Akmenės rajono jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centras 2005 m. vasario mėn. įgijo licenciją, suteikiančią teisę vykdyti tęstinį profesinį mokymą. Ši licencija buvo papildyta 2009 m. rugsėjo 15 d. (Reg. Nr. 23/1818), 2010 m. spalio 18 d. ir 2012 m. kovo 9 d. Centre tęstinis profesinis mokymas vykdomas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo, Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatymo, Formaliojo profesinio mokymo organizavimo tvarkos aprašo ir kitų teisės aktų nuostatomis.

Tęstinis profesinis mokymas apima asmenų formalųjį ir neformalųjį profesinį mokymą. Centre galima mokytis pagal:

  1. Formaliojo profesinio mokymo programas, kurios yra skirtos įgyti kvalifikacijai arba kompetencijai tobulinti teisės aktų reglamentuojam darbui ar funkcijai atlikti. Visos Akmenės rajono jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centro formalios profesinio mokymo programos įregistruotos Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre, vadovaujantis Studijų mokymo programų ir kvalifikacijų registro objektų registravimo tvarkos aprašu.
  2. Neformaliojo profesinio mokymo programas, kurios yra skirtos naujoms kompetencijoms įgyti ar joms tobulinti.

Kvalifikacijos pažymėjimai:

Baigus pasirinktą formaliąją tęstinio profesinio mokymo programą yra išduodamas kvalifikacijos pažymėjimas, profesijos pažymėjimas ar profesinio mokymosi pasiekimų pažymėjimas, pažymėjimas, kurie yra registruoti Išsilavinimo pažymėjimų blankų registre. Kvalifikacijos profesinio mokymo pažymėjimai ir profesinio mokymosi pasiekimų pažymėjimai, pažymėjimai išduodami vadovaujantis Kvalifikacijos pažymėjimo, profesinio mokymo pažymėjimo, profesinio mokymosi pasiekimų pažymėjimo, pažymėjimo, kompetencijų įvertinimo pažymėjimo turinio, formos ir išdavimo tvarkos aprašu.

Baigus pasirinktą neformaliąją profesinio mokymo programą yra išduodamas Akmenės rajono jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centro neformaliojo mokymo pažymėjimas, liudijantis programos baigimą ir įgytas kompetencijas.

 Mokytis pagal tęstinio profesinio mokymo programas priimami asmenys:

  1. Sulaukę 18 metų amžiaus;
  2. Turintys bendrąjį pradinį, pagrindinį ar vidurinį išsilavinimą;

 Asmenys, norintys mokytis pagal tęstinio profesinio mokymo programas pateikia:

  1. Prašymą;
  2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
  3. Turimą išsilavinimą patvirtinantį dokumentą;
  4. Sveikatos pažymą.

 Už tęstinio profesinio mokymo paslaugas moka:

      1. Darbo birža, teisės aktų nustatyta tvarka;
      2. Darbdaviai;
      3. Pageidaujantys mokytis, iš savo lėšų.

 

Akmenės rajono jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centras teikia profesinio mokymo paslaugas pagal šias formaliojo profesinio mokymo programas:

Eil.

Nr.

Programos kodas

Programos pavadinimas

Trukmė

1.

161101301

Pagalbinio virtuvės darbuotojo mokymo programa

13 sav./520 val.

2.

162072301

Drabužių mazgų siuvėjo mokymo programa

17 sav./680 val.

3.

162101301

Virėjo mokymo programa

36 sav./1440 val.

4.

262101303

Virėjo mokymo programa

32 sav./1280 val.

5.

262101201

Manikiūrininko mokymo programa

13 sav./520 val.

6.

262073206

Mūrininko mokymo programa

20 sav./800 val.

7.

262101204

Plataus profilio kirpėjo mokymo programa

38 sav./1520 val.

8.

262072309

Siuvėjo-operatoriaus mokymo programa

16 sav./640 val.

9.

262072205

Staliaus mokymo programa

24 sav./960 val.

