MOKINIŲ DĖMESIUI!

 

2019–2020 mokslo metų pabaiga:

5–10 ir III gimnazijos klasių mokiniams – 2020 m. birželio 18 d. (nuotoliniu būdu);

IV gimnazijos klasės mokiniams – 2020 m. gegužės 22 d. (nuotoliniu būdu).

 

 

Kasdienio grupinio mokymosi forma – mokiniai reguliariai, 4-5 dienas per savaitę, lanko mokyklą ir nuosekliai mokosi, mokomi mokytojų pagal jaunimo klasių, suaugusiųjų pagrindinio ir vidurinio bei socialinių įgūdžių ugdymo programas. Mokiniams, baigusiems pagrindinio ir/ar vidurinio ugdymo programą(-as), išduodamas Pagrindinio išsilavinimo pažymėjimas ir/ar Brandos atestatas.

Ugdymas organizuojamas vadovaujantis bendrojo ugdymo programų aprašais, bendrosiomis programomis, bendraisiais ugdymo planais.

Mokslo metai prasideda rugsėjo 1 d.

Ugdymo procesas baigiamas atitinkamai:

Klasė

Ugdymo proceso

Ugdymo proceso trukmė

pradžia

pabaiga

Ugdymo dienų skaičius

5-10 jaunimo,

I-III gimn.

2019-09-01*

2020-06-23

185

        IV gimn.    

2019-09-01*

2020-05-22

163

*Mokslo ir žinių dienai sutapus su poilsio diena, ugdymo proceso pradžia mokyklos sprendimu gali būti nukeliama į artimiausią darbo dieną po poilsio dienos.

Suaugusiųjų klasės gali būti komplektuojamos kelis kartus per mokslo metus.

Centre ugdymas organizuojamas:

  • kasdienis grupinis mokymas vyksta 4 dienas per savaitę (pirmadieniais – ketvirtadieniais);
  • jaunimo klasių mokinių ugdymas vyksta 5 dienas per savaitę (pirmadieniais – penktadieniais), kasdienio grupinio mokymo būdu pagal atskirą pamokų tvarkaraštį.
  • Socialinių įgūdžių ugdymo klasių mokinių ugdymas vyksta 5 dienas per savaitę (pirmadieniais – penktadieniais) kasdienio grupinio mokymo būdu pagal atskirą pamokų tvarkaraštį.

PUSMEČIAIS:

I pusmetis: 2019-09-01– 2020-01-24;

II pusmetis: 2020-01-27 iki mokslo metų pabaigos.

Mokinių atostogų trukmė:

Atostogos

Prasideda

Baigiasi

Rudens

2019-10-28

2019-10-31

Žiemos (Kalėdų)

2019-12-23

2020-01-03

Žiemos

2020-02-17

2020-02-21

Pavasario (Velykų)

2020-04-14

2020-04-17

Pamokų laikas:

 1 pamoka    9.10– 9.55 val.
 2 pamoka  10.00–10.45 val.
 3 pamoka  11.05–11.50 val.
 4 pamoka  11.55–12.40 val.
 5 pamoka  12.45–13.30 val.
 6 pamoka  13.35–14.20 val.
 7 pamoka  14.25–15.10 val.

 

 

MANO DIENYNAS

NUOTOLINIS

MOKYMAS 

JUNGTIS

NAUJAUSI ĮRAŠAI

" Time to Move"
" Time to Move"

„Time to Move“ – viena svarbiausių Eurodesk informacinio tinklo kampanijų, kurios metu jauni žmonės yra skatinami domėtis studijomis, savanoryste ir...