Paveikslėlis1

2020 m. kovo 3 d. pradėtas vykdyti ES projektas „Senjorai mokosi: iš praeities į ateitį“, Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0116.

Projekto tikslas –socialinę atskirtį patiriančių senyvo amžiaus asmenų užimtumo didinimas, teikiant sociokultūrines paslaugas.

Projekto uždavinys – gerinti socialinę atskirtį patiriančių senyvo amžiaus asmenų užimtumą.

Projekto trukmė: 2020 m. kovo 3 d. – 2022 m. rugsėjo 3 d.

Projekto tikslinė grupė – senyvo amžiaus Naujosios Akmenės gyventojai.

 

Plakatas new page0001

MANO DIENYNAS

NUOTOLINIS

MOKYMAS 

JUNGTIS