Vaiko gerovės komisija

Akmenės rajono jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centro Vaiko gerovės komisijos veiklos planas 2023 m.

Vaiko gerovės komisijos veiklos planas 2022 m.

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas

Dėl draudimo Centre ir jo teritorijoje rūkyti, turėti elektroninių cigarečių, vartoti ir turėti energetinių gėrimų

Vaiko gerovės komisijos narių funkcijos

Akmenės rajono jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centro  direktoriaus įsakymu  2022-09-02 Nr. V-56 „Dėl Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos funkcijos“ patvirtinta komisijos sudėtis:

1.     Lina Janavičienė, laikinai einanti direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigas, socialinė pedagogė, komisijos pirmininkė,

2.     Lina Zubavičienė, mokytoja konsultantė, pavaduotoja.

3.     Ilmantė Kvedarienė, specialioji pedagogė, narė,

4.    Virginija Grunskienė, Akmenės rajono savivaldybės visuomenės biuro sveikatos priežiūros specialistė, narė,

5.     Svetlana Žilinskienė, rusų kalbos mokytoja, narė,

6.     Nika Mitrofanova, dorinio ugdymo (etika) mokytoja, narė,

7.     Loreta Gustienė, matematikos mokytoja, narė.

Vaiko gerovės komisijos sekretorė Regina Šnarienė, Akmenės rajono jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centro, bibliotekininkė. 

Į viršų