AKMENĖS RAJONO JAUNIMO IR SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO CENTRAS

 (Akredituotos institucijos, vertinusios kvalifikacijos tobulinimo programą, pavadinimas)

Kvalifikacijos tobulinimo programos, prilygintos akredituotoms,

kurių akreditacija galioja

 2019-01-01–2019-07-31

 

Eil.

Nr.

Programos pavadinimas, kodas (AIKOS)

Trukmė 
(val.)

Programos akreditacijos terminas (iki kurios datos)

Patvirtinimas (data ir akredituotos institucijos vadovo įsakymo numeris)

1.

Valstybinės kalbos mokymo programa (pradedantiesiems), 221000119

 96  2021-08-29 2018-08-30
Nr. V-68 

2.

Valstybinės kalbos mokymo programa (pažengusiems),
221000120

 120  2021-08-29 2018-08-30
Nr. V-68 

3.

Valstybinės kalbos mokymo programa (sustiprintas mokymo kursas), 221000121

190  2021-08-29 2018-08-30
Nr. V-68

4. 

 Kompiuterinis raštingumas ir elektroninės paslaugos, 221000156

 64  2021-08-29 2018-08-30
Nr. V-68

5.

Mokytojų kompiuterinio raštingumo programos edukacinė dalis, 211000095

 40  2021-08-29  2018-08-30
Nr. V-68

6.

Mokyklos vadybos pagrindai, 211000094

200 2021-08-29 2018-08-30
Nr. V-68

7.

Nuotolinio mokymosi ir edukacinių aplinkų kūrimas bei taikymas ugdymo procese, 211000647

18 2021-08-29 2018-08-30
Nr. V-68

8.

Emocinio ir socialinio intelekto ugdymas Akmenės rajono jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centre, 211000575

18

2020-11-30

2017-12-01
Nr. V-86

9.

Nuotolinis mokymas – besimokančiojo išlaisvinimas iš laiko bei erdvės apribojimo, 213000104

18

2019-12-31

2016-12-30
Nr. V-90

10.

Motyvacijos skatinimas pradinio ugdymo procese, 213000716

24

2019-12-31

2016-12-30
Nr. V-90

11.

Mokymosi uždavinys ir refleksija pamokoje, 213000718

18

2019-12-31

2016-12-30
Nr. V-90

12.

Kompiuterinio raštingumo kursai, 221000327

40

2019-12-31

2016-12-30
Nr. V-90

13.

Akmenės rajono kultūros nepaliesti gamtos kampeliai aplinkosauginiu aspektu, 213000094

18

2019-11-30

2017-12-01
Nr. V-86

14.

Minčių raiška, skaitymas, bendravimas anglų kalba, 210011399

40

2019-11-30

2017-12-01
Nr. V-86

15.

Vokiečių kalbos mokymo programa pradedantiesiems, 210011398

40

2019-11-30

2017-12-01
Nr. V-86

16.

Lietuvos regionų pristatymas per integruotas pamokas, 213000717

18

2019-11-30

2017-12-01
Nr. V-86

17.

Pedagogų metodinė veikla ugdymo įstaigoje, 213000719

18

2019-11-30

2017-12-01
Nr. V-86

18.

Pynimo iš vytelių mokymo programa, 210011376

40

2019-11-30

2017-12-01
Nr. V-86

19.

Nepilnamečių moksleivių socializacija suaugusiųjų mokymo įstaigoje, 211000298

18

2019-11-30

2017-12-01
Nr. V-86

20.

Sveikos gyvensenos ugdymas mokymo įstaigoje, 211000297

18

2019-11-30

2017-12-01
Nr. V-86

21.

Ikimokyklinio ugdymo įstaigos auklėtojos padėjėjos ir ugdymo proceso dalyvių sėkmingas bendravimas ir bendradarbiavimas, 223001078

 24 2019-08-30  2016-08-31
Nr. V-65

22.

Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimas, 213000116

 18 2019-08-30 2016-08-31
Nr. V-65

   

Asmuo, atsakingas už programų                                                       

vertinimo organizavimą Birutė Baltutienė 

 

 

MANO DIENYNAS

NUOTOLINIS

MOKYMAS 

JUNGTIS

NAUJAUSI ĮRAŠAI

 Puikūs rezultatai
Puikūs rezultatai

PAVASARIS DŽIUGINA PUIKIAIS REZULTATAIS

LIETUVIŲ VALSTYBINĖS KALBOS MOKYMAS  UŽSIENIO ŠALIŲ PILIEČIAMS!
LIETUVIŲ VALSTYBINĖS KALBOS MOKYMAS UŽSIENIO ŠALIŲ PILIEČIAMS!

  LIETUVIŲ VALSTYBINĖS KALBOS MOKYMAS UŽSIENIO ŠALIŲ PILIEČIAMS!

KONTAKTAI