Kvalifikacijos tobulinimo renginiai

Kvalifikacijos tobulinimo renginių planas

2023 m. vasaris

Eil. Nr.Renginio temaVykdymo data, laikasLektorius(-iai), organizatoriaiTikslinė grupėVykdymo vieta
1.Akmenės rajono Ventos gimnazijos mokytojų mokymai ,,Vaikų turizmo renginių vadovas“2023-02-02   Pradžia 15.00 val.  Lina Zubavičienė, Akmenės rajono jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centro mokytoja konsultantėVentos gimnazijos mokytojaiNuotolinis ,,ZOOM” platforma

2023 m. sausis

Eil. Nr.Renginio temaVykdymo data, laikasLektorius(-iai), organizatoriaiTikslinė grupėVykdymo vieta
1.Akmenės rajono socialinių pedagogų metodinio būrelio užsiėmimas  2023-01-10   Pradžia 14.30 val.  Rasa Laurinavičienė, socialinių pedagogų metodinio būrelio pirmininkėRajono socialiniai pedagogaiDabikinės Vladimiro Zubovo mokykloja (Adresas:   Mokyklos g. 3, Dabikinės kaimas.)
2.Akmenės rajono gamtos mokslų mokytojų metodinio būrelio užsiėmimas  2023-01-19   Pradžia 17.00 val.Žydrė Bartkuvienė, rajono gamtos mokslų mokytojų metodinio būrelio pirmininkėRajono gamtos mokslų mokytojaiNuotolinis ,,ZOOM” platforma
3.Akmenės rajono ugdymo įstaigų šokių ir muzikos mokytojų metodinio būrelio užsiėmimas2023-01-20   Pradžia 14.00 val.Lina Zubavičienė, JSŠC mokytoja konsultantėRajono ugdymo įstaigų šokių ir muzikos mokytojaiNuotolinis ,,ZOOM” platforma

2022 m. gruodis

Eil. Nr.Renginio temaVykdymo data, laikasLektorius(-iai), organizatoriaiTikslinė grupėVykdymo vieta
1.Akmenės rajono priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo pedagogų metodinio būrelio metodinė išvyka „Žemaitijos saugomų teritorijų direkcijos Varnių regioninio parko lankymas“2022-12-01   Pradžia 8.00 val.Audronė Ruškienė, rajono ikimokyklinio ugdymo pedagogų metodinio būrelio pirmininkėRajono priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo
pedagogai
Žemaitijos saugomų teritorijų direkcijos Varnių regioninis parkas
2.Akmenės rajono ugdymo pedagogų ir mokytojų padėjėjų mokymai „Vaikų turizmo renginių vadovas“2022-12-06   Pradžia 14.00 val.Ramūnas Znutas Akmenės rajono jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centro istorijos ir pilietinio ugdymo mokytojas metodininkas, gidasAkmenės rajono Papilės Simono Daukanto gimnazijos mokytojaiAkmenės rajono Papilės Simono Daukanto gimnazija
3.Akmenės rajono pradinio ugdymo mokytojų metodinio būrelio užsiėmimas2022-12-07   Pradžia 13.00 val.Jolita Bružienė, rajono pradinio ugdymo mokytojų metodinio būrelio pirmininkėRajono pradinio ugdymo mokytojaiNaujosios Akmenės „Saulėtekio“ progimnazija
4.Akmenės rajono ugdymo įstaigų pedagogų ir mokytojų padėjėjų mokymai „Vaikų turizmo renginių vadovas“2022-12-07   Pradžia 14.00 val.Ramūnas Znutas Akmenės rajono jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centro istorijos ir pilietinio ugdymo mokytojas metodininkas, gidasAkmenės rajono Ventos gimnazijos pedagogaiAkmenės rajono Ventos gimnazija
5.Akmenės rajono logopedų ir specialiųjų pedagogų metodinis užsiėmimas2022-12-13   Pradžia 11.00 val.Ramutė Juškienė, rajono logopedų ir specialiųjų pedagogų metodinio būrelio pirmininkėAkmenės rajono logopedai ir specialieji pedagogaiAkmenės gimnazija
6.Akmenės rajono dailės ir technologijų mokytojų metodinio būrelio užsiėmimas2022-12-15   Pradžia 13.00 val. .Dalia Sakalauskienė, rajono dailės ir technologijų mokytojų metodinio būrelio pirmininkėRajono dailės ir technologijų mokytojaiAkmenės rajono jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centras

