Month: vasario 2023

KŪRYBINIŲ DARBŲ – KOLIAŽŲ KONKURSAS – PARODA

✨Tauragės SMC dailės mokytojų G. Ciganienės ir G. Budginienės iniciatyva surengta respublikinio Lietuvos suaugusiųjų formaliojo ugdymo įstaigų mokinių kūrybinių darbų – koliažų konkursas – paroda ,,Aš ir mano ateities Lietuva”

✨Konkurse – parodoje dalyvavo Akmenės rajono jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centras.

💥Dailės vyr. mokytojas Kęstutis Misius

🥇 III – kl. mokinei Laurai Krajauskienei, tarptautiniame darbų – koliažų konkurse,, Aš ir mano ateities Lietuva” laimėjusiai 1-ąją vietą.

📸 PADĖKA

Loading

PRASIDĖJO 2023 M. LIETUVOS MOKINIŲ DALYKINIŲ OLIMPIADŲ, KONKURSŲ SAVIVALDYBĖS ETAPAI

Kaip ir kasmet, taip ir 2023 m. Akmenės rajono jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centras organizuoja ir vykdo, vadovaudamasis 2023 m. Lietuvos mokinių dalykinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių grafiku, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. V-1928, Lietuvos mokinių dalykinių olimpiadų, konkursų savivaldybės etapus.

Loading

Į viršų