10.

267061101

Kompiuterio naudojimo pagrindų mokymo programa

8 sav./240 val.

11.

267101201

Manikiūrininko mokymo programa

16 sav./480 val.

12.

361061101

Kompiuterio vartojimo pagrindų mokymo programa

5 sav./176 val.

13.

362061102

Kompiuterio operatoriaus mokymo programa

13 sav./520 val.

14.

362041703

Verslo organizatoriaus mokymo programa

26 sav./1040 val.

15.

362041702

Įmonės darbo organizatoriaus mokymo programa

22 sav./880 val.

16.

161092301

Socialinių paslaugų teikėjo mokymo programa

13 sav./520 val.

17.

161072201

Dailidės pirminių žinių ir įgūdžių mokymo programa

8 sav./320 val.

18.

161072204

Medienos apdirbėjo mokymo programa

13 sav./520 val.

19.

161072202

Staliaus pirminių žinių ir įgūdžių mokymo programa

10 sav./400 val.

20.

161073202

Mūrininko pirminių žinių ir įgūdžių mokymo programa

8 sav./320 val.

21.

162072201

Dailidės mokymo programa

22 sav./880 val.

22.

162072202

Medienos apdirbimo staklininko mokymo programa

23 sav./888 val.

23.

262072202

Dailidės mokymo programa

18 sav./720 val.

24.

262072204

Medienos apdirbimo staklininko mokymo programa

24 sav./960 val.

25.

362041704

Smulkaus verslo paslaugų teikėjo mokymo programa

13 sav./520 val.

26.

161021402

Gėlių komponuotojo mokymo programa

13 sav./520 val.

27.

365101202

Kirpimo paslaugų teikėjo mokymo programa

13 sav./520 val.

 

Akmenės rajono jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centras teikia profesinio mokymo paslaugas pagal šias neformaliojo profesinio mokymo programas:

Eil.

Nr.

Programos kodas

Programos pavadinimas

Trukmė

Mokymų kaina vienam asmeniui 

1.

223000917

Staliaus ir dailidės profesinių žinių ir įgūdžių atnaujinimo programa

8 sav./320 val.

572,16 Eur

2.

223000918

Siuvėjo profesinių žinių ir įgūdžių atnaujinimo neformalaus švietimo programa 7 sav./280 val. 500,64 Eur

3.

221000221

Kompiuterio vartojimo pagrindų mokymo programa 5 sav./176 val. 249,22 Eur

4.

223000919

Virėjo žinių ir įgūdžių atnaujinimo programa 4 sav./160 val. 286,08 Eur

5.

221000223

Kompiuterinio raštingumo programa 1,5 sav./60 val. 84,96 Eur

Visa informacija apie profesinį mokymą teikiama Akmenės rajono jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centre, adresu Vytauto g. 3, Naujoji Akmenė, tel. (8 425) 56 860 arba el. p. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

MANO DIENYNAS

NUOTOLINIS

MOKYMAS 

JUNGTIS

NAUJAUSI ĮRAŠAI

 Puikūs rezultatai
Puikūs rezultatai

PAVASARIS DŽIUGINA PUIKIAIS REZULTATAIS

Informacija jei būtų patvirtina COVID-19 liga
Informacija jei būtų patvirtina COVID-19 liga
VytautasNAUJIENOS

Akmenės rajono jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centras ieško karjeros specialistų Pareigybės lygis – A Darbdavio siūlomas atlyginimas: pareiginės algos pastoviosios...

LIETUVIŲ VALSTYBINĖS KALBOS MOKYMAS  UŽSIENIO ŠALIŲ PILIEČIAMS!
LIETUVIŲ VALSTYBINĖS KALBOS MOKYMAS UŽSIENIO ŠALIŲ PILIEČIAMS!

  LIETUVIŲ VALSTYBINĖS KALBOS MOKYMAS UŽSIENIO ŠALIŲ PILIEČIAMS!

KONTAKTAI