darbą.Neformaliojo ugdymo organizatorių grupė
7Rudens lauko kermošius „Šlamantis ruduo“Kurti bendruomeniškumą, vieningumą ir priminti Akmenės rajono visuomenei apie Centro organizaciją.Dailės ir technologijų mokytojai
16-20Sporto ir sveikatingumo savaitėIšbandyti mokinių jėgas krepšinio, futbolo, šaškių ir šachmatų, svarsčių kilnojimo, šokinėjimo per virvutę, baudų metimo, kvadrato varžybose.Neformaliojo ugdymo organizatorius, Visuomenės sveikatos biuro priežiūros specialistė, fizinio lavinimo mokytojas, socialinis pedagogas.
25Konstitucijos dienaUgdyti  žmonių  pagarbą teisinei Lietuvos valstybei bei Pagrindiniam šalies įstatymui.Istorijos mokytojai
LapkritisBus paskelbtaSuaugusiųjų švietimo savaitė.Stiprinti teigiamą Centro bendruomenės požiūrį į mokymąsi visą gyvenimą.Neformaliojo ugdymo organizatorius, klasių vadovai, dalykų mokytojai, socialinis pedagogas.
8Europos sveikos mitybos dienaSkatinti domėtis sveikos mitybos principais, apie jos daromą žmogui teigiamą įtaką.Klasių vadovai, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė, technologijų mokytojai.
16Tarptautinė tolerancijos dienaPadėti jauniems žmonėms suvokti, kad visi mes esame skirtingi ir, kad gebėjimas priimti kitą tokį koks jis yra – tai raktas į sėkmingą bendradarbiavimą.Dorinio ugdymo mokytojai, neformaliojo ugdymo organizatorius, socialinis pedagogas, klasių vadovai
Gruodis1AIDS dienaŠios dienos tikslas propaguoti brandesnį visuomenės, politikų bei žiniasklaidos požiūrį į ŽIV/AIDS ligą ir ligonius bei siekti nulio naujų ŽIV užsikrėtimų, nulio diskriminacijos, nulio naujų mirčių nuo AIDS!Dorinio ir gamtamokslio ugdymo mokytojai, neformaliojo ugdymo organizatorius, sveikatingumo specialistas, socialinis pedagogas
1-22Paroda  „Kalėdos – stebuklų metas“  Ugdyti mokinių kūrybiškumą, iniciatyvumą ir skatinti saviraišką.Neformaliojo ugdymo organizatorius, dailės, technologijų mokytojai
23Kalėdinė popietėSuburti Centro bendruomenę bendrai veiklai ir poilsiui.Neformaliojo ugdymo organizatorius, klasių vadovai
Sausis13Laisvės gynėjų dienaSiekiama puoselėti jaunimo istorinę atmintį bei patriotiškumą ir sudaryti sąlygas, kad nors mažą dalelytę to vienybės jausmo pajustų moksleiviai tuo pačiu metu įžiebdami žvakutes visoje Lietuvoje.Neformaliojo ugdymo organizatorius, klasių vadovai, bibliotekininkas
Vasaris2Tarptautinė saugesnio interneto diena.Šviesti mokinius apie interneto naudą ir kartu internete slypinčius pavojus, skatinti domėtis saugaus interneto taisyklėmis.Informatikos mokytojas, klasės vadovai.
15Lietuvos valstybės atkūrimo dienos paminėjimasSiekiama puoselėti jaunimo istorinę atmintį bei patriotiškumą.Istorijos mokytojai, neformaliojo ugdymo organizatorius, klasių vadovai
Bus paskelbtaŠimtadienisSkatinti mokinių kūrybiškumą, saviraišką, ugdyti komandinio darbo įgūdžius, atšvęsti paskutiniųjų 100 dienų buvimo mokiniais atskaitos momentą.  Neformaliojo ugdymo organizatorius, III-ųjų klasių vadovai ir mokiniai
Kovas8Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos paminėjimasUgdyti pilietiškumą, tautiškumą, puoselėti istorinę atmintį, pagerbti šviesų atminimą žmonių, kovojusių už laisvę.Istorijos mokytojai, neformaliojo ugdymo organizatorius
21Pasaulinė Dauno sindromo diena.Vykdoma „Spalvotų kojinių“ akcija. Tikslas – ugdyti toleranciją negalią turintiems žmonėms.Socialinis pedagogas, klasės vadovai, dorinio ugdymo mokytojai.
Balandis16-20Prevencinės pamokos  Supažindinti su LR ATPK alkoholio, tabako, narkotinių ir kitų psichotropinių medžiagų poveikiu žmogaus organizmui.Socialinis pedagogas, visuomenės sveikatos specialistas neformaliojo ugdymo organizatorius
9Atvelykio šventė – „Margas kiemas“.Supažindinti su senosiomis šventės tradicijomis; kurti spalvingas dekoracijas ir jomis puošti Centro aplinką.Dailės, technologijų ir muzikos mokytojai, neformaliojo ugdymo organizatorius, bibliotekininkas
23-27Sveikatingumo savaitėPropaguoti sveiką gyvenseną, fizinį aktyvumą, siekiant kuo daugiau žmonių paskatinti užsiimti pozityvia veikla, aktyviai dalyvauti sportiniame gyvenime,  sudominti sveika mityba, paskatinti ja domėtis.Kūno kultūros mokytojas, socialinis pedagogas, neformaliojo ugdymo organizatorius, sveikatos specialistas.
Gegužė7Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena.  Tikslas – priminti baisias rusų carinės valdžios represijas, kuriomis buvo varžomi kiekvienos tautos brandumą liudijantys ženklai – kalba, knygų leidyba, spauda, laisvas žodis.Gimtosios kalbos mokytojai, bibliotekininkas
18Tarptautinė muziejų dienaTikslas – suorganizuoti išvyką į Šiaulių apskrities muziejų. Paruošti vaizdinę, pažintinę medžiagą apie Lietuvos muziejų.Neformaliojo ugdymo organizatorius, klasių vadovai, istorijos, informatikos mokytojai.
Bus paskelbtaPaskutinio skambučio šventėSkatinti mokinių kūrybiškumą, saviraišką, ugdyti komandinio darbo pagrindus.Neformaliojo ugdymo organizatorius, III-ųjų klasių vadovai ir mokiniai
Birželis6Pasaulinė aplinkos apsaugos dienaSiekiama, kad mokiniai atkreiptų dėmesį į aplinkosaugos problemas ir kartu ieškotų sprendimų.Neformaliojo ugdymo organizatorius, klasių vadovai, geografijos mokytojas.
15Vasaros šventė – mokslo metų užbaigimasSkatinti mokinių kūrybiškumą, saviraišką, ugdyti komandinio darbo įgūdžius, atšvęsti mokslo metų užbaigimą.Neformaliojo ugdymo organizatorius, klasių vadovai.
    

PASTABA: Renginiuose dalyvauja mokiniai su klasių vadovais, dalykų mokytojai, kurie renginio dieną turi vesti ugdymo užsiėmimus, ir visi pageidaujantys Centro bendruomenės nariai.

PASTABA: Renginiuose dalyvauja mokiniai su klasių vadovais, dalykų mokytojai, kurie renginio dieną turi vesti ugdymo užsiėmimus, ir visi pageidaujantys Centro bendruomenės nariai.

Į viršų