Misija

Mokyti, ugdyti, padėti žmogui keistis.

Vizija

Visi klientai vertina paslaugas ne mažiau kaip 8.

Strateginiai tikslai:


 Ne mažiau kaip 80 proc. mokinių pageidauja mokytis. - Neformaliojo ugdymo renginių skaičiaus didinimas 10 procentų kasmet. - Bendruomenės narių profesinio veiklumo padidinimas apie 50 proc.

Prioritetai:


Nuotolinio mokymo aplinkos modernizavimas, skiriant ypatingą dėmesį mokytojų tobulėjimui, mokinių sveikatingumui ir bendruomenės socialiniam emociniam ugdymui. - Saugios ir pozityvios ugdymo(si) aplinkos kūrimas. - Siekis – tapti nuotolinio mokymo centru.

MANO DIENYNAS

NUOTOLINIS

MOKYMAS 

JUNGTIS

NAUJAUSI ĮRAŠAI

 Puikūs rezultatai
Puikūs rezultatai

PAVASARIS DŽIUGINA PUIKIAIS REZULTATAIS

LIETUVIŲ VALSTYBINĖS KALBOS MOKYMAS  UŽSIENIO ŠALIŲ PILIEČIAMS!
LIETUVIŲ VALSTYBINĖS KALBOS MOKYMAS UŽSIENIO ŠALIŲ PILIEČIAMS!

  LIETUVIŲ VALSTYBINĖS KALBOS MOKYMAS UŽSIENIO ŠALIŲ PILIEČIAMS!

KONTAKTAI