Deprecated: Non-static method Joomla\CMS\Plugin\CMSPlugin::loadLanguage() should not be called statically in /home/jssc/public_html/plugins/system/jsecurelite/jsecurelite.php on line 23
Kvalifikacijos tobulinimo renginiai

Kvalifikacijos tobulinimo renginių planas

2019 m. spalis

Eil. Nr. Renginio tema Vykdymo data, laikas Lektorius(-iai), organizatoriai Tikslinė grupė Vykdymo vieta
1.

Rajono logopedų ir spec. pedagogų
metodinis užsiėmimas

2019-10-01,
pradžia
10.00 val.

Ramutė Juškienė,
rajono logopedų ir
spec. pedagogų
metodinio būrelio
pirmininkė
Rajono logopedų ir
spec. pedagogai
Akmenės rajono
Akmenės gimnazija,
biblioteka
2.

Rajono ikimokyklinio meninio ugdymo
pedagogų metodinis užsiėmimas

2019-10-03,
pradžia
10.00 val.

Živilė Garbaliauskienė,
rajono ikimokyklinio
meninio ugdymo
pedagogų metodinio
būrelio pirmininkė
Rajono ikimokyklinio
meninio ugdymo
pedagogai
Akmenės rajono
jaunimo ir
suaugusiųjų
švietimo
centras
3.

Rajono fizinio ugdymo mokytojų
metodinis užsiėmimas –edukacinė išvyka

2019-10-15,
išvykimas
8.00 val.

Mantas Mačius, Sporto centro direktorius;
Birutė Daunienė,
rajono fizinio ugdymo
mokytojų metodinio
būrelio pirmininkė

 Rajono fizinio
ugdymo mokytojai,
sporto centro
mokytojai
Lietuvos
sporto
universitetas
(Kaunas) 
4.

Seminaras „Nežinau, kaip vertinti,
kas nustato“

2019-10-15,
pradžia
9.30 val.

Modestas Gelbūda, socialinių mokslų
daktaras

Akmenės rajono
savivaldybės
administracijos
skyrių vedėjai,
ugdymo įstaigų
vadovai,
pavaduotojai
Akmenės rajono
jaunimo ir
suaugusiųjų
švietimo
centras
 5. Rajono socialinių pedagogų metodinis
užsiėmimas
 2019-10-16,
pradžia
13.00 val.
Loreta Dauparienė,
rajono socialinių
pedagogų metodinio
būrelio pirmininkė
Rajono socialiniai
pedagogai
Naujosios
Akmenės
Ramučių
gimnazija 
6. Rajono informacinių technologijų
mokytojų metodinis užsiėmimas
2019-10-16,
pradžia
14.00 val.
Neringa Vaičiūtė-Gabalienė,
Akmenės rajono
švietimo, kultūros ir sporto
skyriaus vyriausioji
specialistė
Rajono informacinių
technologijų
mokytojai
Akmenės rajono
jaunimo ir
suaugusiųjų
švietimo
centras
7. Rajono geografijos  mokytojų
metodinis užsiėmimas
2019-10-16,
pradžia
15.00 val.
Kęstutis Norvaišas,
rajono geografijos
mokytojų metodinio
būrelio pirmininkas
Rajono geografijos
mokytojai
Akmenės rajono
jaunimo ir
suaugusiųjų
švietimo
centras
8. Rajono matematikos ir ekonomikos
mokytojų metodinis užsiėmimas
2019-10-17,
pradžia
14.00 val.
Roma Rudienė,
rajono matematikos
mokytojų metodinio
būrelio pirmininkė
Rajono matematikos
ir ekonomikos
mokytojai
Akmenės rajono
jaunimo ir
suaugusiųjų
švietimo
centras
9. Rajono muzikos mokyklų mokytojų
metodinis užsiėmimas
2019-10-23,
pradžia
10.00 val.
Irina Mikulevič,
Akmenės rajono muzikos
mokyklų mokytojų
metodinio būrelio
pirmininkė
Rajono muzikos
mokyklų mokytojai
Akmenės rajono
jaunimo ir
suaugusiųjų
švietimo
centras
10. Rajono priešmokyklinio ugdymo
pedagogų metodinis užsiėmimas-
atvira veikla „Sveikai gyventi, saugiai
judėti ir veikti. IKT technologijų
panaudojimas ugdymo procese“
2019-10-29,
pradžia
10.00 val.
Jolita Šimkienė,
rajono priešmokyklinio
ugdymo pedagogų
metodinio būrelio
pirmininkė
Rajono
priešmokyklinio
ugdymo
pedagogai
Akmenės rajono
Akmenės
gimnazijos
ikimokyklinio
ugdymo skyrius
„Gintarėlis“

