Akmenės rajono jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centro bibliotekos–skaityklos veiklos programa 2020 m. 

Naudojimosi biblioteka-skaitykla taisyklės

Kaip mažinti patyčias elektroninėje erdvėje

 

VĖLINĖS

Šaltuos miškuos numirę lapai šlama.
Į skurdų apsiaustą supiesi.
Ir medžiai – toki pat benamiai
Išdžiūvusias rankas tau tiesia.

Gyvenimas – daina žiogelio
Į purvą kruviną suminta.
Todėl ir beržui širdį gelia,
Ir ašaros pušelei krinta.

Sugrįžta jie – į žemę kantrią…
Ir tiek jų daug – prie kūno kūnas…
Kada ir kur sutiksim vienas antrą?
Ak, neįskaitomos žvaigždyno runos!

Nejau gyvenimas sugriautas?
Širdy- perdėm žaizda ir skausmas.
Ir neša, neša kraujo sriautas…
Koki krantai kada priglaus mus?

Penza, 1941. X. (Salomėja Nėris)

 

Vėlinės – visų mirusiųjų pagerbimo šventė. Gyvieji aplanko mirusiuosius kapuose, uždega žvakutes. Manoma, kad mirusieji taip pat ateina pas gyvuosius.

Vėlines lietuviai šventė nuo senovės. Tai dar pagoniška šventė. Buvo tikima, kad mirštant žmogui nuo kūno atsiskiria vėlė, kuri vėliau bendrauja su gyvaisiais, juos nuolat lanko. Lietuvių liaudies dainose sakoma, kad miręs žmogus atsisėdąs į „vėlių suolelį“, kad motinos mylimas sūnus tampąs „vėlių ženteliu“, o dukrelė – „vėlių martele“, kad jie išeiną pro „vėlių vartelius“. Tikėta, jog vėlės lankosi savo gyventose vietose, o mėgstamiausias lankymosi metas – gūdus ruduo. Ne veltui ir lapkričio mėnesį žmonės senovėje vadino vėlių mėnesiu.

Seni žmonės pasakoja, kad anksčiau nebuvę papročio per Vėlines degti kapinėse žvakučių, kaip šiais laikais. Anksčiau vėlėms būdavo keliamos puotos. Dar XIX a. kai kuriuose Lietuvos regionuose ir kituose Europos kraštuose buvo paprotys ruošti kapinėse ar namuose vaišes, kviesti į jas savo mirusiuosius. Pavakarieniavus pačiose kapinėse, jose būdavo paliekama maisto vėlėms. Kartais kapai būdavo palaistomi midumi ir vynu. Vėliau ypatinga reikšmė priskirta ugniai. Manyta, kad ugnis pritraukia vėles, tad joms degamos žvakės. Degindami žvakes gyvieji susitaiko su mirusiaisiais.

Pasak etnologo Liberto Klimkos, Vėlinių diena greičiausiai yra atėjusi iš derliaus šventės. ,,Kai visi žemės darbai padaryti, viskas sukaupta į aruodus, į kluonus suvežta, ateina laikas padėkoti dievams, kurie globoja žemės derlingumą, ir lietų, ir vėją, ir visas gamtos stichijas, bet kartu ir protėvių vėlėms, kurios padėjo sulaukti derliaus. Šai čia ir matome tos šventės reliktus'', - tvirtino tyrinėtojas.

  

COLIBRI AUDIO KNYGOS

 

 

Daugelis klasikinių kūrinių internete tiek garso, tiek elektroninių knygų formatu yra gana lengvai pasiekiami ir nemokami. Tereikia žinoti, ko ir kokiu formatu ieškai.

Colibri Audio knygas ,,skaityti" patogu bet kur: važiuojant autobusu, keliaujant, sportuojant, tvarkantis. Tam Jums užteks tik Jūsų išmaniojo telefono ir ausinukų. Taip pat, audio knygas patogu rinktis tuomet, kai knygoms tarsi nebelieka laiko. Klausantis įrašų nereikia žiūrėti į popieriaus lapus ar ekraną. Audio knygos yra puiki alternatyva, leidžianti daryti net kelis darbus vienu metu.

Kviečiame klausyti jau įkeltų kūrinių Spotify:

Labai lengva prisijungti per Fb ( išbandyk! )

https://open.spotify.com/show/3luTOqpFVli7tDBP0eIvrS

 

Knygos 

Kviečiame susipažinti su privalomu autorių ir jų kūrinių sąrašu, kurį pateikė lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja V. Dalakovienė. Apsilankykite mūsų Centro bibliotekoje ir išsirinkite reikalingas knygas. 

