Akmenės rajono jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centras – ECDL testavimo centras. Europos kompiuterio vartotojo pažymėjimas (ECDL pažymėjimas) – dokumentas, rodantis, kad jo savininkas turi pakankamai žinių apie informacijos technologiją ir sugeba naudotis asmeniniu kompiuteriu bei dažniausiai naudojama taikomąja programine įranga. Praktiniu požiūriu ECDL liudija, kad jo savininkas išlaikė teorinį egzaminą, įvertinantį informacijos technologijos pagrindų žinias, ir septynis praktinius testus, įvertinančius jo gebėjimus naudotis asmeniniu kompiuteriu bei jo taikomąja programine įranga.

ECDL yra visame pasaulyje pripažįstamas dokumentas. Jis skirtas palengvinti įdarbinimo procedūras ir užtikrinti darbdavį, kad pretendentai į darbo vietą ir jau dirbantys asmenys sugeba dirbti kompiuteriu ir naudotis įprastomis programomis. ECDL yra žinias ir kompetenciją patvirtinantis pažymėjimas, kuris remiasi vieninga pripažinta ECDL programa. Svarbiausias ECDL programos tikslas – pagrindinių žinių apie informacijos technologiją ir asmeninių kompiuterių bei jų taikomosios programinės įrangos naudojimo kompetencijos lygio tobulinimas visoje Europoje ir pasaulyje.

ECDL programą propaguoja ir sklaidos procesą prižiūri ECDL fondas (European Computer Driving Licence Foundation – ECDL-F). Šio fondo paskirtis – remti ir koordinuoti ECDL koncepcijos plėtrą. Daugiau informacijos galima rasti ECDL fondo interneto svetainėse www.ecdl.lt, www.ecdl.com.

ECDL programos tikslai

  • Remti ir skatinti visuotinį kompiuterinį išprusimą.
  • Tobulinti pagrindinių žinių apie informacijos technologiją lygį ir asmeninių kompiuterių bei jų taikomosios programinės įrangos panaudojimo kompetencijos lygį visoje Europoje ir pasaulyje.
  • Garantuoti, kad visi kompiuterių vartotojai suprastų asmeninių kompiuterių naudojimo pranašumus ir privalumus.
  • Padidinti visų darbuotojų, kuriems reikia naudotis kompiuteriu, darbo našumą.
  • Suteikti bazinę kvalifikaciją, kuri leistų visiems žmonėms jaustis informacinės visuomenės dalyviais.

ECDL teikiamų paslaugų kainos:

pirmo testo laikymas – 20,28 Eur;

kiekvieno kito testo laikymas – 13,09 Eur;

pažymėjimo dublikato išdavimo mokestis – 17,67 Eur;

pažymėjimo, išduoto studentui, išlaikusiam suderintos informacinių technologijų programos egzaminą rezultatu gerai, labai gerai ir puikiai – 38,36 Eur.

 

Išsamesnę informaciją galite sužinoti paskambinę tel.: (8 425) 56 860, (8 425) 56 833, mob. 8 612 48 843 ar atvykę į Centrą, adresu Vytauto g. 3, Naujoji Akmenė.

MANO DIENYNAS

NUOTOLINIS

MOKYMAS 

JUNGTIS

NAUJAUSI ĮRAŠAI

 Puikūs rezultatai
Puikūs rezultatai

PAVASARIS DŽIUGINA PUIKIAIS REZULTATAIS

Informacija jei būtų patvirtina COVID-19 liga
Informacija jei būtų patvirtina COVID-19 liga
VytautasNAUJIENOS

Akmenės rajono jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centras ieško karjeros specialistų Pareigybės lygis – A Darbdavio siūlomas atlyginimas: pareiginės algos pastoviosios...

LIETUVIŲ VALSTYBINĖS KALBOS MOKYMAS  UŽSIENIO ŠALIŲ PILIEČIAMS!
LIETUVIŲ VALSTYBINĖS KALBOS MOKYMAS UŽSIENIO ŠALIŲ PILIEČIAMS!

  LIETUVIŲ VALSTYBINĖS KALBOS MOKYMAS UŽSIENIO ŠALIŲ PILIEČIAMS!

KONTAKTAI