 

2019 m. rugsėjis

Eil. Nr. Renginio tema Vykdymo data, laikas Lektorius(-iai), organizatoriai Tikslinė grupė Vykdymo vieta
1.

Rajono dailės mokytojų metodinis užsiėmimas 

2019-09-11,
pradžia
13.00 val.

Zita Staškienė,
rajono dailės
mokytojų metodinio
būrelio pirmininkė
Rajono dailės
mokytojai
Akmenės rajono
jaunimo ir
suaugusiųjų
švietimo
centras
2.

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų
metodinis užsiėmimas

2019-09-25,
pradžia
13.00 val.

Elena Čiobienė,
rajono lietuvių kalbos
ir literatūros mokytojų
metodinio būrelio
pirmininkė
Rajono lietuvių
kalbos ir literatūros
mokytojai
Akmenės rajono
jaunimo ir
suaugusiųjų
švietimo
centras
3.

Ikimokyklinio ugdymo pedagogų
edukacinė išvyka į Klykolius

2019-09-26,
pradžia
10.00 val.

Danutė Kriaučiūnienė,
ikimokyklinio ugdymo
pedagogų metodinio
būrelio pirmininkė
Rajono
ikimokyklinio
ugdymo
pedagogai
Kivyliai
 4.  Rajono tikybos mokytojų metodinis
užsiėmimas
 2019-09-30,
pradžia
14.00 val.
 Monika Bertašiūtė,
rajono tikybos mokytojų
metodinio būrelio
pirmininkė
 Rajono tikybos
mokytojai
 Akmenės rajono
jaunimo ir
suaugusiųjų
švietimo
centras
 5. Rajono istorijos ir pilietiškumo pagrindų
mokytojų edukacinė išvyka-metodinis
užsiėmimas 
 2019-09-30,
pradžia
14.00 val.
 Indrė Šiurkienė,
rajono istrijos ir
pilietiškumo pagrindų
mokytojų 
metodinio
būrelio 
pirmininkė
 Rajono istorijos
ir pilietiškumo
pagrindų mokytojai
 Šiaulių
Didždvario
gimnazija

  

2019 m. birželis

Eil. Nr. Renginio tema Vykdymo data, laikas Lektorius(-iai), organizatoriai Tikslinė grupė Vykdymo vieta
1.

Akmenės rajono psichologų
metodinis užsiėmimas

2019-06-07,
pradžia
13.00 val.

Daiva Skirienė,
rajono psichologų
metodinio būrelio
pirmininkė
Akmenės rajono
psichologai
Akmenės rajono
paramos 
šeimai
centras

 

2019 m. gegužė

Eil. Nr. Renginio tema Vykdymo data, laikas Lektorius(-iai), organizatoriai Tikslinė grupė Vykdymo vieta
1.

Viešosios konsultacijos dėl bendrųjų
ugdymo planų

2019-05-09,
pradžia
10.30 val.

Audronė Šuminienė,
Lietuvos Respublikos
švietimo, mokslo ir 
sporto ministerijos
Pagrindinio ir vidurinio
ugdymo skyriaus vedėjo,
pavaduotoja, 
Sandra Valavičiūtė,
Ikimokyklinio ir pradinio
ugdymo skyriaus 
vyriausioji specialistė
Akmenės ir Kelmės
savivaldybių
ugdymo įstaigų
pedagogų 
bendruomenės
Akmenės rajono
jaunimo ir
suaugusiųjų
švietimo
centras
2.

