MOKYTOJO(-OS) VARDAS IR PAVARDĖ

PROFESINĖ KVALIFIKACIJA ELEKTRONINIS PAŠTAS
Virginijus Suchodimcovas  Istorijos mokytojas metodininkas   
Ramūnas Znutas Istorijos mokytojas metodininkas  
Aurelija Miklošienė Lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja   
Virginija Dalakovienė Lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja  
Rita Butienė Lietuvių kalbos mokytoja  
Liudmila Liulienė Rusų kalbos mokytoja metodininkė   
Irena Braiko Rusų kalbos vyresnioji mokytoja   
Rimantas Rimkus Muzikos vyresnysis mokytojas  
Linas Baltutis Informacinių technologijų vyresnysis mokytojas  
Nika Mitrofanova Etikos vyresnioji mokytoja  
Rimantas Kentra Kūno kultūros vyresnysis mokytojas  
Ilona Paleckienė Biologijos, chemijos ir ekonomikos mokytoja  
Kęstutis Misius Dailės vyresnysis ir geografijos mokytojas  
Viktoras Gradeckas Fizikos vyresnysis mokytojas  
Loreta Gustienė Matematikos vyresnioji mokytoja  
Romualda Jonikienė Anglų kalbos mokytoja  
Žaneta Petokaitienė Vokiečių kalbos mokytoja metodininkė  
Marius Petokaitis Informacinių technologijų vyresnysis ir matematikos mokytojas  
Ramutė Bužinskienė Technologijų vyresnioji mokytoja  
Raimonda Paleckienė Anglų kalbos mokytoja  
Kristina Kleinauskaitė Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė  
 
 
 

MANO DIENYNAS

NUOTOLINIS

MOKYMAS 

JUNGTIS

NAUJAUSI ĮRAŠAI

{{#92}}{{/92}}