Kvalifikacijos tobulinimo renginių planas

2019 m. gegužė

Eil. Nr. Renginio tema Vykdymo data, laikas Lektorius(-iai), organizatoriai Tikslinė grupė Vykdymo vieta
1.

Seminaras „Konfliktinės situacijos
mokykloje ir konfliktų prevencija“.

2019-05-23,
pradžia
10.00 val.

Vilija Malinauskaitė,
Vilniaus kolegijos
Pedagogikos fakulteto
dėstytoja, edukologė,
socialinių mokslų
magistrė, sertifikuota
IPI „Tėvų konsultavimo
programos“ dalyvė,
UAB „Intelligent Creation“
kūrybos direktorė
Akmenės rajono
pedagogai
Akmenės rajono
jaunimo ir
suaugusiųjų
švietimo
centras
           

 

2019 m. balandis

Eil. Nr. Renginio tema Vykdymo data, laikas Lektorius(-iai), organizatoriai Tikslinė grupė Vykdymo vieta
1.

Seminaras „Naujasis darbo kodeksas:
kas keičiasi darbo santykiuose?“ 

2019-04-04,
pradžia
10.00 val.

Ramūnas Znutas,
LMŠMPS pirmininkas
Ugdymo įstaigų vadovai,
pedagogai
Akmenės rajono
jaunimo ir
suaugusiųjų
švietimo 
centras
2.

Rajono etikos mokytojų metodinis
užsiėmimas „Meilė išgelbės pasaulį“

2019-04-05,
pradžia
13.00 val.

Indra Tijūnaitienė,
rajono etikos mokytojų
metodinio būrelio
pirmininkė
Rajono etikos
mokytojai
Akmenės rajono Papilės Simono Daukanto gimnazija

3.

Ikimokyklinio meninio ugdymo pedagogų
metodinis užsiėmimas „Kalbos ugdymas
muzikuojant“.

2019-04-11,
pradžia
10.00 val.

M. Kazlauskienė,
Akmenės rajono
Papilės Simono
Daukanto gimnazijos
ikimokyklinio ugdymo
skyriaus „Kregždutė“
logopedė
Ikimokyklinio
meninio ugdymo
pedagogai,
logopedai
Akmenės rajono Papilės Simono Daukanto gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyrius „Kregždutė“
4. Rajono socialinių pedagogų metodinio
būrelio užsiėmimas-susitikimas su
Akmenės rajono savivaldybės
pedagoginės psichologinės pagalbos
tarnybos specialistais, Akmenės
rajono savivaldybės tarpinstitucinio
bendradarbiavimo koordinatore
Andromeda Makseliene
2019-04-17,
pradžia
13.00 val
Loreta Dauparienė,
rajono socialinių
pedagogų metodinio
būrelio pirmininkė
Rajono
socialiniai
pedagogai
Akmenės rajono
savivaldybės
pedagoginė
psicjologinė
tarnyba
5. Rajono priešmokyklinio ugdymo
pedagogų edukacinė išvyka į Mažeikių
rajono Urvikių kultūros centrą – 
„Duonos kelias“
2019-04-24,
pradžia
10.00 val.
Alina Pivanovičienė,
rajono priešmokyklinio
ugdymo pedagogų
metodinio būrelio
pirmininkė
Rajono
priešmokyklinio
ugdymo 
pedagogai
Mažeikių rajono
Urvikių kultūros
centras

 

2019 m. kovas

Eil. Nr. Renginio tema Vykdymo data, laikas Lektorius(-iai), organizatoriai Tikslinė grupė Vykdymo vieta
1.

Ikimokyklinio meninio ugdymo pedagogų metodinis užsiėmimas „Tradiciniai ir netradiciniai ugdymo metodai meninio ugdymo pedagogo organizuotoje veikloje“.

2019-03-20,
pradžia
10.00 val.

Ona Deniušienė,
Naujosios Akmenės
vaikų lopšelio-darželio
„Atžalynas“ skyriaus „Žvaigždutė“ neformaliojo švietimo mokytoja
ekspertė
Ikimokyklinio
meninio ugdymo
pedagogai
Naujosios Akmenės
vaikų lopšelio-darželio
„Atžalynas“ skyrius
„Žvaigždutė“
           

 

2019 m. vasaris

Eil. Nr. Renginio tema Vykdymo data, laikas Lektorius(-iai), organizatoriai Tikslinė grupė Vykdymo vieta
1. Praktinis seminaras nuotoliniu būdu
„Pedagogų (mokyklos vadovų, pavaduotojų, skyrių vedėjų)
vertinimas“

2019-02-12,
pradžia
9.00 val.

Vida Šeduikytė,
Vilniaus kooperacijos
kolegijos vyr.buhalterė,
dokumentų valdymo
ir personalo skyriaus
vedėja, turinti didelę
praktinio darbo ir 
dėstymo patirtį
Ugdymo įstaigų
vadovai, buhalteriai,
personalo specialistai,
darbo užmokesčio
skyrių darbuotojai
Akmenės rajono
jaunimo ir
suaugusiųjų
švietimo 
centras
2. Ikimokyklinio ugdymo pedagogų
metodinis užsiėmimas – vaikų meninio
skaitymo konkursas „Mona šalelė,
poiki Lietuvelė“

2019-02-15,
pradžia
10.00 val.

