Kasdienio grupinio mokymosi forma – mokiniai reguliariai, 4-5 dienas per savaitę, lanko mokyklą ir nuosekliai mokosi, mokomi mokytojų pagal jaunimo klasių, suaugusiųjų pagrindinio ir vidurinio bei socialinių įgūdžių ugdymo programas. Mokiniams, baigusiems pagrindinio ir/ar vidurinio ugdymo programą(-as), išduodamas Pagrindinio išsilavinimo pažymėjimas ir/ar Brandos atestatas.

Ugdymas organizuojamas vadovaujantis bendrojo ugdymo programų aprašais, bendrosiomis programomis, bendraisiais ugdymo planais.

Mokslo metai prasideda rugsėjo 1 d.

Ugdymo procesas baigiamas atitinkamai:

Klasė

Ugdymo proceso

Ugdymo proceso trukmė

pradžia

pabaiga

Ugdymo dienų skaičius

7-10 jaunimo,

I-III gimn.

2018-09-01*

2019-06-21

185

        IV gimn.    

2018-09-01*

2019-05-24

165

*Mokslo ir žinių dienai sutapus su poilsio diena, ugdymo proceso pradžia mokyklos sprendimu gali būti nukeliama į artimiausią darbo dieną po poilsio dienos.

Suaugusiųjų klasės gali būti komplektuojamos kelis kartus per mokslo metus.

Centre ugdymas organizuojamas:

  • kasdienis grupinis mokymas vyksta 4 dienas per savaitę (pirmadieniais – ketvirtadieniais);
  • jaunimo klasių mokinių ugdymas vyksta 5 dienas per savaitę (pirmadieniais – penktadieniais). kasdienio grupinio mokymo būdu pagal atskirą pamokų tvarkaraštį.
  • Socialinių įgūdžių ugdymo klasių mokinių ugdymas vyksta 5 dienas per savaitę (pirmadieniais – penktadieniais) kasdienio grupinio mokymo būdu pagal atskirą pamokų tvarkaraštį.

PUSMEČIAIS:

I pusmetis: 2018-09-01– 2019-01-18;

II pusmetis: 2019-01-21 iki mokslo metų pabaigos.

Mokinių atostogų trukmė:

Atostogos

Prasideda

Baigiasi

Rudens

2018-10-29

2018-11-02

Žiemos (Kalėdų)

2018-12-27

2019-01-02

Žiemos

2019-02-18

2019-02-22

Pavasario (Velykų)

2019-04-23

2019-04-26

Pamokų laikas:

 1 pamoka    9.10– 9.55 val.
 2 pamoka  10.00–10.45 val.
 3 pamoka  11.05–11.50 val.
 4 pamoka  11.55–12.40 val.
 5 pamoka  12.45–13.30 val.
 6 pamoka  13.35–14.20 val.
 7 pamoka  14.25–15.10 val.

 

 

MANO DIENYNAS

NUOTOLINIS

MOKYMAS 

JUNGTIS

NAUJAUSI ĮRAŠAI

100 gerų darbų Lietuvai

Dalinamės akimirkomis iš kasmetinės vaikų stovyklos.

Senjorų užrašai
jsscVEIKLA

NAUJOSIOS AKMENĖS TREČIOJO AMŽIAUS UNIVERSITETO TARYBA2018–2019 m. m.     Rektorė – Rimana Vapsvienė Rektorės padėjėja  Genovaitė Sak

Apie mus

Naujosios Akmenės Trečiojo amžiaus universitetas  (toliau – Universitetas arba TAU) įkurtas 2015 m. rugsėjo 30 d. prie Akmenės rajono jaun