Seminaras „Naujas mokytojų etatinio
darbo apmokėjimo modelis“

2019-05-22,
pradžia
10.00 val.

Vida Šeduikytė,
Vilniaus kooperacijos
kolegijos vyriausioji
buhalterė
Akmenės rajono
ugdymo įstaigų
vadovai, jų
pavaduotojai,
skyrių vedėjai,
buhalteriai
Akmenės rajono
jaunimo ir
suaugusiųjų
švietimo
centras
3.

Seminaras „Konfliktinės situacijos
mokykloje ir konfliktų prevencija“.

2019-05-23,
pradžia
10.00 val.

Vilija Malinauskaitė,
Vilniaus kolegijos
Pedagogikos fakulteto
dėstytoja, edukologė,
socialinių mokslų
magistrė, sertifikuota
IPI „Tėvų konsultavimo
programos“ dalyvė,
UAB „Intelligent Creation“
kūrybos direktorė
Akmenės rajono
pedagogai
Akmenės rajono
jaunimo ir
suaugusiųjų
švietimo
centras
 4.  Seminaras „Šiuolaikinis kokybiškas
ikimokyklinis ugdymas“
2019-05-23,
pradžia
10.00 val. 
 Sigita Balčiūnienė,
Utenos vaikų
lopšelio-darželio
„Želmenėlis“ direktorė,
edukologijos magistrė
Akmenės rajono
ikimokyklinio
ugdymo pedagogai
Akmenės rajono
jaunimo ir
suaugusiųjų
švietimo
centras 

 

2019 m. balandis

Eil. Nr. Renginio tema Vykdymo data, laikas Lektorius(-iai), organizatoriai Tikslinė grupė Vykdymo vieta
1.

Seminaras „Naujasis darbo kodeksas:
kas keičiasi darbo santykiuose?“ 

2019-04-04,
pradžia
10.00 val.

Ramūnas Znutas,
LMŠMPS pirmininkas
Ugdymo įstaigų vadovai,
pedagogai
Akmenės rajono
jaunimo ir
suaugusiųjų
švietimo 
centras
2.

Rajono etikos mokytojų metodinis
užsiėmimas „Meilė išgelbės pasaulį“

2019-04-05,
pradžia
13.00 val.

Indra Tijūnaitienė,
rajono etikos mokytojų
metodinio būrelio
pirmininkė
Rajono etikos
mokytojai
Akmenės rajono Papilės Simono Daukanto gimnazija

3.

Ikimokyklinio meninio ugdymo pedagogų
metodinis užsiėmimas „Kalbos ugdymas
muzikuojant“.

2019-04-11,
pradžia
10.00 val.

