UGDYMO ORGANIZAVIMAS 2021–2022 MOKSLO METAIS

 

Mokslo metai prasideda rugsėjo 1* d.

 

Klasė

Ugdymo proceso

Ugdymo proceso trukmė

pradžia

pabaiga

Ugdymo dienų skaičius

5-10 (I-II gimn.)

2021-09-01*

2022-06-23

185

III gimn.

2021-09-01*

2022-06-16

180

IV gimn.

2021-09-01*

2022-05-26

165

*Mokslo ir žinių dienai sutapus su poilsio diena, ugdymo proceso pradžia mokyklos sprendimu gali būti nukeliama į artimiausią darbo dieną po poilsio dienos.

 

Suaugusiųjų klasės gali būti komplektuojamos kelis kartus per mokslo metus.

Ugdymas vykdomas:

  1. Suaugusiųjų pagrindinis ir vidurinis grupinis mokymas vykdomas nuotoliniu būdu Moodle virtualioje mokymosi aplinkoje mokiniams patogiu laiku ir patogioje vietoje.
  2. Suaugusiųjų pagrindinis ir vidurinis grupinis mokymas per Adobe Connect programą vykdomas tris kartus per savaitę nuotoliniu būdu pagal atskirą pamokų tvarkaraštį;

 

  1. Centre ugdymas organizuojamas PUSMEČIAIS:

I pusmetis: 2021-09-01– 2022-01-21;

II pusmetis: 2022-01-24 iki mokslo metų pabaigos.

 

  1. Ugdymo proceso metu skiriamos atostogos:

Rudens atostogos

2021 m. lapkričio 3 d. – lapkričio 5 d.

Žiemos (Kalėdų) atostogos

2021 m. gruodžio 27 d. – 2022 m. sausio 7 d.

Žiemos atostogos

2022 m. vasario 14 d. – vasario 18 d.

Pavasario (Velykų) atostogos

2022 m. balandžio 19 d. – balandžio 22 d.

 

MANO DIENYNAS

NUOTOLINIS

MOKYMAS 

JUNGTIS

NAUJAUSI ĮRAŠAI

 Puikūs rezultatai
Puikūs rezultatai

PAVASARIS DŽIUGINA PUIKIAIS REZULTATAIS

Informacija jei būtų patvirtina COVID-19 liga
Informacija jei būtų patvirtina COVID-19 liga
VytautasNAUJIENOS

Akmenės rajono jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centras ieško karjeros specialistų Pareigybės lygis – A Darbdavio siūlomas atlyginimas: pareiginės algos pastoviosios...

LIETUVIŲ VALSTYBINĖS KALBOS MOKYMAS  UŽSIENIO ŠALIŲ PILIEČIAMS!
LIETUVIŲ VALSTYBINĖS KALBOS MOKYMAS UŽSIENIO ŠALIŲ PILIEČIAMS!

  LIETUVIŲ VALSTYBINĖS KALBOS MOKYMAS UŽSIENIO ŠALIŲ PILIEČIAMS!

KONTAKTAI