Danutė Kriaučiūnienė,
rajono ikimokyklinio
ugdymo pedagogų
metodinio būrelio
pirmininkė
Ikimokyklinio
ugdymo
pedagogai
Akmenės rajono
Papilės Simono
Daukanto
gimnazijos
ikimokyklinio
ugdymo
skyrius
„Kregždutė“
3. Akmenės rajono priešmokyklinio
ugdymo pedagogų metodinis užsiėmimas

2019-02-19,
pradžia
10.00 val.

Alina Pivanovičienė,
Akmenės rajono
priešmokyklinio ugdymo
pedagogų metodinio
būrelio pirmininkė
Priešmokyklinio
ugdymo pedagogai
Naujosios
Akmenės vaikų
lopšelio-darželio
„Atžalynas“
skyrius
„Žvaigždutė“
4. Seminaras-edukacinė išvyka „Sustabdytos akimirkos – per literatūros prizmę. Idėjos integruotoms pamokoms“

2019-02-21,
išvykstama
7.00 val.

Rena Šimkuvienė,
Naujosios Akmenės
„Saulėtekio“ progimnazijos
lietuvių kalbos mokytoja
metodininkė
Lietuvių kalbos,
istorijos, pradinio
ugdymo, gamtos
mokslų mokytojai
Lietuvos
muzikos ir
kino muziejus,
Lietuvos
parodų ir
kongresų centras

 

 

2019 m. sausis

Eil. Nr. Renginio tema Vykdymo data, laikas Lektorius(-iai), organizatoriai Tikslinė grupė Vykdymo vieta
1. Akmenės rajono psichologų
metodinis užsiėmimas 

2019-01-18,
pradžia
13.00 val.

Daiva Skirienė,
Akmenės rajono
psichologų metodinio
būrelio pirmininkė
Akmenės rajono
psichologai
Akmenės rajono
pedagoginė
psichologinė
tarnyba
 2. Akmenės rajono ugdymo įstaigų
socialinių pedagogų metodinis
susitikimas 
 2019-01-23,
pradžia
13.00 val.
Audronė Vitkutė,
Akmenės rajono
psichologų metodinio
būrelio pirmininkė 
 Akmenės rajono
ugdymo įstaigų
socialiniai
pedagogai
 Naujosios
Akmenės
„Saulėtekio“
progimnazija
3. Paskaita mokiniams „Pirmosios pagalbos mokymas. Žiemos traumos ir nelaimingi atsitikimai" 2019-01-24,
pradžia
11.00 val.
Virginija Grunskienė,
Akmenės rajono
savivaldybės visuomenės
sveikatos priežiūros
specialistė
Akmenės rajono
jaunimo ir
suaugusiųjų
švietimo centro
mokiniai
Akmenės rajono
jaunimo ir
suaugusiųjų
švietimo
centras
4. Paskaita mokiniams „Galvos smegenų kraujotaka“ 2019-01-28,
pradžia
10.00 val.
Lektorius Julius Fergizas Akmenės rajono
jaunimo ir
suaugusiųjų
švietimo centro
mokiniai
Akmenės rajono 
jaunimo ir 
suaugusiųjų
švietimo
centras
5. Akmenės rajono ikimokyklinio ugdymo
įstaigų pedagogų metodinis užsiėmimas
„Įgalinančios partnerystės link:
darželio bendruomenės galia“
2019-01-30,
pradžia
10.00 val.
Danutė Kriaučiūnienė,
Akmenės rajono
ikimokyklinio ugdymo
įstaigų pedagogų
metodinio būrelio
pirmininkė
Akmenės rajono
ikimokyklinio
ugdymo įstaigų
pedagogai
Akmenės rajono
Ventos
gimnazijos
ikimokyklinio
ugdymo
skyrius
„Berželis“

 

2018 m. kvalifikacijos tobulinimo renginiai

  2017 m. kvalifikacijos tobulinimo renginiai

2016 m. kvalifikacijos tobulinimo renginiai

2015 m. kvalifikacijos tobulinimo renginiai

 

 

MANO DIENYNAS

NUOTOLINIS

MOKYMAS 

JUNGTIS

NAUJAUSI ĮRAŠAI

100 gerų darbų Lietuvai

Dalinamės akimirkomis iš kasmetinės vaikų stovyklos.

Senjorų užrašai
jsscVEIKLA

NAUJOSIOS AKMENĖS TREČIOJO AMŽIAUS UNIVERSITETO TARYBA2018–2019 m. m.     Rektorė – Rimana Vapsvienė Rektorės padėjėja  Genovaitė Sak

Apie mus

Naujosios Akmenės Trečiojo amžiaus universitetas  (toliau – Universitetas arba TAU) įkurtas 2015 m. rugsėjo 30 d. prie Akmenės rajono jaun