Pareigybė                              

Darbuotojų 
skaičius

 2019 m. priskaitytas 
vidutinis darbo 
užmokestis (EUR)

2020 m. I ketv. 
vidutinis mėnesinis 
priskaitytas darbo 
užmokestis (EUR)
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 2 2268 2183
Specialistai 2 1390 1336
Mokytojas konsultantas 2 898 1497
Mokytojai 28 1332 1494
Neformaliojo (papildomojo) ugdymo mokytojas (pedagogas) 2 1347 1873
Bibliotekininkas 1 1027 940
Socialinis pedagogas 1 1228 1208
Specialusis pedagogas 1 819 1075
Administracinio pastato budėtojas 3 763 730
Nekvalifikuotas atsitiktinių darbų darbininkas 2 555 611
Tarnybinių patalpų valytojas 4 576 640

          Informacija teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimo Nr. 480 „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainės“ aprašo aktualia redakcija.
          

 

 

MANO DIENYNAS

NUOTOLINIS

MOKYMAS 

JUNGTIS

NAUJAUSI ĮRAŠAI

ŽINAU VISKĄ!!!
ŽINAU VISKĄ!!!

Pagrindinis jaunimo informavimo ir konsultavimo (JIK) tikslas – padėti jauniems žmonėms susiorientuoti visuose jų gyvenimo aspektuose ir skatinti savarankišką sprendimų...

NEMOKAMAS MOKSLAS NUOTOLINIU BŪDU
NEMOKAMAS MOKSLAS NUOTOLINIU BŪDU

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos 2012-06-14 raštu Nr. SR-3030 patvirtinta, kad Akmenės rajono jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centre...