Month: birželio 2023

PAŽINTINĖ IŠVYKA PO PAPILĖS KRAŠTĄ

                 2023 m. gegužės 31 d. I-III mokymo metų jungtinė  socialinių įgūdžių ugdymo klasė išvyko į pažintinę kelionę po Papilės kraštą. Mokiniai, lydimi mokytojų Rimanto Rimkaus ir Ramūno Znuto, aplankė Paragių kaime įsikūrusį Lazdynų Pelėdos memorialinį muziejų. Jo vadovė Sandra Sakalauskienė įdomiai ir įtaigiai papasakojo seserų, rašytojų, Sofijos ir Marijos Ivanauskaičių gyvenimo istorijas, akcentavo jų palikimo svarbą lietuvių kalbai ir literatūrai. Mokiniai ne tik klausėsi nuostabių istorijų, bet ir apžiūrėjo senovinius buities rakandus, autentiškus baldus ir dūminę pirtelę, pastatytą muziejaus parko glūdumoje. 

                     Palikę dvarą, keliautojai tęsė savo kelionę po žymiausias Papilės krašto vietoves: aplankė Jurakalnio apžvalgos bokštą, atodangą, Simono Daukanto paminklą ir kt.  

Ši kelionė mokiniams – nauja patirtis, nauji įspūdžiai ir nepamirštami prisiminimai.

Loading

PAGALBA VAIKUI IR TĖVAMS: TARPINSTITUICINIS BENDRADARBIAVIMAS

2023 m. gegužės 25 d. Akmenės rajono jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centre vyko rajono mokyklų vaiko gerovės komisijų pirmininkų, socialinių pedagogų, paramos šeimai atvejo vadybininkų metodinis pasitarimas „Pagalba vaikui: iki atvejo vadybos proceso ir atvejo vadybos proceso metu. Minimalių priežiūros priemonių vykdymas – proceso dalyvių bendradarbiavimo aspektai. Poveikio priemonės vaikams ir tėvams – geroji patirtis“. Susitikimą iniciavo Andromeda Makselienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė.

Marina Čiapienė, Akmenės rajono paramos šeimai centro atvejo vadybininkė, pasitarimo dalyvius supažindino su atvejo vadybos iniciavimo pagrindais ir procesais.

Mokyklų VGK pirmininkai pasidalino patirtimi sudarant pagalbos vaikui planą.

Atvejo vadybininkai detaliai aptarė pagalbos plano vaikui, kuriam paskirta MPP ir KTP, sudarymo principus.

Socialiniai pedagogai pasidalino darbo su vaikais, kuriems paskirta minimalios priežiūros priemonė, patirtimi.

Kalbėta ir apie poveikio priemonių taikymą vaiko šeimai.

Loading

Į viršų