2022 m. lapkritis

Eil. Nr.Renginio temaVykdymo data, laikasLektorius(-iai), organizatoriaiTikslinė grupėVykdymo vieta
1.Akmenės rajono ugdymo įstaigų
muzikos mokytojų metodinis
užsiėmimas

2022-11-03,
pradžia
10.00 val.
Loreta Rimkuvienė,
rajono ugdymo
įstaigų muzikos
mokytojų metodinio
būrelio pirmininkė
Rajono ugdymo
įstaigų muzikos
mokytojai
Akmenės rajono
jaunimo ir
suaugusiųjų
švietimo centras
2.Mokytojų parengimo seminaras
pagal Finansinio raštingumo stiprinimo
programos modulius:
„LJA Aš pats”,
„LJA Mano bendruomenė”,
„ LJA Daugiau nei pinigai” 
2022-11-03,
pradžia
9.30 val.;

2022-11-04,
pradžia
8.30 val.
 Lektorė Rūta Filončikienė,
VGTU inžinerijos licėjaus
mokytoja ekspertė
 Akmenės rajono
pradinio ugdymo
mokytojai
 Akmenės rajono jaunimo ir suaugusiųjų
švietimo centras
3.Akmenės rajono istorijos mokytojų
metodinis užsiėmimas
2022-11-04,
pradžia
10.00 val.
Indrė Šiurkienė,
rajono istorijos mokytojų
metodinio būrelio
pirmininkė
Akmenės rajono
istorijos mokytojai
Akmenės krašto
muziejus
4.Akmenės rajono informacinių
technologijų mokytojų metodinis
užsiėmimas
2022-11-10,
pradžia
14.00 val.
Raimondas Bitinas,
rajono informacinių
technologijų mokytojų
metodinio būrelio
pirmininkas
Akmenės rajono
informacinių
technologijų
mokytojai
Nuotolinis
susitikimas
(nuoroda į mokyklas
bus išsiųsta
el. paštu)
5.Akmenės rajono rusų ir vokiečių kalbų
mokytojų metodinis užsiėmimas
2022-11-14,
pradžia
13.00 val.
Ružana Brasienė,
rajono rusų, vokiečių
kalbų mokytojų
metodinio būrelio
pirmininkė
Akmenės rajono
rusų ir vokiečių
kalbų mokytojai
Akmenės rajono jaunimo ir suaugusiųjų
švietimo centras
6.Akmenės rajono gamtos mokslų
mokytojų metodinis užsiėmimas
2022-11-17,
pradžia
14.00 val.
Ilona Dimavičiūtė,
rajono gamtos mokytojų
metodinio būrelio
pirmininkė
Akmenės rajono
gamtos mokslų
mokytojai
Akmenės rajono jaunimo ir suaugusiųjų
švietimo centras
7.Praktinis seminaras dainavimo klasės
mokiniams ir mokytojams, tema
„Dainavimo pagrindai: kūno laikysena,
kvėpavimo organika, garso formavimo
laisvė“
 2022-11-18,
pradžia
10.00 val.
  Lektorė Giedrė Zeicaitė,
Klaipėdos Stasio Šimkaus
konservatorijos mokytoja
ekspertė.
Organizatorius – Akmenės
rajono meno mokykla

Akmenės rajono meno mokyklos dainavimo klasės mokiniai ir
mokytojai 
 Akmenės rajono
meno mokykla
8.Praktinis seminaras fortepijono klasės
mokiniams ir mokytojams, tema
„Kūrinio ruošimas koncertui“
2022-11-18,
pradžia
10.00 val.
Lektorė Gaivilė Simaitytė,
Klaipėdos Stasio Šimkaus
konservatorijos mokytoja
metodininkė. Organizatorius – Akmenės
rajono meno mokykla
Akmenės rajono
meno mokyklos
fortepijono klasės
mokiniai ir
mokytojai 
Akmenės rajono
meno mokykla
9.Paskaita-pratybos „Pažink save per
projektines metodikas“
2022-11-22,
pradžia
13.00 val.
Rima Mokusienė,
Akmenės rajono
Akmenės gimnazijos
psichologė
Akmenės rajono
pradinių klasių
mokytojai
Akmenės rajono
Akmenės gimnazija

