Akmenės rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogų edukacinė-metodinė išvyka

Vasario 27 dieną Akmenės rajono ikimokyklinio ugdymo pedagogų metodinio būrelio nariai
kartu su rajono švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausiąja specialiste Daina Jarušaitiene vyko į
Joniškį. Išvykos tikslas – plėsti pedagogų žinias kultūrinio ugdymo kompetencijai tobulinti; turtinti
pažintinę patirtį; jausti atsakomybę dėl savo tautos ir Lietuvos etnokultūrinio paveldo vertybių
likimo, jų puoselėjimo ir išsaugojimo ateinančioms kartoms.

Loading

Į viršų