KONFERENCIJA TELŠIŲ VYSKUPIJOJE

Gegužės 9 d. į Telšių vysk. V. Borisevičiaus kunigų seminariją Telšių vyskupo Algirdo
Jurevičiaus kvietimu rinkosi švietimo skyrių ir švietimo centrų atstovai iš Akmenės, Klaipėdos
rajono,  Klaipėdos miesto, Mažeikių, Palangos, Kretingos, Plungės, Rietavo, Skuodo, Šilalės,
Šilutės, Pagėgių, Tauragės ir Telšių savivaldybių. Konferencijos tema: „Krikščioniškos vertybės:
paranoia ar pronoia ?“  
Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius savo pranešime apžvelgė istorinį bažnyčios vaidmenį
švietimo sistemoje ir akcentavo šiandieninio jauno žmogaus palydėjimo svarbą, ugdant
krikščioniškąsias vertybes. 
Jono Pauliaus II krikščioniškųjų studijų centro vadovas mons. prof. dr. Arvydas Ramonas
susirinkusiems pateikė išsamią aukštojo mokslo paradigmą, kviesdamas vertybes atrasti tiesoje.

Loading

Į viršų