1. Martynas Mažvydas. Katekizmas (lietuviška eiliuota prakalba)

2. Mikalojus Daukša. Postilė (Prakalba į malonųjį skaitytoją)

3. Jonas Radvanas. Radviliada – poema.

4. Viljamas Šekspyras. Hamletas – drama.

5. Motiejus Kazimieras Sarbievijus. Lyrika (pasirinkti eilėraščiai)

6. Kristijonas Donelaitis. Metai – poema.

7. Johanas Volfgangas Gėtė. Faustas – poema.

8. Adomas Mickevičius. Eilėraščiai. Romantika. Odė jaunystei. Akermano stepės. Vėlinės. Ponas Tadas. – poemos.

9. Antanas Baranauskas. Anykščių šilelis – poema.

10. Vincas Kudirka. Tautiška giesmė. Varpas. Labora. Iš mano atsiminimų keletas žodelių – eilėraščiai.

11. Maironis. Pavasario balsai (pasirinkti eilėraščiai) – rinkinys.

12. Jonas Biliūnas. Liūdna pasaka – apysaka. Pasirinkti apsakymai – ,,Vagis'', ,,Ubagas’’.

13. Juozas Tumas – Vaižgantas. Dėdės ir dėdienės – apysaka.

14. Vincas Krėvė. Skirgaila – drama.

15. Vincas Mykolaitis – Putinas. Tarp dviejų aušrų – poezijos rinkinys. Altorių šešėly – romanas.

16. Jurgis Savickis. „Ad astra“, „Vagis“– novelės.

17. Jonas Aistis. Pasirinkti eilėraščiai.

18. Henrikas Radauskas. Pasirinkti eilėraščiai.

19. Albertas Kamiu. Svetimas – romanas.

20. Salomėja Nėris. Prie didelio kelio – eilėraščių rinkinys.

21. Balys Sruoga. Dievų miškas – apysaka.

22. Antanas Škėma. Balta drobulė – romanas.

23. Justinas Marcinkevičius. Mažvydas – drama. Pasirinkti eilėraščiai.

24. Marius Katiliškis. Miškais ateina ruduo – romanas.

25. Juozas Aputis. Keleivio novelės (pasirinkti apsakymai).

26. Sigitas Geda. Pasirinkti eilėraščiai.

27. Kostas Ostrauskas. Duobkasiai – pjesė.

  

NAUJAUSI LEIDINIAI IR KITI INFORMACINIAI ŠALTINIAI

 

2020 metai

 

Grožinė literatūra

Lietuvos švietimas šalyje ir regionuose – 2 egz.
Švietimo problemos analizė Nr. 1 – 1 egz.
Švietimo problemos analizė Nr. 2 – 1 egz.
Švietimo problemos analizė Nr. 3 – 1 egz.
Antanas Račas. Autorė Birutė Žymantienė. – 1 egz.
Šimtas latvių liaudies pasakų (iš latvių kalbos vertė Alfredas Stratas) – 1 egz.
21 nepaneigiamas lyderystės dėsnis – 2 egz.
Šiuolaikinė didaktika – 2 egz.
Nebijokite drausminti vaikų – 2 egz.
Kaip įsigyti draugų ir daryti įtaką žmonėms – 2 egz.

 Vadovėliai ir mokymo priemonės

Garsų diferensijavimo užduotys – 1 egz.
Lietuvių k. užduotys 7 – 8 klasėms, I–IV dalys – 4 egz.
Spec. pedagogo ieškojimai, atradimai, patirtis – 1 egz.
Lietuvių k. užduotys 9 kl. I–III dalys – 3 egz.
Lietuvių k. užduotys 10 kl. I–III dalys – 3 egz.
Lietuvių k. mokymo priemons 8 kl. I–III dalys – 3 egz.
Spec. įsivertinimas ir asmeninė pažanga – 1 egz.
Lietuvių k. mokymo priemonė 7 kl. – 1 egz.

 

2019 metai

 

Grožinė literatūra

Knyga „Profesinis kapitalas“ – 3 egz.
Švietimo būklės apžvalga – 2 egz.
Valstybinės švietimo 2013–2022 metų strategijos ir įgyvendinimo pusiaukelė – 2 egz.
Nijolės Gaškaitės – Žemaitienės knyga „Žuvusiųjų prezidentas“ – 1 egz.
Medardas Čobotas. Autorė Gražina Dagytė – 1 egz.
Geros Higienos taisyklės – 1 egz.
Balys Sruoga „Giesmė apie Gediminą“ – 2 egz.
Linas Bitvinskas „Kodėl miške švilpauti negalima“ – 2 egz.
Pranas Mašiotas „Kiškis smaližis“ – 2 egz.
Dovilė Ryla „Lietus ir skafandras“ – 2 egz.
Ingė Zarambaitė „Stebuklingi senelio batai“ – 2 egz.
Paulius Norvila „Strykt pastrykt“ – 2 egz.
Petras Cvirka „Vaikų karas“ – 2 egz.
Ramunė Savickytė „Adelės dienoraštis“ – 2 egz.

