2015 m. spalio 1 d. visoje Lietuvoje startavo Lietuvos teritorinės darbo biržos, Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir Europos socialinio fondo finansuojamas projektas „Atrask save“. Tai pirmasis projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę „Jaunimo užimtumo didinimas“.

Projekto tikslas – kiekvienam niekur nedirbančiam ir nesimokančiam jaunam žmogui asmeniškai pasiūlyti atrasti save, jei reikia, įgyti profesiją ar kvalifikaciją, galbūt darbinės patirties, ir tokiu būdu padėti įsilieti į darbo rinką. Projekto tikslinė grupė  – 15−29 metų amžiaus nedirbantis, nesimokantis, mokymuose nedalyvaujantis ir Teritorinėje darbo biržoje neregistruotas jaunas žmogus, kuriam bus pasiūlyta dalyvauti savanoriškoje veikloje ar jaunimo motyvaciją integruotis į darbo rinką ir/ar švietimo sistemą skatinančiose veiklose. Tikimasi, kad šios veiklos padės įgyti asmeninių, socialinių, profesinių kompetencijų, pasirengti sugrįžti į švietimo sistemą ar integruotis į darbo rinką. Projektas „Atrask save“ įgyvendinamas visoje šalyje, o projekto veiklos vykdomos visų savivaldybių teritorijose. Projektą įgyvendina Lietuvos darbo birža kartu su Jaunimo reikalų departamentu, teritorinėmis darbo biržomis, nevyriausybinėmis organizacijomis ir biudžetinėmis įstaigomis. Projektas bendrai veiklai subūrė 69 organizacijas ir įstaigas.

Projekto „Atrask save“ tikslas – jauniems bedarbiams ir neaktyviems žmonėms suteikti pirminės intervencijos paslaugas, siekiant juos sugrąžinti į švietimo sistemą ar darbo rinką. Neaktyviam jaunimui bus teikiamos socialinės, pedagoginės, psichologinės ir motyvavimo paslaugos jaunimo ir su jaunimu dirbančiose organizacijose. Motyvuotiems bedarbiams bus suteiktos galimybės integruotis į darbo rinką, suteikiant trūkstamus gebėjimus ir kompetencijas. Veiklos organizuojamos atsižvelgus į individualius jaunų žmonių poreikius ir taikant įvairias darbo su jaunimu formas, neformaliojo ugdymo metodus, skatinančius motyvaciją dirbti/mokytis, didinančius pasitikėjimą savimi ir atsakomybę, leidžiančius labiau pažinti save, atskleidžiant savo stipriąsias ir silpnąsias puses.

Akmenės rajone pirminės pagalbos, konsultacijų, individualios pagalbos paslaugas čia gyvenančiam jaunimui teiks Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos konkurso būdu atrinktas regioninis partneris – Akmenės rajono jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centras. Akmenės rajone dirba vietos jaunimo garantijų iniciatyvų koordinatorius – Justinas Jocas.

Dalyvaujantieji projekto „Atrask save“ veiklose jauni žmonės bus apdrausti privalomuoju sveikatos draudimu, turės galimybę rinktis iki trijų mėnesių trunkančią savanorišką tarnybą, bus supažindinti su įvairiomis mokymosi, profesijos įgijimo galimybėmis, jiems bus pristatomos pameistrystės galimybės. Vietos JGI koordinatoriaus uždavinys – surasti jaunų žmonių, kuriems reikalinga pagalba, ir suteikti jiems paslaugas: padėti pažinti save, motyvuoti mokslui ir/ar darbo rinkai, informuoti ir konsultuoti aktualiais klausimais, įtraukti į visuomenei naudingą, savanorišką veiklą ir kt.

Vietos JGI koordinatorius

Akmenės rajono vietos JGI koordinatorius

Justinas Jocas

Mob. +370 6332036

El. p. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Adresas: Vytauto g.3, Naujoji Akmenė

Projektas „Atrask save“ įgauna pagreitį

     2015 m. spalį startavęs projektas „Atrask save“ įgauna pagreitį. Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos suderino duomenų teikimo sutartis su registrais (LDB, SODRA ir kt.), todėl jau sėkmingai galima dirbti su projekto jaunuoliais. 

     „Jaunimo garantijų iniciatyva – programa, kuria siekiama sumažinti jaunų bedarbių, nesimokančių, neaktyvių jaunuolių (NEET) skaičių, užtikrinant paslaugų, skirtų šiems jaunuoliams, prieinamumą, lankstumą, patrauklumą, taip pat motyvuoti jaunuolius naudotis siūlomomis paslaugomis. Tai yra, realia pagalba įgyjant asmeninių ir socialinių įgūdžių, pasirenkant profesiją, grįžtant į darbo rinką ar švietimo sistemą“

      Projektu „Atrask save“ siekiama kiekvienam niekur nedirbančiam ir nesimokančiam jaunam žmogui asmeniškai pasiūlyti atrasti save, jei reikia, įgyti profesiją ar kvalifikaciją, galbūt darbinės patirties, ir tokiu būdu padėti įsilieti į darbo rinką. Taip pat dalyviai galės dalyvauti savanoriškoje veikloje ar jaunimo motyvaciją integruotis į darbo rinką ar švietimo sistemą skatinančiose veiklose, kurios padės įgyti asmeninių, socialinių, profesinių kompetencijų, pasirengti sugrįžti į švietimo sistemą ar integruotis į darbo rinką.

     Projektą „Atrask save“ įgyvendina Lietuvos darbo birža bendradarbiaudama su jaunimo reikalų departamentu prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų.

      Visus, norinčius prisijungti prie projekto veiklų ar pažįstančius 15–29 metų jaunuolių, kurie niekur nedirba, nesimoko, neregistruoti darbo biržoje ir nedalyvauja mokymuose, kviečiame kreiptis į Akmenės rajono jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centro vietos JGI koordinatorių Justina Jocą tel. 8 633 32036 arba el. paštu:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Justinas Jocas,
Akmenės rajono vietos JGI koordinatorius

 

MANO DIENYNAS

NUOTOLINIS

MOKYMAS 

JUNGTIS