M. Kazlauskienė,
Akmenės rajono
Papilės Simono
Daukanto gimnazijos
ikimokyklinio ugdymo
skyriaus „Kregždutė“
logopedė
Ikimokyklinio
meninio ugdymo
pedagogai,
logopedai
Akmenės rajono Papilės Simono Daukanto gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyrius „Kregždutė“
4. Rajono socialinių pedagogų metodinio
būrelio užsiėmimas-susitikimas su
Akmenės rajono savivaldybės
pedagoginės psichologinės pagalbos
tarnybos specialistais, Akmenės
rajono savivaldybės tarpinstitucinio
bendradarbiavimo koordinatore
Andromeda Makseliene
2019-04-17,
pradžia
13.00 val
Loreta Dauparienė,
rajono socialinių
pedagogų metodinio
būrelio pirmininkė
Rajono
socialiniai
pedagogai
Akmenės rajono
savivaldybės
pedagoginė
psicjologinė
tarnyba
5. Rajono priešmokyklinio ugdymo
pedagogų edukacinė išvyka į Mažeikių
rajono Urvikių kultūros centrą – 
„Duonos kelias“
2019-04-24,
pradžia
10.00 val.
Alina Pivanovičienė,
rajono priešmokyklinio
ugdymo pedagogų
metodinio būrelio
pirmininkė
Rajono
priešmokyklinio
ugdymo 
pedagogai
Mažeikių rajono
Urvikių kultūros
centras
6. Rajono ikimokyklinio ugdymo pedagogų
metodinis užsiėmimas „Žaismingas
kalbos ugdymas“
2019-04-29,
pradžia
13.00 val.
Danutė Kriaučiūnienė,
rajono ikimokyklinio
ugdymo pedagogų
metodinio būrelio
pirmininkė
Rajono
ikimokyklinio
ugdymo
pedagogai
Akmenės rajono
jaunimo ir
suaugusiųjų
švietimo 
centras
7. Rajono tikybos mokytojų metodinis
užsiėmimas
2019-04-30,
pradžia
13.00 val.
Monika Bertašiūtė,
rajono tikybos
mokytojų metodinio
būrelio pirmininkė
Rajono
tikybos
mokytojai
Akmenės rajono
jaunimo ir
suaugusiųjų
švietimo 
centras

 

2019 m. kovas

Eil. Nr. Renginio tema Vykdymo data, laikas Lektorius(-iai), organizatoriai Tikslinė grupė Vykdymo vieta
1.

Ikimokyklinio meninio ugdymo pedagogų metodinis užsiėmimas „Tradiciniai ir netradiciniai ugdymo metodai meninio ugdymo pedagogo organizuotoje veikloje“.

2019-03-20,
pradžia
10.00 val.

Ona Deniušienė,
Naujosios Akmenės
vaikų lopšelio-darželio
„Atžalynas“ skyriaus „Žvaigždutė“ neformaliojo švietimo mokytoja
ekspertė
Ikimokyklinio
meninio ugdymo
pedagogai
Naujosios Akmenės
vaikų lopšelio-darželio
„Atžalynas“ skyrius
„Žvaigždutė“
           

 

2019 m. vasaris

Eil. Nr. Renginio tema Vykdymo data, laikas Lektorius(-iai), organizatoriai Tikslinė grupė Vykdymo vieta
1. Praktinis seminaras nuotoliniu būdu
„Pedagogų (mokyklos vadovų, pavaduotojų, skyrių vedėjų)
vertinimas“

2019-02-12,
pradžia
9.00 val.

Vida Šeduikytė,
Vilniaus kooperacijos
kolegijos vyr.buhalterė,
dokumentų valdymo
ir personalo skyriaus
vedėja, turinti didelę
praktinio darbo ir 
dėstymo patirtį
Ugdymo įstaigų
vadovai, buhalteriai,
personalo specialistai,
darbo užmokesčio
skyrių darbuotojai
Akmenės rajono
jaunimo ir
suaugusiųjų
švietimo 
centras
2. Ikimokyklinio ugdymo pedagogų
metodinis užsiėmimas – vaikų meninio
skaitymo konkursas „Mona šalelė,
poiki Lietuvelė“

2019-02-15,
pradžia
10.00 val.

Danutė Kriaučiūnienė,
rajono ikimokyklinio
ugdymo pedagogų
metodinio būrelio
pirmininkė
Ikimokyklinio
ugdymo
pedagogai
Akmenės rajono
Papilės Simono
Daukanto
gimnazijos
ikimokyklinio
ugdymo
skyrius
„Kregždutė“
3. Akmenės rajono priešmokyklinio
ugdymo pedagogų metodinis užsiėmimas

2019-02-19,
pradžia
10.00 val.

Alina Pivanovičienė,
Akmenės rajono
priešmokyklinio ugdymo
pedagogų metodinio
būrelio pirmininkė
Priešmokyklinio
ugdymo pedagogai
Naujosios
Akmenės vaikų
lopšelio-darželio
„Atžalynas“
skyrius
„Žvaigždutė“
4. Seminaras-edukacinė išvyka „Sustabdytos akimirkos – per literatūros prizmę. Idėjos integruotoms pamokoms“

2019-02-21,
išvykstama
7.00 val.

