Akreditavimo sprendimo lapas

AKMENĖS RAJONO JAUNIMO IR SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO CENTRAS – SAVANORIUS PRIIMANTI ORGANIZACIJA

 

       Akmenės rajono jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centras yra vienintelė įstaiga Lietuvoje, vykdanti tris labai svarbias ir tarpusavyje nesusijusias veiklas: suaugusiųjų ir jaunimo formalusis bei neformalusis bendrasis ugdymas (akredituota vidurinio ugdymo programa), bendruomenės kvalifikacijos tobulinimas (akredituota veikla), profesinis mokymas (įgyta licencija).

       Specialistai tinkamai atlieka savo darbo funkcijas, racionaliai naudoja laiką ir nuolat kuria, atnaujina, skleidžia savo žinias, gebėjimus, siekia ne tik pagrindinių, bet ir papildomų tikslų bei rezultatų. Centro pedagogai dažnai susiduria su iššūkiais, todėl kitų patirtis bei pagalba įgalina juos atskleisti turimą asmeninį potencialą. Efektyvi savanorių veikla gali ženkliai pagerinti Centro darbą ir rezultatus, prisidėti prie spartesnio ir kokybiškesnio Centro veiklų atsiradimo. Savanoriai atneštų naujų minčių, idėjų į Centrą, padėtų vykdyti prevencinę veiklą, formuoti teigiamą visuomenės požiūrį į savanorystę. Centras, tapęs savanorius priimančia įstaiga, stengiasi palaikyti ryšius su kitomis tokio pobūdžio organizacijomis: dalyvauti ir organizuoti bendrus renginius, projektus, dalintis informacija, patirtimi ar pan. Su savanorių įgyvendinamomis idėjomis organizacija turi galimybę atsinaujinti – papildyti savo veiklą nauju užsiėmimu, patobulinti jau vykdomas veiklas. Savanoris gali tapti puikiu pavyzdžiu Centre besimokantiems: dalyvaudamas formaliuose ugdymo užsiėmimuose jis skatins tinkamą mokinių elgesį ir formuos motyvuotą, pozityvų požiūrį į mokslą, neatsiejamai susijusį integracija į darbo rinką. Centras, vykdo daug ir įvairių veiklų, todėl savanorystė yra puiki galimybė perteikti ir skleisti gerąją patirtį.

 

 

MANO DIENYNAS

NUOTOLINIS

MOKYMAS 

JUNGTIS

NAUJAUSI ĮRAŠAI

DĖL INDIVIDUALIOS ŠVIETIMO VEIKLOS

Ketinate ar teikiate švietimo / mokymo individualias paslaugas? Primename, jog gyventojai, teikiantys švietimo / mokymo individualias paslaugas, t. y. vykdantys...

Asmens duomenų apsauga

PATVIRTINTA Akmenės rajono jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centro direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-70 AKMENĖS RAJONO JAUNIMO...

Galerija

Centro akimirkos...