AKMENĖS RAJONO JAUNIMO IR SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO CENTRO DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKA

 

 Pareigybė                              

Darbuotojų 
skaičius

 2021 m. vidutinis
mėnesinis nustatytasis 
(paskirtasis) darbo
užmokestis
neatskaičius mokesčių
(EUR)

2022 m. II ketv. 
vidutinis mėnesinis
nustatytasis
(paskirtasis) darbo
užmokestis neatskaičius
mokesčių (EUR)
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 2 2157 2217
Specialistai 2 1338 1267
Mokytojas konsultantas 2 1594 1441
Mokytojai 24 1645 1695
Neformaliojo (papildomojo) ugdymo mokytojas (pedagogas) 1 2143 1553
Bibliotekininkas 1 1070 978
Socialinis pedagogas 1 1506 1463
Specialusis pedagogas 1 1455 1553
Administracinio pastato budėtojas 2 852 905
Nekvalifikuotas atsitiktinių darbų darbininkas 2 676 730
Tarnybinių patalpų valytojas 4 671 730

          Informacija teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimo Nr. 480 „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainės“ aprašo aktualia redakcija. Nauja redakcija  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 12 d. nutarimas Nr. 1261. 
          

 

 

MANO DIENYNAS

NUOTOLINIS

MOKYMAS 

JUNGTIS

NAUJAUSI ĮRAŠAI

 Puikūs rezultatai
Puikūs rezultatai

PAVASARIS DŽIUGINA PUIKIAIS REZULTATAIS

Informacija jei būtų patvirtina COVID-19 liga
Informacija jei būtų patvirtina COVID-19 liga
VytautasNAUJIENOS

Akmenės rajono jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centras ieško karjeros specialistų Pareigybės lygis – A Darbdavio siūlomas atlyginimas: pareiginės algos pastoviosios...

LIETUVIŲ VALSTYBINĖS KALBOS MOKYMAS  UŽSIENIO ŠALIŲ PILIEČIAMS!
LIETUVIŲ VALSTYBINĖS KALBOS MOKYMAS UŽSIENIO ŠALIŲ PILIEČIAMS!

  LIETUVIŲ VALSTYBINĖS KALBOS MOKYMAS UŽSIENIO ŠALIŲ PILIEČIAMS!

KONTAKTAI