 Vadovėliai ir mokymo priemonės

Matematika Tau plius. 11 kl. Bendrasis kursas. – 1 egz.
Mokomoji kompiuterinė priemonė. Žaidžiame matematiką. Trys viename. – 1 egz.
Matematika Tau plius. 12 kl. Bendrasis kursas. – 1 egz.
 Mokomoji kompiuterinė priemonė. Žaidžiame matematiką. Tiesinės lygtys. – 1egz.
Pasirengimo lietuvių kalbos egzaminui užduotys 11 – 12 klasėms. – 5 egz.
Lietuvių kalba. 50 kompleksinių testų 11 – 12 klasėms. (Knygos) – 2 egz.
Žmogus ir kalba. Lietuvių kalbos vadovėlis 11 – 12 klasėms. – 16 egz.

 

 2018 metai 

 

Grožinė literatūra:

„21 nepaneigiamas lyderystės dėsnis“
„Šiuolaikinė didaktika“
„Nebijokite drausminti vaikų“
„Kaip įsigyti draugų“
A. Račys. Birutė Žymantienė
„Šimtas latvių liaudies pasakų“

Vadovėliai ir mokymo priemonės:

Lietuvių kalba 9–10 kl.
100 kompleksinių testų
Švietimo problemos
Žemų intelektų gebėjimas
Garsų užduotys
Lietuvių k. Užduotys
Specialioji pedagogika. Ieškojimai
Lietuvių k. S 9 kl.
Lietuvių k. S 10 kl.
Lietuvių k. S 8 kl.
Įsivertinimas ir asmeninė pažanga
Lietuvių k. S mokymo priemonė 7 kl.

 

2017 metai

 

Grožinė literatūra:

„Naujos regionų tapatybės konstravimas“
„Pradėkime nuo klausimo KODĖL“
„Ką gali mokytojas“
„Darnus vadovavimas“
„Tu gali. Atsleiskite savo galimybes“
„Lietuvos švietimas“
„Dabartinės lietuvių k. Žodynas VII kl.“
„Kompiuterių tinklas“
„Maya 7 trimatės animacijos pradmenys“
„Praktiniai Adobe Flasch CS4 profesional patarimai“
„Amžių išmintis“
„Žmogaus ir Dievo metai“
„Gerumo liūnas“
„Tikros ir netikros seserys“
„Kiekvieną dieną kaip maža mergaitė“
„Šilko rūmai“
„Saviugdos vadovas“
„Kalba mane augina“
„Suaugę alkoholikų vaikai“
„Vaikystėje neišmoktos pamokos“
„Nevaldomų vaikų nebūna“

Vadovėliai ir mokymo priemonės:

Lietuvių kalba X kl.
Biologija X kl. 
Istorijos vadovėlis XI kl.
Skaitmeninė fotografija

 

2016 metai

 

Grožinė literatūra:

„Visuotinė lietuvių enciklopedija“
„Švietimo problemos. BMT metodinės rekomendacijos“
„Nuodugnus mokymasis“
„Produktyvusis mokymasis“
„Lyderystė“
„Švietimas“
Thomas L.Good „Kas vyksta klasėse“
„Geros mokyklos link“
„Produktyvusis mokymas“
„Partneriškas konsultavimas“
„Neformaliosios lyderystės“

Mokymo priemonės:

Plakatas „Valstybės pažinimo centras“
Plakatas „Lietuvos prezidentai“

 

MANO DIENYNAS

NUOTOLINIS

MOKYMAS 

JUNGTIS

NAUJAUSI ĮRAŠAI

" Time to Move"
" Time to Move"

„Time to Move“ – viena svarbiausių Eurodesk informacinio tinklo kampanijų, kurios metu jauni žmonės yra skatinami domėtis studijomis, savanoryste ir...

LIETUVIŲ VALSTYBINĖS KALBOS MOKYMAS  UŽSIENIO ŠALIŲ PILIEČIAMS!
LIETUVIŲ VALSTYBINĖS KALBOS MOKYMAS UŽSIENIO ŠALIŲ PILIEČIAMS!

LIETUVIŲ VALSTYBINĖS KALBOS MOKYMAS UŽSIENIO ŠALIŲ PILIEČIAMS ! Kviečiame užsienio šalių piliečius mokytis lietuvių valstybinės kalbos ir gauti valstybinės kalbos...

KONTAKTAI