AKMENĖS RAJONO JAUNIMO IR SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO CENTRAS

 (Akredituotos institucijos, vertinusios kvalifikacijos tobulinimo programą, pavadinimas)

Kvalifikacijos tobulinimo programos, prilygintos akredituotoms,

kurių akreditacija galioja

 2019-01-01–2019-07-31

 

Eil.

Nr.

Programos pavadinimas, kodas (AIKOS)

Trukmė 
(val.)

Programos akreditacijos terminas (iki kurios datos)

Patvirtinimas (data ir akredituotos institucijos vadovo įsakymo numeris)

1.

Valstybinės kalbos mokymo programa (pradedantiesiems), 221000119

 96  2021-08-29 2018-08-30
Nr. V-68 

2.

Valstybinės kalbos mokymo programa (pažengusiems),
221000120

 120  2021-08-29 2018-08-30
Nr. V-68 

3.

Valstybinės kalbos mokymo programa (sustiprintas mokymo kursas), 221000121

190  2021-08-29 2018-08-30
Nr. V-68

4. 

 Kompiuterinis raštingumas ir elektroninės paslaugos, 221000156

 64  2021-08-29 2018-08-30
Nr. V-68

5.

Mokytojų kompiuterinio raštingumo programos edukacinė dalis, 211000095

 40  2021-08-29  2018-08-30
Nr. V-68

6.

Mokyklos vadybos pagrindai, 211000094

200 2021-08-29 2018-08-30
Nr. V-68

7.

Nuotolinio mokymosi ir edukacinių aplinkų kūrimas bei taikymas ugdymo procese, 211000647

18 2021-08-29 2018-08-30
Nr. V-68

8.

Emocinio ir socialinio intelekto ugdymas Akmenės rajono jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centre, 211000575

18

2020-11-30

2017-12-01
Nr. V-86

9.

Nuotolinis mokymas – besimokančiojo išlaisvinimas iš laiko bei erdvės apribojimo, 213000104

18

2019-12-31

2016-12-30
Nr. V-90

10.

Motyvacijos skatinimas pradinio ugdymo procese, 213000716

24

2019-12-31

2016-12-30
Nr. V-90

11.

Mokymosi uždavinys ir refleksija pamokoje, 213000718

18

2019-12-31

2016-12-30
Nr. V-90

12.

Kompiuterinio raštingumo kursai, 221000327

40

2019-12-31

2016-12-30
Nr. V-90

13.

Akmenės rajono kultūros nepaliesti gamtos kampeliai aplinkosauginiu aspektu, 213000094

18

2019-11-30

2017-12-01
Nr. V-86

14.

Minčių raiška, skaitymas, bendravimas anglų kalba, 210011399

40

2019-11-30

2017-12-01
Nr. V-86

15.

Vokiečių kalbos mokymo programa pradedantiesiems, 210011398

40

2019-11-30

2017-12-01
Nr. V-86

16.

Lietuvos regionų pristatymas per integruotas pamokas, 213000717

18

2019-11-30

2017-12-01
Nr. V-86

17.

Pedagogų metodinė veikla ugdymo įstaigoje, 213000719

18

2019-11-30

2017-12-01
Nr. V-86

18.

Pynimo iš vytelių mokymo programa, 210011376

40

2019-11-30

2017-12-01
Nr. V-86

19.

Nepilnamečių moksleivių socializacija suaugusiųjų mokymo įstaigoje, 211000298

18

2019-11-30

2017-12-01
Nr. V-86

20.

Sveikos gyvensenos ugdymas mokymo įstaigoje, 211000297

18

2019-11-30

2017-12-01
Nr. V-86

21.

Ikimokyklinio ugdymo įstaigos auklėtojos padėjėjos ir ugdymo proceso dalyvių sėkmingas bendravimas ir bendradarbiavimas, 223001078

 24 2019-08-30  2016-08-31
Nr. V-65

22.

Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimas, 213000116

 18 2019-08-30 2016-08-31
Nr. V-65

   

Asmuo, atsakingas už programų                                                       

vertinimo organizavimą Birutė Baltutienė 

 

 

MANO DIENYNAS

NUOTOLINIS

MOKYMAS 

JUNGTIS

NAUJAUSI ĮRAŠAI

 Puikūs rezultatai
Puikūs rezultatai

PAVASARIS DŽIUGINA PUIKIAIS REZULTATAIS

Informacija jei būtų patvirtina COVID-19 liga
Informacija jei būtų patvirtina COVID-19 liga
VytautasNAUJIENOS

Akmenės rajono jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centras ieško karjeros specialistų Pareigybės lygis – A Darbdavio siūlomas atlyginimas: pareiginės algos pastoviosios...

LIETUVIŲ VALSTYBINĖS KALBOS MOKYMAS  UŽSIENIO ŠALIŲ PILIEČIAMS!
LIETUVIŲ VALSTYBINĖS KALBOS MOKYMAS UŽSIENIO ŠALIŲ PILIEČIAMS!

  LIETUVIŲ VALSTYBINĖS KALBOS MOKYMAS UŽSIENIO ŠALIŲ PILIEČIAMS!

KONTAKTAI