Pagrindinis ugdymas

* STEAM ugdymas: nuo mažų mokslinių klausimų iki didelių inžinerinių sprendimų

Lektorė Ingrida DonielienėŠiaulių Ragainės progimnazijos inžinerijos mokytoja metodininkė, VU Šiaulių akademijos lektorė.

Šiuolaikiniai ugdymo metodai DofE programos netradicinėje aplinkoje

Rita Raubickienė, Naujosios Akmenės Ramučių gimnazijos fizinio ugdymo vyresmioji mokytoja.

Svetlana Makarčiuk, Naujosios Akmenės Ramučių gimnazijos geografijos vyresnioji mokytoja.

Mokymasis netradicinėse aplinkose. Geroji patirtis.

Indrė ŠurkienėAkmenės rajono Akmenės gimnazijos istorijos mokytoja metodininkė.

STEAM iššūkis lietuvių kalbos pamokose

Rena Šimkuvienė, Naujosios Akmenės „Saulėtekio” progimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė.

Dailė. Mokinių kūrybiniai atradimai

Jūratė Varanavičienė, Akmenės rajono Akmenės gimnazijos dailės mokytoja ekspertė.

Projektiniai darbai 9-12 klasėse

Vaidilutė ŠepkauskienėNaujosios Akmenės Ramučių gimnazijos chemijos mokytoja ekspertė.

* Projektiniai darbai 9-12 klasėse

Vaidilutė ŠepkauskienėNaujosios Akmenės Ramučių gimnazijos chemijos mokytoja ekspertė.

Su STEAM’u į vasarą

Roma Rudienė, Naujosios Akmenės „Saulėtekio” progimnazijos matematikos mokytoja metodininkė.

Angėlė Kazlauskienė, Naujosios Akmenės „Saulėtekio” progimnazijos biologijos mokytoja metodininkė.

Art Rage programos pritaikymas nuotoliniame mokyme

Kęstutis Misius, Akmenės rajono jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centro dailės vyresnysis mokytojas.

Informacinių technologijų panaudojimas rusų kalbos pamokose su STEAM elementais

Ružana Brasienė, Naujosios Akmenės „Saulėtekio” progimnazijos ir Akmenės rajono Kruopių pagrindinės mokyklos rusų kalbos vyresnioji mokytoja.

Pilietiškumo ugdymas bendradarbiaujant

Daina Jarušaitienė, Naujosios Akmenės „Saulėtekio” progimnazijos anglų kalbos mokytoja metodininkė.

STEAM ugdymas  „Saulėtekio“ progimnazijos pradinių klasių mokiniams

Jolita Bružienė, Naujosios Akmenės „Saulėtekio” progimnazijos pradinių klasių mokytoja metodininkė.

Lego pradinukų pasaulyje

Rūta Zaveckienė, Naujosios Akmenės „Saulėtekio” progimnazijos direktorės pavaduotoja ugdymui, pradinių klasių mokytoja.

v  Stendiniai pranešimai:

v  Šeštokų matematikos projektiniai darbai – Danutė Čiapaitė, Akmenės rajono Akmenės gimnazijos matematikos mokytoja metodininkė,

v  Art Rage programos pritaikymas nuotoliniame mokyme – Kęstutis Misius, Akmenės rajono jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centro dailės vyresnysis mokytojas,

Projektiniai darbai 9-12 klasėse

v  Vaidilutė Šepkauskienė,Naujosios Akmenės Ramučių gimnazijos chemijos mokytoja ekspertė.

Į viršų