Be kategorijos

Akmenės rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogų edukacinė-metodinė išvyka

Vasario 27 dieną Akmenės rajono ikimokyklinio ugdymo pedagogų metodinio būrelio nariai
kartu su rajono švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausiąja specialiste Daina Jarušaitiene vyko į
Joniškį. Išvykos tikslas – plėsti pedagogų žinias kultūrinio ugdymo kompetencijai tobulinti; turtinti
pažintinę patirtį; jausti atsakomybę dėl savo tautos ir Lietuvos etnokultūrinio paveldo vertybių
likimo, jų puoselėjimo ir išsaugojimo ateinančioms kartoms.

Loading

MATEMATIKOS MOKYTOJŲ METODINIS UŽSIĖMIMAS

*Vasario 9 d. Akmenės rajono jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centre hibridiniu būdu vyko matematikos mokytojų metodinis užsiėmimas.
*Pasidalinta gerąją patirtimi dėl ugdymo organizavimo.
*Aptarta matematikos olimpiados vertinimo sistema.

Loading

,,2023 m. lapkričio mėnesį ugdymo įstaigos mokiniai dalyvavo Šiaulių rajono švietimo pagalbos tarnybos organizuotame fotografijų konkurse ,,Rudens mozaika”.

Loading

Sėkmingas projektas – trys hibridinio mokymo įrangos

Norime pasidžiaugti, kad Akmenės rajono jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centras sėkmingai, pagal nustatytus projekto „Skaitmeninė švietimo transformacija („EdTech“)“ (Nr. ŠMSM-V-004-0001) atrankos kriterijus užpildė paraišką ir laimėjo hibridinio (nuotolinio) mokymo įrangas, kurių vertė 5858,82 Eur. Įranga jau įrengta ir paruošta naudoti.

Siekdami naujų žinių ir tobulėjimo Centro pedagogai dalyvauja projekto „Skaitmeninė švietimo transformacija („EdTech“)“ skaitmeninių kompetencijų tobulinimo mokymų programoje, kuri parengta remiantis Europos piliečių skaitmeninių kompetencijų sistema „DigComp 2.2“ bei Europos pedagogų skaitmeninių kompetencijų sistema „DigCompEdu“.

Tobulindami skaitmenines kompetencijas pedagogai išbando naujus, patrauklius skaitmeninius mokymosi sprendimus, „EdTech“ projekto veiklų metu sukurtą metodinę medžiagą mokytojams, dirbantiems nuotoliniu ir hibridiniu būdais; naudojasi inovatyviausiomis ugdymo priemonėmis, kurios padės efektyviau organizuoti mokytojų darbą vykdant formalųjį ir neformalųjį švietimą, siūlant lengvai pritaikomas užduotis, didinant mokytojų pasitikėjimą savimi.

Loading

Į viršų