2022 m. spalis

Eil. Nr.Renginio temaVykdymo data, laikasLektorius(-iai), organizatoriaiTikslinė grupėVykdymo vieta
1.Akmenės rajono tikybos mokytojų
susitikimas su Telšių Katechetinio
centro atstovais
2022-10-04,
pradžia
13.00 val.
Katechetinio
centro atstovai
Rajono tikybos
mokytojai
Naujosios Akmenės
Šventosios Dvasios
atsiuntimo
bažnyčia
2. Akmenės rajono ugdymo įstaigų
psichologų metodinis užsiėmimas
2022-10-07,
pradžia
13.00 val.
Daiva Skirienė,
rajono psichologų
metodinio būrelio
pirmininkė
Rajono ugdymo
įstaigų psichologai 
 Akmenės rajono
Akmenės gimnazija
3.Akmenės rajono geografijos mokytojų
metodinio būrelio užsiėmimas
2022-10-11,
pradžia
14.00 val.
Kęstutis Norvaišas,
rajono geografijos
mokytojų metodinio
būrelio pirmininkas
Rajono geografijos
mokytojai
Akmenės rajono
jaunimo ir
suaugusiųjų
švietimo centras
4.Akmenės rajono socialinių pedagogų
metodinio būrelio užsiėmimas
2022-10-12,
pradžia
13.00 val.
Rasa Laurinavičienė,
rajono socialinių
pedagogų metodinio
būrelio užsiėmimas
Rajono ugdymo
įstaigų socialiniai
pedagogai
Akmenės rajono
jaunimo ir
suaugusiųjų
švietimo centras
5.Akmenės rajono dailės ir technologijų mokytojų metodinio būrelio užsiėmimas2022-10-13,
pradžia
13.00 val.
Dalia Sakalauskienė,
rajono dailės ir
technologijų mokytojų
metodinio būrelio
pirmininkė
Rajono dailės ir
technologijų
mokytoja
Akmenės rajono
jaunimo ir
suaugusiųjų
švietimo centras
6.Akmenės rajono ugdymo įstaigų
pedagogų ir pedagogų padėjėjų
mokymai „Vaikų turizmo renginių
vadovas“
2022-10-13,
pradžia
13.00 val.
Ramūnas Znutas,
Akmenės rajono jaunimo
ir suaugusiųjų švietimo
centro istorijos mokytojas
metodininkas, gidas
Rajono ugdymo
įstaigų pedagogai,
padėjėjai
Akmenės rajono
jaunimo ir
suaugusiųjų
švietimo centras
7.Specialiosios pedagogikos kvalifikacijos
tobulinimo mokymai
2022-10-14,
2022-10-31,
pradžia
9.00 val.

Lektorė doc. Margarita
Jurevičienė, Vilniaus 
universiteto Šiaulių
akademija
Akmenės rajono
ugdymo įstaigų
pedagogai
Akmenės rajono
jaunimo ir
suaugusiųjų
švietimo centras
8.Akmenės rajono ugdymo įstaigų
pedagogų ir pedagogų padėjėjų
mokymai „Vaikų turizmo renginių
vadovas“
2022-10-14,
pradžia
13.00 val.
Ramūnas Znutas,
Akmenės rajono jaunimo
ir suaugusiųjų švietimo
centro istorijos mokytojas
metodininkas, gidas
Rajono ugdymo
įstaigų pedagogai,
padėjėjai
Akmenės rajono
Akmenės gimnazijos
skyrius „Gintarėlis“
9.Akmenės rajono bibliotekininkų
metodinio būrelio išvyka „Emocijų
pažinimas“ ir „Dizaino kūrimas su 
CANNVA programa“
2022-10-18,
išvykimas
10.00 val.
Regina Altukavičienė,
rajono bibliotekininkų
metodinio būrelio
pirmininkė;
Janina Rekašienė,
Akmenės rajono
savivaldybės
administracijos
švietimo, kultūros ir
sporto skyriaus
vyriausioji specialistė
Rajono bibliotekininkaiTelšių viešosios
bibliotekos
inovacijų ir
mokymo centras
10.Akmenės rajono dorinio ugdymo
mokytojų metodinis užsiėmimas
2022-10-19
pradžia
14.00 val.
Monika Bertašiūtė,
rajono dorinio ugdymo
mokytojų metodinio
būrelio pirmininkė
Rajono dorinio
ugdymo mokytojai,
Akmenės rajono
savivaldybės
administracijos
švietimo, kultūros
ir sporto skyriaus
specialistė
Akmenės rajono
jaunimo ir
suaugusiųjų
švietimo centras
11.Akmenės rajono matematikos
mokytojų metodinio būrelio
užsiėmimas
2022-10-26
pradžia
14.00 val.
Sigita Sketrienė,
rajono matematikos mokytojų metodinio būrelio pirmininkė
Rajono
matematikos
mokytojai
Naujosios Akmenės
Ramučių gimnazija
12.Akmenės rajono fizinio ugdymo
mokytojų metodinio būrelio
užsiėmimas
2022-10-27,
pradžia
13.00 val.
Vitalijus Sobenka,
rajono fizinio ugdymo
mokytojų metodinio
būrelio pirmininkas
Rajono
fizinio ugdymo
mokytojai
Akmenės rajono
jaunimo ir
suaugusiųjų
švietimo centras
13.Akmenės rajono gamtos mokslų
mokytojų metodinio būrelio
užsiėmimas
2022-10-27,
pradžia
14.00 val.
Ilma Dimavičiūtė,
rajono gamtos mokslų
mokytojų metodinio
būrelio pirmininkė
Rajono
gamtos mokslų
mokytojai
Akmenės rajono
jaunimo ir
suaugusiųjų
švietimo centras

