Pareigybė                              

Darbuotojų 
skaičius

 2018 m. priskaitytas 
vidutinis darbo 
užmokestis (EUR)

2019 m. III ketv.
vidutinis mėnesinis
priskaitytas darbo
užmokestis (EUR)
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 2 (2 etatai) 1710 2119
Specialistai 2 (2 etatai) 767 1322
Mokytojas konsultantas 2 (1 etatas) 526 795
Mokytojai 28 777 1449
Neformaliojo (papildomojo) ugdymo mokytojas (pedagogas) 2 (1 etatas) 600 858
Bibliotekininkas 1 (1 etatas) 700 923
Socialinis pedagogas 1 (1 etatas) 923 1100
Specialusis pedagogas 1 (0,5 etato) 322 540
Administracinio pastato budėtojas 3 (3,5 etato) 474 746
Nekvalifikuotas atsitiktinių darbų darbininkas 2 (1,5 etatas) 200 347
Tarnybinių patalpų valytojas 4 (3,25 etato) 459 585

MANO DIENYNAS

NUOTOLINIS

MOKYMAS 

JUNGTIS

NAUJAUSI ĮRAŠAI

DĖL INDIVIDUALIOS ŠVIETIMO VEIKLOS

Ketinate ar teikiate švietimo / mokymo individualias paslaugas? Primename, jog gyventojai, teikiantys švietimo / mokymo individualias paslaugas, t. y. vykdantys...

Asmens duomenų apsauga

PATVIRTINTA Akmenės rajono jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centro direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-70 AKMENĖS RAJONO JAUNIMO...

Galerija

Centro akimirkos...