Kvalifikacijos tobulinimo renginių planas

2022 m. spalis

Eil. Nr. Renginio tema Vykdymo data, laikas Lektorius(-iai), organizatoriai Tikslinė grupė Vykdymo vieta
1. Akmenės rajono tikybos mokytojų
susitikimas su Telšių Katechetinio
centro atstovais
2022-10-04,
pradžia
13.00 val.
Katechetinio
centro atstovai
Rajono tikybos
mokytojai
Naujosios Akmenės
Šventosios Dvasios
atsiuntimo
bažnyčia
           

 

2022 m. birželis

Eil. Nr. Renginio tema Vykdymo data, laikas Lektorius(-iai), organizatoriai Tikslinė grupė Vykdymo vieta
1. Rajono gamtos mokslų mokytojų
metodinio būrelio (biologijos)
susitikimas
2022-06-03,
pradžia
9.00 val.
Ilona Dimavičiūtė,
rajono gamtos mokslų
mokytojų metodinio
būrelio pirmininkė
Rajono biologijos
mokytojai
Naujosios Akmenės
Ramučių gimnazija
2. Akmenės rajono ikimokyklinio
ugdymo mokytojų metodinio
būrelio metodinė išvyka
„Pažinkime savo kraštą“
2022-06-07,
pradžia
9.00 val.
Audronė Ruškienė,
rajono ikimokyklinio
ugdymo mokytojų
metodinio būrelio
pirmininkė
Rajono ikimokyklinio
ugdymo mokytojai
Akmenės rajono
Papilės Simono
Daukanto gimnazijos
ikimokyklinio
ugdymo skyrius
„Kregždutė“
3. Seminaras „Užsienio kalbos mokytojų
kūrybinė improvizacija ugdymo
turinio pritaikymo kontekste“
2022-06-10,
pradžia
12.00 val.
Lektorė Laura Vizbarienė,
Karalienės Mortos
mokyklos anglų kalbos
mokytoja ekspertė
Rajono užsienio 
(anglų) kalbos
mokytojai
Nuotoliniu būdu
4. Rajono muzikos mokytojų (muzikos
mokyklų, gimnazijų ir progimnazijų)
metodinio būrelio susitikimas
2022-06-14,
pradžia
10.00 val.
Irina Mikulevič,
rajono muzikos
mokyklos mokytojų
metodinio būrelio
pirmininkė
Rajono muzikos
mokytojai
Akmenės rajono
jaunimo ir
suaugusiųjų
švietimo centras
5. Seminaras „Sėkmingo muzikavimo
instrumentu raiška“
2022-06-15,
pradžia
14.00 val.
Lektorė
Loreta Rimkuvienė,
Akmenės rajono
meno mokyklos
mokytoja ekspertė
Muzikos mokytojai Akmenės rajono
meno mokyklos
Naujosios Akmenės
skyrius
6. Rajono matematikos mokytojų 
metodinio būrelio susitikimas
2022-06-15,
pradžia
14.00 val.
Sigita Sketrienė,
rajono matematikos mokytojų metodinio
būrelio pirmininkė
Rajono
matematikos
mokytojai
Naujosios Akmenės
viešbutis

 

2022 m. gegužė

Eil. Nr. Renginio tema Vykdymo data, laikas Lektorius(-iai), organizatoriai Tikslinė grupė Vykdymo vieta
1. Rajono ugdymo įstaigų socialinių
pedagogų būrelio metodinis 
susitikimas
2022-05-04,
pradžia
13.00 val.
Rasa Laurinavičienė,
rajono ugdymo įstaigų
socialinių pedagogų

metodinio būrelio
pirmininkė
Rajono ugdymo
įstaigų socialiniai
pedagogai
Akmenės rajono
Papilės Simono
Daukanto gimnazija
2. Rajono matematikos mokytojų metodinis susitikimas 2022-05-11,
pradžia
13.00 val.
Sigita Sketrienė,
matematikos mokytojų
metodinio būrelio pirmininkė
Rajono ugdymo
įstaigų matematikos
mokytojai
Akmenės rajono
Ventos gimnazija

 

2022 m. balandis

Eil. Nr. Renginio tema Vykdymo data, laikas Lektorius(-iai), organizatoriai Tikslinė grupė Vykdymo vieta
 1. Rajono ugdymo įstaigų dailės ir
technologijų mokytojų metodinis
susitikimas
2022-04-14,
pradžia
12.00 val.
Dalia Sakalauskienė,
dailės ir technologijų
mokytojų metodinio
būrelio pirmininkė
Rajono ugdymo
įstaigų dailės ir
technologijų
mokytojai

Akmenės rajono Meno mokykla
 (V. Kudirkos g. 11,
Naujoji Akmenė)

2. Rajono ugdymo įstaigų bibliotekininkų
metodinis 
susitikimas, tema „Raktas į savęs pažinimą“.
Lektorė psichologė Rima Mokusienė
2022-04-19,
pradžia
10.00 val.
Regina Altukavičienė,
rajono ugdymo
įstaigų bibliotekininkų

metodinio būrelio
pirmininkė
Rajono ugdymo
įstaigų
bibliotekininkai
Akmenės rajono
Akmenės
gimnazija
 3. Seminaras „Optimali pramankšta
ir atvėsimas“
 2022-04-20