2022 m. rugsėjis

Eil. Nr.Renginio temaVykdymo data, laikasLektorius(-iai), organizatoriaiTikslinė grupėVykdymo vieta
1.Akmenės rajono ikimokyklinio meninio
ugdymo pedagogų metodinis
užsiėmimas
2022-09-13,
pradžia
14.00 val.
Lina Zubavičienė,
Akmenės rajono
jaunimo ir suaugusiųjų
švietimo centro
mokytoja konsultantė 
Akmenės rajono
ikimokyklinio
meninio ugdymo
pedagogai
Akmenės rajono
jaunimo ir
suaugusiųjų
švietimo centras
 2.Akmenės rajono pedagogų metodinių
būrelių pirmininkų ir būrelius kuruojančių Akmenės rajono 
savivaldybės administracijos švietimo,
kultūros ir sporto skyriaus specialistų
metodinis pasitarimas
2022-09-15,
pradžia
14.00 val. 
 Ramutė Bužinskienė,
Akmenės rajono
jaunimo ir suaugusiųjų
švietimo centro
direktorė, 
Lina Zubavičienė,
mokytoja konsultantė
 Akmenės rajono
metodinių būrelių
pirmininkai,
Švietimo, kultūros
ir sporto skyriaus
specialistai
Akmenės rajono
jaunimo ir suaugusiųjų
švietimo centras
3.Akmenės rajono priešmokyklinio
ugdymo pedagogų metodinis
užsiėmimas
2022-09-22,
pradžia
13.00 val.
Aurelija Rimkuvienė,
rajono priešmokyklinio
ugdymo pedagogų
metodinio būrelio
pirmininkė
Akmenės rajono
priešmokyklinio
ugdymo pedagogai
Naujosios Akmenės
ikimokyklinio
ugdymo mokyklos
skyriuje
„Atžalynas“
(metodinis kabinetas)
4.Akmenės rajono logopedų ir specialiųjų
pedagogų metodinis užsiėmimas
2022-09-23,
pradžia
10.00 val.
Ramutė Juškienė,
rajono logopedų ir
specialiųjų pedagogų
metodinio būrelio
pirmininkė
Akmenės rajono
logopedai ir
specialieji
pedagogai
Akmenės rajono
Akmenės gimnazija
5.Akmenės rajono priešmokyklinio ir 
ikimokyklinio ugdymo pedagogų
metodinio būrelio metodinė išvyka
„Dėl ikimokyklinio ugdymo mokyklų
veiklos kokybės įsivertinimo ir išorinio
vertinimo“
2022-09-26,
pradžia
8.00 val.
Neringa Vaičiūtė-
Gabalienė, Naujosios
Akmenės ikimokyklinio
ugdymo mokyklos
direktorė
Akmenės rajono
ikimokyklinio
ugdymo mokyklos
direktorė,
skyrių vedėjai,
priešmokyklinio ir
ikimokyklinio
ugdymo pedagogai

