III. UGDYMO ORGANIZAVIMAS 2021–2022 MOKSLO METAIS

 

Mokslo metai prasideda rugsėjo 1* d.

 

Klasė

Ugdymo proceso

Ugdymo proceso trukmė

pradžia

pabaiga

Ugdymo dienų skaičius

Socialinių įgūdžių ugdymo klasė

2021-09-01*

2022-06-23

185

*Mokslo ir žinių dienai sutapus su poilsio diena, ugdymo proceso pradžia mokyklos sprendimu gali būti nukeliama į artimiausią darbo dieną po poilsio dienos.

Jaunimo klasių mokinių ugdymas 2021-2022 m. m. nevyksta, nes dėl mokinių skaičiaus šiais mokslo metais jaunimo klasės nebuvo formuojamos.

Socialinių įgūdžių ugdymo klasių mokinių ugdymas vyksta 5 dienas per savaitę (pirmadieniais – penktadieniais) kasdienio grupinio mokymo būdu pagal atskirą pamokų tvarkaraštį.

24. Centre ugdymas organizuojamas PUSMEČIAIS:

I pusmetis: 2021-09-01– 2022-01-21;

II pusmetis: 2022-01-24 iki mokslo metų pabaigos.

25. Ugdymo proceso metu skiriamos atostogos:

Rudens atostogos

2021 m. lapkričio 3 d. – lapkričio 5 d.

Žiemos (Kalėdų) atostogos

2021 m. gruodžio 27 d. – 2022 m. sausio 7 d.

Žiemos atostogos

2022 m. vasario 14 d. – vasario 18 d.

Pavasario (Velykų) atostogos

2022 m. balandžio 19 d. – balandžio 22 d.

 

Soc. įg. kl. tvarkaraštis. 2021-2022m.m 

MANO DIENYNAS

NUOTOLINIS

MOKYMAS 

JUNGTIS

NAUJAUSI ĮRAŠAI

 Puikūs rezultatai
Puikūs rezultatai

PAVASARIS DŽIUGINA PUIKIAIS REZULTATAIS

Informacija jei būtų patvirtina COVID-19 liga
Informacija jei būtų patvirtina COVID-19 liga
VytautasNAUJIENOS

Akmenės rajono jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centras ieško karjeros specialistų Pareigybės lygis – A Darbdavio siūlomas atlyginimas: pareiginės algos pastoviosios...

LIETUVIŲ VALSTYBINĖS KALBOS MOKYMAS  UŽSIENIO ŠALIŲ PILIEČIAMS!
LIETUVIŲ VALSTYBINĖS KALBOS MOKYMAS UŽSIENIO ŠALIŲ PILIEČIAMS!

  LIETUVIŲ VALSTYBINĖS KALBOS MOKYMAS UŽSIENIO ŠALIŲ PILIEČIAMS!

KONTAKTAI