Akmenės rajono jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centro bibliotekos–skaityklos veiklos programa 2020 m. 

Naudojimosi biblioteka-skaitykla taisyklės

Kaip mažinti patyčias elektroninėje erdvėje

  

NAUJAUSI LEIDINIAI IR KITI INFORMACINIAI ŠALTINIAI

 

2020 metai

 

Grožinė literatūra

Lietuvos švietimas šalyje ir regionuose – 2 egz.
Švietimo problemos analizė Nr. 1 – 1 egz.
Švietimo problemos analizė Nr. 2 – 1 egz.
Švietimo problemos analizė Nr. 3 – 1 egz.
Antanas Račas. Autorė Birutė Žymantienė. – 1 egz.
Šimtas latvių liaudies pasakų (iš latvių kalbos vertė Alfredas Stratas) – 1 egz.
21 nepaneigiamas lyderystės dėsnis – 2 egz.
Šiuolaikinė didaktika – 2 egz.
Nebijokite drausminti vaikų – 2 egz.
Kaip įsigyti draugų ir daryti įtaką žmonėms – 2 egz.

 Vadovėliai ir mokymo priemonės

Garsų diferensijavimo užduotys – 1 egz.
Lietuvių k. užduotys 7 – 8 klasėms, I–IV dalys – 4 egz.
Spec. pedagogo ieškojimai, atradimai, patirtis – 1 egz.
Lietuvių k. užduotys 9 kl. I–III dalys – 3 egz.
Lietuvių k. užduotys 10 kl. I–III dalys – 3 egz.
Lietuvių k. mokymo priemons 8 kl. I–III dalys – 3 egz.
Spec. įsivertinimas ir asmeninė pažanga – 1 egz.
Lietuvių k. mokymo priemonė 7 kl. – 1 egz.

 

2019 metai

 

Grožinė literatūra

Knyga „Profesinis kapitalas“ – 3 egz.
Švietimo būklės apžvalga – 2 egz.
Valstybinės švietimo 2013–2022 metų strategijos ir įgyvendinimo pusiaukelė – 2 egz.
Nijolės Gaškaitės – Žemaitienės knyga „Žuvusiųjų prezidentas“ – 1 egz.
Medardas Čobotas. Autorė Gražina Dagytė – 1 egz.
Geros Higienos taisyklės – 1 egz.
Balys Sruoga „Giesmė apie Gediminą“ – 2 egz.
Linas Bitvinskas „Kodėl miške švilpauti negalima“ – 2 egz.
Pranas Mašiotas „Kiškis smaližis“ – 2 egz.
Dovilė Ryla „Lietus ir skafandras“ – 2 egz.
Ingė Zarambaitė „Stebuklingi senelio batai“ – 2 egz.
Paulius Norvila „Strykt pastrykt“ – 2 egz.
Petras Cvirka „Vaikų karas“ – 2 egz.
Ramunė Savickytė „Adelės dienoraštis“ – 2 egz.

 Vadovėliai ir mokymo priemonės

Matematika Tau plius. 11 kl. Bendrasis kursas. – 1 egz.
Mokomoji kompiuterinė priemonė. Žaidžiame matematiką. Trys viename. – 1 egz.
Matematika Tau plius. 12 kl. Bendrasis kursas. – 1 egz.
 Mokomoji kompiuterinė priemonė. Žaidžiame matematiką. Tiesinės lygtys. – 1egz.
Pasirengimo lietuvių kalbos egzaminui užduotys 11 – 12 klasėms. – 5 egz.
Lietuvių kalba. 50 kompleksinių testų 11 – 12 klasėms. (Knygos) – 2 egz.
Žmogus ir kalba. Lietuvių kalbos vadovėlis 11 – 12 klasėms. – 16 egz.

 

 2018 metai 

 

Grožinė literatūra:

„21 nepaneigiamas lyderystės dėsnis“
„Šiuolaikinė didaktika“
„Nebijokite drausminti vaikų“
„Kaip įsigyti draugų“
A. Račys. Birutė Žymantienė
„Šimtas latvių liaudies pasakų“

Vadovėliai ir mokymo priemonės:

Lietuvių kalba 9–10 kl.
100 kompleksinių testų
Švietimo problemos
Žemų intelektų gebėjimas
Garsų užduotys
Lietuvių k. Užduotys
Specialioji pedagogika. Ieškojimai
Lietuvių k. S 9 kl.
Lietuvių k. S 10 kl.
Lietuvių k. S 8 kl.
Įsivertinimas ir asmeninė pažanga
Lietuvių k. S mokymo priemonė 7 kl.

 

2017 metai

 

Grožinė literatūra:

„Naujos regionų tapatybės konstravimas“
„Pradėkime nuo klausimo KODĖL“
„Ką gali mokytojas“
„Darnus vadovavimas“
„Tu gali. Atsleiskite savo galimybes“
„Lietuvos švietimas“
„Dabartinės lietuvių k. Žodynas VII kl.“
„Kompiuterių tinklas“
„Maya 7 trimatės animacijos pradmenys“
„Praktiniai Adobe Flasch CS4 profesional patarimai“
„Amžių išmintis“
„Žmogaus ir Dievo metai“
„Gerumo liūnas“
„Tikros ir netikros seserys“
„Kiekvieną dieną kaip maža mergaitė“
„Šilko rūmai“
„Saviugdos vadovas“
„Kalba mane augina“
„Suaugę alkoholikų vaikai“
„Vaikystėje neišmoktos pamokos“
„Nevaldomų vaikų nebūna“

Vadovėliai ir mokymo priemonės:

Lietuvių kalba X kl.
Biologija X kl. 
Istorijos vadovėlis XI kl.
Skaitmeninė fotografija

 

2016 metai

 

Grožinė literatūra:

„Visuotinė lietuvių enciklopedija“
„Švietimo problemos. BMT metodinės rekomendacijos“
„Nuodugnus mokymasis“
„Produktyvusis mokymasis“
„Lyderystė“
„Švietimas“
Thomas L.Good „Kas vyksta klasėse“
„Geros mokyklos link“
„Produktyvusis mokymas“
„Partneriškas konsultavimas“
„Neformaliosios lyderystės“

Mokymo priemonės:

Plakatas „Valstybės pažinimo centras“
Plakatas „Lietuvos prezidentai“

 

MANO DIENYNAS

NUOTOLINIS

MOKYMAS 

JUNGTIS

NAUJAUSI ĮRAŠAI

" Time to Move"
" Time to Move"

„Time to Move“ – viena svarbiausių Eurodesk informacinio tinklo kampanijų, kurios metu jauni žmonės yra skatinami domėtis studijomis, savanoryste ir...