MOKYTOJO(-OS) VARDAS IR PAVARDĖ

PROFESINĖ KVALIFIKACIJA ELEKTRONINIS PAŠTAS
Virginijus Suchodimcovas  Istorijos mokytojas metodininkas   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Ramūnas Znutas Istorijos mokytojas metodininkas  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Aurelija Miklošienė Lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Virginija Dalakovienė Lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Rita Butienė Lietuvių kalbos mokytoja  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Liudmila Liulienė Rusų kalbos mokytoja metodininkė   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Irena Braiko Rusų kalbos vyresnioji mokytoja   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Rimantas Rimkus Muzikos vyresnysis mokytojas  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Linas Baltutis Informacinių technologijų vyresnysis mokytojas  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Nika Mitrofanova Etikos vyresnioji mokytoja  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Rimantas Kentra Kūno kultūros vyresnysis mokytojas  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Ilona Paleckienė Biologijos, chemijos ir ekonomikos mokytoja  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Kęstutis Misius Dailės vyresnysis ir geografijos mokytojas  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Viktoras Gradeckas Fizikos vyresnysis mokytojas  gThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
Loreta Gustienė Matematikos vyresnioji mokytoja  lThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Romualda Jonikienė Anglų kalbos mokytoja  rThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Žaneta Petokaitienė Vokiečių kalbos mokytoja metodininkė  zThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Marius Petokaitis Informacinių technologijų vyresnysis ir matematikos mokytojas  pThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Vytenis Rimkus Technologijų vyresnysis mokytojas  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Monika Baltutienė Dailės vyresnioji ir technologijų mokytoja  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Gražina Raudienė Technologijų mokytoja metodininkė  
 
 

MANO DIENYNAS

NUOTOLINIS

MOKYMAS 

JUNGTIS

NAUJAUSI ĮRAŠAI

DĖL INDIVIDUALIOS ŠVIETIMO VEIKLOS

Ketinate ar teikiate švietimo / mokymo individualias paslaugas? Primename, jog gyventojai, teikiantys švietimo / mokymo individualias paslaugas, t. y. vykdantys...

Asmens duomenų apsauga

PATVIRTINTA Akmenės rajono jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centro direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-70 AKMENĖS RAJONO JAUNIMO...

Galerija

Centro akimirkos...