agluonai

                                                                        LR SADM vaikų dienos centro projektas „UOGYS“

2020 m. sausio mėnesį pradėtas vykdyti LR SADM vaikų dienos centro projektas „UOGYS“,      Nr. VDC1-359.

 

Projekto tikslas – teikti vaikui ir jo šeimai socialines, gyvenimo įgūdžių ugdymo, sociokultūrines ir kitas su vaiko ugdymu, jo teisių apsauga integracija į šeimą ir visuomenę susijusias paslaugas.

 

Projekto uždavinys:

– teikti pagalbą vaikams ruošiant pamokas;

– formuoti vaikų socialinius įgūdžius, higienos įpročius, skatinant sveiką gyvenseną;

– teikti informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo paslaugas vaikams ir jų šeimos nariams;

– organizuoti nuolatinių vaikų dienos centro lankytojų maitinimą;

– organizuoti vaikams laisvalaikio užimtumą.

 

Projekto trukmė: 2020 m. gruodžio 31 d.

 

Projekto tikslinė grupė – vaikai iš socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriančių šeimų, kurioms teikiama socialinė parama.

Projektas finansuojamas iš LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos lėšų.

MANO DIENYNAS

NUOTOLINIS

MOKYMAS 

JUNGTIS

KONTAKTAI