Šiaulių 
lopšelis darželis
„Pasaka“

2022 m. birželis

Eil. Nr.Renginio temaVykdymo data, laikasLektorius(-iai), organizatoriaiTikslinė grupėVykdymo vieta
1.Rajono gamtos mokslų mokytojų
metodinio būrelio (biologijos)
susitikimas
2022-06-03,
pradžia
9.00 val.
Ilona Dimavičiūtė,
rajono gamtos mokslų
mokytojų metodinio
būrelio pirmininkė
Rajono biologijos
mokytojai
Naujosios Akmenės
Ramučių gimnazija
2.Akmenės rajono ikimokyklinio
ugdymo mokytojų metodinio
būrelio metodinė išvyka
„Pažinkime savo kraštą“
2022-06-07,
pradžia
9.00 val.
Audronė Ruškienė,
rajono ikimokyklinio
ugdymo mokytojų
metodinio būrelio
pirmininkė
Rajono ikimokyklinio
ugdymo mokytojai
Akmenės rajono
Papilės Simono
Daukanto gimnazijos
ikimokyklinio
ugdymo skyrius
„Kregždutė“
3.Seminaras „Užsienio kalbos mokytojų
kūrybinė improvizacija ugdymo
turinio pritaikymo kontekste“
2022-06-10,
pradžia
12.00 val.
Lektorė Laura Vizbarienė,
Karalienės Mortos
mokyklos anglų kalbos
mokytoja ekspertė
Rajono užsienio 
(anglų) kalbos
mokytojai
Nuotoliniu būdu
4.Rajono muzikos mokytojų (muzikos
mokyklų, gimnazijų ir progimnazijų)
metodinio būrelio susitikimas
2022-06-14,
pradžia
10.00 val.
Irina Mikulevič,
rajono muzikos
mokyklos mokytojų
metodinio būrelio
pirmininkė
Rajono muzikos
mokytojai
Akmenės rajono
jaunimo ir
suaugusiųjų
švietimo centras
5.Seminaras „Sėkmingo muzikavimo
instrumentu raiška“
2022-06-15,
pradžia
14.00 val.
Lektorė
Loreta Rimkuvienė,
Akmenės rajono
meno mokyklos
mokytoja ekspertė
Muzikos mokytojaiAkmenės rajono
meno mokyklos
Naujosios Akmenės
skyrius
6.Rajono matematikos mokytojų 
metodinio būrelio susitikimas
2022-06-15,
pradžia
14.00 val.
Sigita Sketrienė,
rajono matematikos mokytojų metodinio
būrelio pirmininkė
Rajono
matematikos
mokytojai
Naujosios Akmenės
viešbutis

2022 m. gegužė

Eil. Nr.Renginio temaVykdymo data, laikasLektorius(-iai), organizatoriaiTikslinė grupėVykdymo vieta
1.Rajono ugdymo įstaigų socialinių
pedagogų būrelio metodinis susitikimas
2022-05-04,
pradžia
13.00 val.
Rasa Laurinavičienė,
rajono ugdymo įstaigų
socialinių pedagogų
metodinio būrelio
pirmininkė
Rajono ugdymo
įstaigų socialiniai
pedagogai
Akmenės rajono
Papilės Simono
Daukanto gimnazija
2.Rajono matematikos mokytojų metodinis susitikimas2022-05-11,
pradžia
13.00 val.
Sigita Sketrienė,
matematikos mokytojų
metodinio būrelio pirmininkė
Rajono ugdymo
įstaigų matematikos
mokytojai
Akmenės rajono
Ventos gimnazija

2022 m. balandis

Eil. Nr.Renginio temaVykdymo data, laikasLektorius(-iai), organizatoriaiTikslinė grupėVykdymo vieta
 1.Rajono ugdymo įstaigų dailės ir
technologijų mokytojų metodinis
susitikimas
2022-04-14,
pradžia
12.00 val.
Dalia Sakalauskienė,
dailės ir technologijų
mokytojų metodinio
būrelio pirmininkė
Rajono ugdymo
įstaigų dailės ir
technologijų
mokytojai
Akmenės rajono Meno mokykla
 (V. Kudirkos g. 11,
Naujoji Akmenė)
2.Rajono ugdymo įstaigų bibliotekininkų
metodinis susitikimas, tema „Raktas į savęs pažinimą“.
Lektorė psichologė Rima Mokusienė
2022-04-19,
pradžia
10.00 val.
Regina Altukavičienė,
rajono ugdymo
įstaigų bibliotekininkų
metodinio būrelio
pirmininkė
Rajono ugdymo
įstaigų
bibliotekininkai
Akmenės rajono
Akmenės
gimnazija
 3.Seminaras „Optimali pramankšta
ir atvėsimas“
 2022-04-20


