2020 m. sausio 3 d. pradėtas vykdyti ESF projektas „Socialinių paslaugų teikimas Naujojoje Akmenėje socialinės rizikos vaikams ir jų šeimos nariams“, Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0115.

Projekto tikslas – didinti socialinę atskirtį patiriančių vaikų ir jų šeimos narių užimtumą, teikiant sociokultūrines paslaugas.

Projekto uždavinys – fizinių, emocinių ir bendravimo įgūdžių ugdymas, teikiant sociokultūrines paslaugas

Projekto trukmė: 2020 m. sausio 3 d. – 2021 m. sausio 3 d.

Projekto tikslinė grupė – vaikai iš socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriančių šeimų, kurioms teikiama socialinė parama.

MANO DIENYNAS

NUOTOLINIS

MOKYMAS 

JUNGTIS

KONTAKTAI