Neformalusis ugdymas

 

AKMENĖS RAJONO JAUNIMO IR SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO CENTRAS

NEFORMALIOJO UGDYMO (RENGINIŲ) PLANAS

2023–2024 m. m.

TIKSLAS – tenkinti mokinio pažinimo ir lavinimosi poreikius, padėti jiems integruotis bei tapti aktyviais visuomenės nariais, ugdant pilietiškumą, iniciatyvumą, skatinant saviraišką;

UŽDAVINIAI: 

  1. Plėtoti mokinių ugdymo (-si) Centre kryptis ir formas, gerinti mokinių užimtumo kokybę.
  2. Skatinti moksleivius domėtis mokslu, menu, kultūra, sportu, tobulinti ir plėsti jų dalykines žinias, sudaryti sąlygas saviraiškai ir asmenybės vystymuisi.
  3. Ugdyti moksleivių kritinį mąstymą, kūrybiškumą, savarankiškumą, formuoti ir stiprinti bendražmogiškų vertybių sistemą, ugdyti  bendravimo ir bendradarbiavimo gebėjimus.
  4. Suburti Centro bendruomenę ir socialinius partnerius į bendrą sociokultūrinę veiklą, plėtoti ir tobulinti Centro bendruomenės narių partnerystę.
  5. Ugdyti sveiką jaunimo ir suaugusiųjų gyvenseną, psichologinį atsparumą žalingiems aplinkos veiksniams.
  6. Integruoti į renginius prevencines programas.
DataRenginysTikslasAtsakingas asmuo
Rugsėjis1Mokslo ir žinių šventėSuburti Centro bendruomenę bendrai veiklai.Neformaliojo ugdymo organizatorius.
26Europos kalbų dienaTikslas – puoselėti kalbų ir kultūrų įvairovę bei skatinti mokytis įvairių kalbų,  domėtis kitų šalių kultūra, tradicijomis.Užsienio kalbų mokytojai, neformaliojo ugdymo organizatorius
5Tarptautinė mokytojų dienaSiekiama atkreipti dėmesį į itin svarbų mokytojo darbą.Neformaliojo ugdymo organizatorius
16-20Sporto ir sveikatingumo savaitėIšbandyti mokinių jėgas įvairiose sporto srityseNeformaliojo ugdymo organizatorius,  visuomenės sveikatos biuro priežiūros specialistė, fizinio ugdymo mokytojas, socialinis pedagogas.
25Konstitucijos dienaUgdyti  žmonių  pagarbą teisinei Lietuvos valstybei bei Pagrindiniam šalies įstatymui.Istorijos ir pilietiškumo pagrindų mokytojas
Lapkritis  
16Tarptautinė tolerancijos  dienaTarptautinė tolerancijos diena minima nuo 1995 m. UNESCO sprendimu. 1996 m. šią šventę minėti paskatino ir Jungtinių tautų organizacija. Šią dieną skatinama atkreipti visuomenės dėmesį į skirtingų nuomonių, skirtingų tautybių žmonių, sergančiųjų ir turinčių problemų (alkoholio, narkomanijos) toleranciją. Įvairiose šalyse organizuojami renginiai, skirti ugdyti toleranciją, pakantumą, gebėjimą suprasti kitus, kantrybę.Dorinio ugdymo  mokytojai, neformaliojo ugdymo organizatorius, socialinis pedagogas, klasių vadovai
Gruodis
1-22Paroda  „Kalėdos – stebuklų metas“ Ugdyti mokinių kūrybiškumą, iniciatyvumą ir skatinti saviraišką.Neformaliojo ugdymo organizatorius, dailės, technologijų mokytojai
23Kalėdinė popietėSuburti Centro bendruomenę bendrai veiklai ir poilsiui. Neformaliojo ugdymo organizatorius, klasių vadovai
Sausis13Laisvės gynėjų dienaSiekiama puoselėti jaunimo istorinę atmintį bei patriotiškumą ir sudaryti sąlygas, kad nors mažą dalelytę to vienybės jausmo pajustų moksleiviai tuo pačiu metu įžiebdami žvakutes visoje Lietuvoje.Neformaliojo ugdymo organizatorius, klasių vadovai, bibliotekininkas
Vasaris..
15Lietuvos valstybės atkūrimo dienos paminėjimasSiekiama puoselėti jaunimo istorinę atmintį bei patriotiškumą.Istorijos mokytojas, neformaliojo ugdymo organizatorius, klasių vadovai
Kovas8Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos paminėjimasUgdyti pilietiškumą, tautiškumą, puoselėti istorinę atmintį, pagerbti šviesų atminimą žmonių, kovojusių už laisvę.Istorijos mokytojas, neformaliojo ugdymo organizatorius
 
Balandis18-22Prevencinės pamokos  Supažindinti su LR ATPK alkoholio, tabako, narkotinių ir kitų psichotropinių medžiagų poveikiu žmogaus organizmui.Socialinis pedagogas, visuomenės sveikatos specialistas neformaliojo ugdymo organizatorius
1-5Atvelykio šventė – „Margas kiemas“.Supažindinti su senosiomis šventės tradicijomis; kurti spalvingas dekoracijas ir jomis puošti Centro aplinką.Dailės, technologijų ir muzikos mokytojai, neformaliojo ugdymo organizatorius, bibliotekininkas
23-27Sveikatingumo savaitėPropaguoti sveiką gyvenseną, fizinį aktyvumą, siekiant kuo daugiau žmonių paskatinti užsiimti pozityvia veikla, aktyviai dalyvauti sportiniame gyvenime,  sudominti sveika mityba, paskatinti ja domėtis.Fizinio ugdymo mokytojas, socialinis pedagogas, neformaliojo ugdymo organizatorius, sveikatos priežiūros specialistas.
Gegužė7Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena.Tikslas – priminti baisias rusų carinės valdžios represijas, kuriomis buvo varžomi kiekvienos tautos brandumą liudijantys ženklai – kalba, knygų leidyba, spauda, laisvas žodis.Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai, bibliotekininkas
Birželis1Vaikų Gynimo dienaTikslas: skatinti bendruomeniškumą, aktyviai įsitraukiant į įvairias veiklas.Klasės vadovai, socialinis pedagogas, neformaliojo ugdymo organizatorius
Vasaros šventė – mokslo metų užbaigimasSkatinti mokinių kūrybiškumą, saviraišką, ugdyti komandinio darbo įgūdžius, atšvęsti mokslo metų užbaigimą.Neformaliojo ugdymo organizatorius, klasių vadovai.

PASTABA: Renginiuose dalyvauja mokiniai su klasių vadovais, dalykų mokytojai, kurie renginio dieną turi vesti ugdymo užsiėmimus, ir visi pageidaujantys Centro bendruomenės nariai.

Loading

Į viršų