Akmenės rajono jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centras ieško karjeros specialistų

Pareigybės lygis – A

Darbdavio siūlomas atlyginimas: pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas priklausomai nuo pedagoginio darbo stažo (pareiginės algos baziniu dydžiu) – nuo 7,44 iki 7,98.

Darbo vieta: Naujoji Akmenė

Darbo sutartis – neterminuota; pradėti dirbti iš karto.

Laisvų darbo vietų skaičius – 3.

Darbo laikas: 40 val. per savaitę.

Pretendentų atrankos būdas – pokalbis.

Darbo pobūdis, pareigybės aprašymas: 

Pareigybės paskirtis – planuoti ir teikti ugdymo karjerai, profesinio informavimo ir profesinio konsultavimo paslaugas mokiniams; teikti asmenines ir grupines konsultacijas karjeros klausimais mokiniams. Organizuoti ir vykdyti profesinį veiklinimą: pažintinius vizitus, ekskursijas, susitikimus.

Karjeros specialistas turi:

 1. padėti mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas, būtinas sėkmingam mokymosi krypties, profesijos ar darbinės veiklos pasirinkimui, perėjimui iš mokymo aplinkos į darbinę aplinką, tolesnei profesinei raidai bei mokymuisi visą gyvenimą;
 2. bendradarbiauti su mokiniais, jų tėvais (globėjais/rūpintojais), mokytojais ir socialiniais partneriais;
 3. turėti motyvaciją mokytis, bendradarbiauti su kolegijomis, universitetais bei kitomis profesinės veiklos įstaigomis.

Pretendentų kvalifikaciniai reikalavimai:

 1. Išsilavinimas: aukštasis, bakalauro arba profesinis kvalifikacinis laipsnis; pedagogo kvalifikacija.
 2. Darbo patirtis: nebūtina

Papildomi sugebėjimai pretendentui:

 1. būti susipažinęs su profesinį orientavimą reglamentuojančiais teisės aktais;
 2. gebėti naudotis įvairiomis karjeros valdymo informacinėmis sistemomis ir šiuolaikinėmis informacinėmis komunikacinėmis technologijomis ir elektroninėmis priemonėmis, susijusiomis su karjeros valdymo paslaugų teikimu, bei parinkti tinkamas informacines priemones ir šaltinius pagal paslaugos gavėjo poreikius;
 3. gebėti tinkamai nustatyti profesinio orientavimo paslaugų gavėjų poreikius savo įstaigoje;
 4. gebėti analizuoti ir tvarkyti duomenis ir informaciją apie teikiamas profesinio orientavimo paslaugas.
 5. geri komunikaciniai įgūdžiai, gebėjimas bendrauti, bendradarbiauti ir konstruktyviai spręsti problemas.

Pretendentų dokumentai priimami iki 2022 m. spalio 7 d.

Reikalingi pateikti dokumentai:

 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.
 2. Kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų kopijas.
 3. Gyvenimo aprašymą.
 4. Pažymą apie turimą karjeros specialisto darbo stažą (privaloma jei tokį stažą turite).
 5. Rekomendacijas (neprivaloma).


Dokumentus kviečiame pateikti el. paštu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. arba atvykus į Akmenės rajono jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centrą.


Pretendentai bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbiui 2022 m. spalio 11 d., adresu: Akmenės rajono jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centras, Vytauto g. 3, Naujoji Akmenė

Telefonas pasiteirauti 8 612 48843 (direktorė Ramutė Bužinskienė)

MANO DIENYNAS

NUOTOLINIS

MOKYMAS 

JUNGTIS

NAUJAUSI ĮRAŠAI

 Puikūs rezultatai
Puikūs rezultatai

PAVASARIS DŽIUGINA PUIKIAIS REZULTATAIS

Informacija jei būtų patvirtina COVID-19 liga
Informacija jei būtų patvirtina COVID-19 liga
VytautasNAUJIENOS

Akmenės rajono jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centras ieško karjeros specialistų Pareigybės lygis – A Darbdavio siūlomas atlyginimas: pareiginės algos pastoviosios...

LIETUVIŲ VALSTYBINĖS KALBOS MOKYMAS UŽSIENIO ŠALIŲ PILIEČIAMS!
LIETUVIŲ VALSTYBINĖS KALBOS MOKYMAS UŽSIENIO ŠALIŲ PILIEČIAMS!

  LIETUVIŲ VALSTYBINĖS KALBOS MOKYMAS UŽSIENIO ŠALIŲ PILIEČIAMS!

KONTAKTAI