Year: 2023

Sėkmingas projektas – trys hibridinio mokymo įrangos

Norime pasidžiaugti, kad Akmenės rajono jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centras sėkmingai, pagal nustatytus projekto „Skaitmeninė švietimo transformacija („EdTech“)“ (Nr. ŠMSM-V-004-0001) atrankos kriterijus užpildė paraišką ir laimėjo hibridinio (nuotolinio) mokymo įrangas, kurių vertė 5858,82 Eur. Įranga jau įrengta ir paruošta naudoti.

Siekdami naujų žinių ir tobulėjimo Centro pedagogai dalyvauja projekto „Skaitmeninė švietimo transformacija („EdTech“)“ skaitmeninių kompetencijų tobulinimo mokymų programoje, kuri parengta remiantis Europos piliečių skaitmeninių kompetencijų sistema „DigComp 2.2“ bei Europos pedagogų skaitmeninių kompetencijų sistema „DigCompEdu“.

Tobulindami skaitmenines kompetencijas pedagogai išbando naujus, patrauklius skaitmeninius mokymosi sprendimus, „EdTech“ projekto veiklų metu sukurtą metodinę medžiagą mokytojams, dirbantiems nuotoliniu ir hibridiniu būdais; naudojasi inovatyviausiomis ugdymo priemonėmis, kurios padės efektyviau organizuoti mokytojų darbą vykdant formalųjį ir neformalųjį švietimą, siūlant lengvai pritaikomas užduotis, didinant mokytojų pasitikėjimą savimi.

Loading

AKMENĖS RAJONO IKIMOKYKLINIŲ UGDYMO ĮSTAIGŲ IR SKYRIŲ VADOVŲ METODINIO RATELIO IŠVYKA Į MAŽEIKIŲ LOPŠELĮ – DARŽELĮ ,,BITUTĖ”

  • Lapkričio 22 d. Akmenės r. ikimokyklinio ugdymo įstaigų ir skyrių vadovai bei Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Daina Jarušaitienė lankėsi Mažeikių lopšelyje-darželyje „Bitutė“.
  • Vadovai susipažino, kokiais žingsniais ir priemonėmis kaimyninio rajono įstaigoje kuriama įtraukiojo ugdymo kultūra, apžiūrėjo į vaiko poreikių tenkinimą orientuotas aplinkas – grupes, baseiną, pojūčių lavinimo, druskų kambarius.
  • Patobulino žinias apie įtraukiojo ugdymo organizavimą bei struktūruoto ugdymo taikymą.

Loading

Į viršų