Savarankiška mokymosi forma – mokinys savarankiškai mokosi pagal pagrindinio, vidurinio ugdymo programas (visų dalykų, atskirų dalykų ar jų modulių), profesinio mokymo programų modulius. Savarankiškai besimokantiems asmenims mokytojai mokykloje teikia grupines ar individualias konsultacijas.

Savarankiškas mokymasis yra autonomiško mokymosi forma, kai pats asmuo yra atsakingas už pasirengimą atsiskaitymui ar egzaminui. Savarankiškai besimokantieji patys įgyja žinių, plėtoja kognityvinius gebėjimus, įsivertina silpnąsias ir stipriąsias puses, siekdami numatytų mokymosi tikslų ir suvokdami mokytojų pagalbos, konsultacijų, diskusijų ar grįžtamojo ryšio poreikį.

MANO DIENYNAS

NUOTOLINIS

MOKYMAS 

JUNGTIS

KONTAKTAI