 Mantas Mačius,
Akmenės rajono 
sporto centro
direktorius
Rajono fizinio
ugdymo mokytojai,
 treneriai
Akmenės rajono
jaunimo ir
suaugusiųjų
švietimo centras 
4. Rajono ikimokyklinio ugdymo
pedagogų būrelio metodinė diena
2022-04-27,
pradžia
10.00 val.
Audronė Ruškienė,
rajono ikimokyklinio
ugdymo pedagogų
metodinio būrelio
pirmininkė
Rajono ikimokyklinio
ugdymo pedagogai
Akmenės rajono
Papilės Simono
Daukanto gimnazijos
ikimokyklinio
ugdymo skyrius
„Kregždutė“

 

2022 m. kovas

Eil. Nr. Renginio tema Vykdymo data, laikas Lektorius(-iai), organizatoriai Tikslinė grupė Vykdymo vieta
1. Rajono psichologų metodinis
susitikimas
2022-02-15,
pradžia
9.00 val.
Daiva Skirienė,
rajono psichologų
metodinio būrelio
pirmininkė
Rajono ugdymo
įstaigų psichologai
Akmenės rajono
pedagoginė
psichologinė
tarnyba

 

2022 m. vasaris

Eil. Nr. Renginio tema Vykdymo data, laikas Lektorius(-iai), organizatoriai Tikslinė grupė Vykdymo vieta
1.

Rajono anglų kalbos mokytojų
metodinio būrelio susitikimas

2022-02-01,
pradžia
12.00 val.

Vita Melenienė,
rajono anglų kalbos
mokytojų metodinio
būrelio pirmininkė
Rajono anglų
kalbos mokytojai

Virtualus susitikimas:

 https://bit.ly/3tCego3
2.

Seminaras „Užsienio kalbos mokytojų
kūrybinė improvizacija ugdymo
turinio pritaikymo kontekste“

2022-02-01,
pradžia
12.00 val.

Lektorė
Laura Vizbarienė,
VU anglų literatūros
dėstytoja, Vilniaus
licėjaus ir Karalienės
Mortos mokyklos anglų
kalbos mokytoja
Rajono anglų
kalbos mokytojai

Virtualus susitikimas:

 https://bit.ly/3tCego3
3.

Rajono psichologų metodinis
susitikimas

2022-02-15,
pradžia
9.00 val.

Daiva Skirienė,
rajono psichologų
metodinio būrelio
pirmininkė
Rajono ugdymo
įstaigų psichologai

Akmenės rajono
pedagoginė
psichologinė
tarnyba

 

2022 m. sausis

Eil. Nr. Renginio tema Vykdymo data, laikas Lektorius(-iai), organizatoriai Tikslinė grupė Vykdymo vieta
1.

Rajono priešmokyklinio ugdymo 
pedagogų metodinio būrelio
susitikimas

2022-01-06,
pradžia
10.00 val.

Aurelija Rimkuvienė,
rajono ugdymo
priešmokyklinio
ugdymo pedagogų
metodinio 
būrelio
pirmininkė
Rajono 
priešmokyklinio
ugdymo
pedagogai
ZOOM platforma
2.

Rajono dailės ir technologijų 
mokytojų metodinio būrelio
susitikimas

2022-01-19,
pradžia
13.00 val.

Dalia Sakalauskienė,
rajono dailės ir
technologijų
mokytojų metodinio
būrelio pirmininkė
Rajono dailės ir
technologijų
mokytojai
Akmenės rajono
jaunimo ir
suaugusiųjų
švietimo centras

 

 

2021 m.  kvalifikacijos tobulinimo renginiai

2020 m.  kvalifikacijos tobulinimo renginiai

2019 m.  kvalifikacijos tobulinimo renginiai

2018 m. kvalifikacijos tobulinimo renginiai

2017 m. kvalifikacijos tobulinimo renginiai

 

 

MANO DIENYNAS

NUOTOLINIS

MOKYMAS 

JUNGTIS

NAUJAUSI ĮRAŠAI

 Puikūs rezultatai
Puikūs rezultatai

PAVASARIS DŽIUGINA PUIKIAIS REZULTATAIS

Informacija jei būtų patvirtina COVID-19 liga
Informacija jei būtų patvirtina COVID-19 liga
VytautasNAUJIENOS

Akmenės rajono jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centras ieško karjeros specialistų Pareigybės lygis – A Darbdavio siūlomas atlyginimas: pareiginės algos pastoviosios...

LIETUVIŲ VALSTYBINĖS KALBOS MOKYMAS  UŽSIENIO ŠALIŲ PILIEČIAMS!
LIETUVIŲ VALSTYBINĖS KALBOS MOKYMAS UŽSIENIO ŠALIŲ PILIEČIAMS!

  LIETUVIŲ VALSTYBINĖS KALBOS MOKYMAS UŽSIENIO ŠALIŲ PILIEČIAMS!

KONTAKTAI