Pareigybė                              

Darbuotojų 
skaičius

 2018 m. priskaitytas 
vidutinis darbo 
užmokestis (EUR)

2019 m. IV ketv. 
vidutinis mėnesinis 
priskaitytas darbo 
užmokestis (EUR)
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 2 1710 2715
Specialistai 2 767 1636
Mokytojas konsultantas 2 526 1240
Mokytojai 28 777 1725
Neformaliojo (papildomojo) ugdymo mokytojas (pedagogas) 2 600 1347
Bibliotekininkas 1 700 1382
Socialinis pedagogas 1 923 1613
Specialusis pedagogas 1 322 1655
Administracinio pastato budėtojas 3 474 961
Nekvalifikuotas atsitiktinių darbų darbininkas 2 200 557
Tarnybinių patalpų valytojas 4 459 590

          Informacija teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimo Nr. 480 „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainės“ aprašo aktualia redakcija.
          2019 m. darbo užmokestis padidėjo dėl darbdavio socialinio draudimo įmokų prijungimo prie darbo užmokesčio.

 

 

MANO DIENYNAS

NUOTOLINIS

MOKYMAS 

JUNGTIS

NAUJAUSI ĮRAŠAI

ŽINAU VISKĄ!!!
ŽINAU VISKĄ!!!

Pagrindinis jaunimo informavimo ir konsultavimo (JIK) tikslas – padėti jauniems žmonėms susiorientuoti visuose jų gyvenimo aspektuose ir skatinti savarankišką sprendimų...

NEMOKAMAS MOKSLAS NUOTOLINIU BŪDU
NEMOKAMAS MOKSLAS NUOTOLINIU BŪDU

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos 2012-06-14 raštu Nr. SR-3030 patvirtinta, kad Akmenės rajono jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centre...