Pareigybė                              

Darbuotojų 
skaičius

 2019 m. priskaitytas 
vidutinis darbo 
užmokestis (EUR)

2020 m. III ketv. 
vidutinis mėnesinis 
priskaitytas darbo 
užmokestis (EUR)
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 2 2268 2175
Specialistai 2 1390 1375
Mokytojas konsultantas 2 898 1533
Mokytojai 28 1332 1696
Neformaliojo (papildomojo) ugdymo mokytojas (pedagogas) 2 1347 2079
Bibliotekininkas 1 1027 980
Socialinis pedagogas 1 1228 1288
Specialusis pedagogas 1 819 1203
Administracinio pastato budėtojas 3 763 751
Nekvalifikuotas atsitiktinių darbų darbininkas 2 555 621
Tarnybinių patalpų valytojas 4 576 624

          Informacija teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimo Nr. 480 „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainės“ aprašo aktualia redakcija.
          

 

 

MANO DIENYNAS

NUOTOLINIS

MOKYMAS 

JUNGTIS

NAUJAUSI ĮRAŠAI

" Time to Move"
" Time to Move"

„Time to Move“ – viena svarbiausių Eurodesk informacinio tinklo kampanijų, kurios metu jauni žmonės yra skatinami domėtis studijomis, savanoryste ir...