Pareigybė                              

Darbuotojų 
skaičius

 2018 m. priskaitytas
vidutinis darbo
užmokesčio vidurkis
(EUR)

2019 m. I ketv.
vidutinis mėnesinis
priskaitytas darbo
užmokestis (EUR)
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 2 (2 etatai) 1710 2119
Specialistai 2 (2 etatai) 767 1301
Mokytojas konsultantas 2 (1 etatas) 526 778
Mokytojai 28 777 1018
Neformaliojo (papildomojo) ugdymo mokytojas (pedagogas) 2 (1 etatas) 600 681
Bibliotekininkas 1 700 901
Socialinis pedagogas 1 (1 etatas) 923 1100
Specialusis pedagogas 1 (0,5 etato) 322 540
Administracinio pastato budėtojas 3 (3,5 etato) 474 616
Nekvalifikuotas atsitiktinių darbų darbininkas 2 (1,5 etatas) 200 208
Valytojas 4 (3,25 etato) 459 482

MANO DIENYNAS

NUOTOLINIS

MOKYMAS 

JUNGTIS

NAUJAUSI ĮRAŠAI

DĖL INDIVIDUALIOS ŠVIETIMO VEIKLOS

Ketinate ar teikiate švietimo / mokymo individualias paslaugas? Primename, jog gyventojai, teikiantys švietimo / mokymo individualias paslaugas, t. ...

Senjorų užrašai
jsscVEIKLA

NAUJOSIOS AKMENĖS TREČIOJO AMŽIAUS UNIVERSITETO TARYBA2018–2019 m. m. Rektorė – Rimana Vapsvienė Rektorės padėjėja Genovaitė Sakavičien...