 Mantas Mačius,
Akmenės rajono 
sporto centro
direktorius
Rajono fizinio
ugdymo mokytojai,
 treneriai
Akmenės rajono
jaunimo ir
suaugusiųjų
švietimo centras 
4.Rajono ikimokyklinio ugdymo
pedagogų būrelio metodinė diena
2022-04-27,
pradžia
10.00 val.
Audronė Ruškienė,
rajono ikimokyklinio
ugdymo pedagogų
metodinio būrelio
pirmininkė
Rajono ikimokyklinio
ugdymo pedagogai
Akmenės rajono
Papilės Simono
Daukanto gimnazijos
ikimokyklinio
ugdymo skyrius
„Kregždutė“

2022 m. kovas

Eil. Nr.Renginio temaVykdymo data, laikasLektorius(-iai), organizatoriaiTikslinė grupėVykdymo vieta
1.Rajono psichologų metodinis
susitikimas
2022-02-15,
pradžia
9.00 val.
Daiva Skirienė,
rajono psichologų
metodinio būrelio
pirmininkė
Rajono ugdymo
įstaigų psichologai
Akmenės rajono
pedagoginė
psichologinė
tarnyba

2022 m. vasaris

Eil. Nr.Renginio temaVykdymo data, laikasLektorius(-iai), organizatoriaiTikslinė grupėVykdymo vieta
1.Rajono anglų kalbos mokytojų
metodinio būrelio susitikimas
2022-02-01,
pradžia
12.00 val.
Vita Melenienė,
rajono anglų kalbos
mokytojų metodinio
būrelio pirmininkė
Rajono anglų
kalbos mokytojai
Virtualus susitikimas:  https://bit.ly/3tCego3
2.Seminaras „Užsienio kalbos mokytojų
kūrybinė improvizacija ugdymo
turinio pritaikymo kontekste“
2022-02-01,
pradžia
12.00 val.
Lektorė
Laura Vizbarienė,
VU anglų literatūros
dėstytoja, Vilniaus
licėjaus ir Karalienės
Mortos mokyklos anglų
kalbos mokytoja
Rajono anglų
kalbos mokytojai
Virtualus susitikimas:  https://bit.ly/3tCego3
3.Rajono psichologų metodinis
susitikimas
2022-02-15,
pradžia
9.00 val.
Daiva Skirienė,
rajono psichologų
metodinio būrelio
pirmininkė
Rajono ugdymo
įstaigų psichologai
Akmenės rajono
pedagoginė
psichologinė
tarnyba

2022 m. sausis

Eil. Nr.Renginio temaVykdymo data, laikasLektorius(-iai), organizatoriaiTikslinė grupėVykdymo vieta
1.Rajono priešmokyklinio ugdymo 
pedagogų metodinio būrelio
susitikimas
2022-01-06,
pradžia
10.00 val.
Aurelija Rimkuvienė,
rajono ugdymo
priešmokyklinio
ugdymo pedagogų
metodinio būrelio
pirmininkė
Rajono 
priešmokyklinio
ugdymo
pedagogai
ZOOM platforma
2.Rajono dailės ir technologijų 
mokytojų metodinio būrelio
susitikimas
2022-01-19,
pradžia
13.00 val.
Dalia Sakalauskienė,
rajono dailės ir
technologijų
mokytojų metodinio
būrelio pirmininkė
Rajono dailės ir
technologijų
mokytojai
Akmenės rajono
jaunimo ir
suaugusiųjų
švietimo centras

2021 m. kvalifikacijos tobulinimo renginiai

2020 m. kvalifikacijos tobulinimo renginiai

2019 m. kvalifikacijos tobulinimo renginiai

2018 m. kvalifikacijos tobulinimo renginiai

2017 m. kvalifikacijos tobulinimo renginiai

Į viršų