Rena Šimkuvienė,
Naujosios Akmenės
„Saulėtekio“ progimnazijos
lietuvių kalbos mokytoja
metodininkė
Lietuvių kalbos,
istorijos, pradinio
ugdymo, gamtos
mokslų mokytojai
Lietuvos
muzikos ir
kino muziejus,
Lietuvos
parodų ir
kongresų centras

 

 

2019 m. sausis

Eil. Nr. Renginio tema Vykdymo data, laikas Lektorius(-iai), organizatoriai Tikslinė grupė Vykdymo vieta
1. Akmenės rajono psichologų
metodinis užsiėmimas 

2019-01-18,
pradžia
13.00 val.

Daiva Skirienė,
Akmenės rajono
psichologų metodinio
būrelio pirmininkė
Akmenės rajono
psichologai
Akmenės rajono
pedagoginė
psichologinė
tarnyba
 2. Akmenės rajono ugdymo įstaigų
socialinių pedagogų metodinis
susitikimas 
 2019-01-23,
pradžia
13.00 val.
Audronė Vitkutė,
Akmenės rajono
psichologų metodinio
būrelio pirmininkė 
 Akmenės rajono
ugdymo įstaigų
socialiniai
pedagogai
 Naujosios
Akmenės
„Saulėtekio“
progimnazija
3. Paskaita mokiniams „Pirmosios pagalbos mokymas. Žiemos traumos ir nelaimingi atsitikimai" 2019-01-24,
pradžia
11.00 val.
Virginija Grunskienė,
Akmenės rajono
savivaldybės visuomenės
sveikatos priežiūros
specialistė
Akmenės rajono
jaunimo ir
suaugusiųjų
švietimo centro
mokiniai
Akmenės rajono
jaunimo ir
suaugusiųjų
švietimo
centras
4. Paskaita mokiniams „Galvos smegenų kraujotaka“ 2019-01-28,
pradžia
10.00 val.
Lektorius Julius Fergizas Akmenės rajono
jaunimo ir
suaugusiųjų
švietimo centro
mokiniai
Akmenės rajono 
jaunimo ir 
suaugusiųjų
švietimo
centras
5. Akmenės rajono ikimokyklinio ugdymo
įstaigų pedagogų metodinis užsiėmimas
„Įgalinančios partnerystės link:
darželio bendruomenės galia“
2019-01-30,
pradžia
10.00 val.
Danutė Kriaučiūnienė,
Akmenės rajono
ikimokyklinio ugdymo
įstaigų pedagogų
metodinio būrelio
pirmininkė
Akmenės rajono
ikimokyklinio
ugdymo įstaigų
pedagogai
Akmenės rajono
Ventos
gimnazijos
ikimokyklinio
ugdymo
skyrius
„Berželis“

 

2018 m. kvalifikacijos tobulinimo renginiai

  2017 m. kvalifikacijos tobulinimo renginiai

2016 m. kvalifikacijos tobulinimo renginiai

2015 m. kvalifikacijos tobulinimo renginiai

 

 

MANO DIENYNAS

NUOTOLINIS

MOKYMAS 

JUNGTIS

NAUJAUSI ĮRAŠAI

DĖL INDIVIDUALIOS ŠVIETIMO VEIKLOS

Ketinate ar teikiate švietimo / mokymo individualias paslaugas? Primename, jog gyventojai, teikiantys švietimo / mokymo individualias paslaugas, t. ...

Senjorų užrašai
jsscVEIKLA

NAUJOSIOS AKMENĖS TREČIOJO AMŽIAUS UNIVERSITETO TARYBA2018–2019 m. m. Rektorė – Rimana Vapsvienė Rektorės padėjėja Genovaitė Sakavičien...