Šiame filme pateikiami svarbiausios mūsų veiklos ir pasiekimai.