Profesijos pasirinkimas yra viena aktualiausių problemų, nuo kurios tinkamo sprendimo priklauso žmogaus asmeninės gerovės augimas. Labai svarbu, kad jau pats pirmasis moksleivio apsisprendimas būtų sąmoningas, tikslingas, kad jaunuolis suprastų, jog adaptacija darbo pasaulyje ir asmenybės vidinė harmonija priklauso nuo tinkamo apsisprendimo.

Ugdymo karjerai tikslas – sudaryti sąlygas mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas, būtinas sėkmingam mokymosi krypties, profesijos ir/ar darbinės veiklos pasirinkimui, perėjimui iš mokymo aplinkos į darbinę aplinką, tolesnei profesinei raidai ir mokymuisi visą gyvenimą.

Ugdymas karjerai – kryptingas asmens bendrųjų ir karjeros kompetencijų plėtojimas kuriamosios sąveikos pagrindu.

Karjera – visą gyvenimą vykstantis procesas, kurio metu keičiasi žmogaus bendrosios ir specialiosios karjeros kompetencijos ir jų įgyvendinimas profesinėje veikloje.

Karjeros mokymas – procesas, kurio metu mokiniai, kartu su dalykinėmis ir bendrosiomis kompetencijomis, įgyja ir kajeros kompetencijas, būtinas pereinant iš mokymosi aplinkos į darbo aplinką.

Karjeros konsultavimas – padėti mokiniui analizuoti profesinio pasirinkimo problemas, įveikti nesugebėjimą priimti sprendimus, nesugebėjimą realizuoti priimtą profesinį pasirinkimą, suteikti mokiniui reikalingą mokymosi ir kitais su karjera susijusiais klausimais.

Kodėl naudinga planuoti karjerą, ir kaip tai daryti efektyviai! Kaip susikurti trokštamos karjeros viziją, išsikelti motyvuojančius tikslus ir pasiruošti gerą planą savo siekiams?

EFEKTYVAUS KARJEROS PLANAVIMO ŽINGSNIAI

1. Savęs pažinimas.
2. Galimybių tyrinėjimas.
3. Karjeros planavimas.
4. Darbo paieška.

Naudingos informacijos galime rasti:

www.profesijupasaulis.lt – interesų klausimynas, gebėjimų klausimynas, profesijos pasirinkimo testai.

www.studijos.lt – informacija norintiems studijuoti aukštosiose mokyklose – studijų programos, konkursiniai balai.

www.euroguidance.lt – karjeros planavimo žingsniai, profesijos pasirinkimo testai.

www.karjerosmokykla.europass.lt – pateikiami leidiniai apie studijų programas, karjeros planavimą, filmukai apie profesijas.

www.aikos.smm.lt – informacija apie mokslo įstaigas, studijų programas.

www.mokslas.lt – švietimo sistema Lietuvoje, jos struktūra.

www.ldb.lt – informacija apie paklausias profesijas, laisvas darbo vietas Lietuvoje ir užsienyje.

www.darborinka.lt – Lietuvos profesijų klasifikatorius su profesijų pavyzdžiais, kurie padės praplėsti suvokimą apie profesijų pasaulį.

www.charakteris.info – asmenybės tipo nustatymo testas.

www.labai.lt/testai/index.html – įvairūs savęs pažinimo testai.

 

                       Karjeros koordinatorius Rimantas Kentra

MANO DIENYNAS

NUOTOLINIS

MOKYMAS 

JUNGTIS

NAUJAUSI ĮRAŠAI

100 gerų darbų Lietuvai

Dalinamės akimirkomis iš kasmetinės vaikų stovyklos.

Senjorų užrašai
jsscVEIKLA

NAUJOSIOS AKMENĖS TREČIOJO AMŽIAUS UNIVERSITETO TARYBA2018–2019 m. m.     Rektorė – Rimana Vapsvienė Rektorės padėjėja  Genovaitė Sak

Apie mus

Naujosios Akmenės Trečiojo amžiaus universitetas  (toliau – Universitetas arba TAU) įkurtas 2015 m. rugsėjo 30 d. prie Akmenės rajono jaun