Misija

Mokyti, ugdyti, padėti žmogui keistis.

Vizija

Visi klientai vertina paslaugas ne mažiau kaip 8.

Strateginiai tikslai:


 Ne mažiau kaip 80 proc. mokinių pageidauja mokytis. - Neformaliojo ugdymo renginių skaičiaus didinimas 10 procentų kasmet. - Bendruomenės narių profesinio veiklumo padidinimas apie 50 proc.

Prioritetai:


Nuotolinio mokymo aplinkos modernizavimas, skiriant ypatingą dėmesį mokytojų tobulėjimui, mokinių sveikatingumui ir bendruomenės socialiniam emociniam ugdymui. - Saugios ir pozityvios ugdymo(si) aplinkos kūrimas. - Siekis – tapti nuotolinio mokymo centru.

MANO DIENYNAS

NUOTOLINIS

MOKYMAS 

JUNGTIS

NAUJAUSI ĮRAŠAI

 Puikūs rezultatai
Puikūs rezultatai

PAVASARIS DŽIUGINA PUIKIAIS REZULTATAIS

Informacija jei būtų patvirtina COVID-19 liga
Informacija jei būtų patvirtina COVID-19 liga
VytautasNAUJIENOS

Akmenės rajono jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centras ieško karjeros specialistų Pareigybės lygis – A Darbdavio siūlomas atlyginimas: pareiginės algos pastoviosios...

LIETUVIŲ VALSTYBINĖS KALBOS MOKYMAS  UŽSIENIO ŠALIŲ PILIEČIAMS!
LIETUVIŲ VALSTYBINĖS KALBOS MOKYMAS UŽSIENIO ŠALIŲ PILIEČIAMS!

  LIETUVIŲ VALSTYBINĖS KALBOS MOKYMAS UŽSIENIO ŠALIŲ PILIEČIAMS!

KONTAKTAI