Jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centras kviečia mokytis jaunimą ir suaugusiuosius, neturinčius pagrindinio ir vidurinio išsilavinimo pagal akredituotą vidurinio ugdymo programą.

Centras yra atviras visiems: įgyti pagrindinį išsilavinimą jaunimo klasėse (14–17 m.), specialiųjų ugdymosi poreikių turitiems mokiniams mokytis socialinių įgūdžių ugdymo klasėse, mokytis pagal formaliąsias ir neformaliąsias profesines programas, studijuoti Trečiojo amžiaus universitete (50 m. ir vyresni).

Centras yra lankstus moksleivių poreikiams, siūlo patogias ir prieinamas mokymo formas kiekvienam:

• kasdienis grupinis mokymas(-sis) – pamokos vyksta pirmadieniais–ketvirtadieniais;


• nuotolinis grupinis mokymas(-sis) – tai mokymas(-sis) virtualioje mokymosi aplinkoje MOODLE ir programoje ADOBE CONNECT. Sudaromos sąlygos individualioms konsultacijoms penktadieniais. Būtina sąlyga – turėti kompiuterį su internetiniu ryšiu.;

• savarankiškas mokymas(-sis) – individualios konsultacijos siekiantiems pakartotinai mokytis kai kurių mokomųjų dalykų pagal asmeniškai suderintą grafiką su dalyko mokytoju.

       Centras yra įgijęs licenciją profesinio mokymo programoms vykdyti. Kviečiame mokytis šių specialybių:

       Baigusiems 10 klasių (įgyjant vidurinį išsilavinimą): virėjo ir konditerio, manikiūrininko, mūrininko, plataus profilio kirpėjo, siuvėjo-operatoriaus, staliaus, kompiuterio vartojimo pagrindų, dailidės, medienos apdirbimo staklininko.

        Neturintiems pagrindinio išsilavinimo (įgyjant pagrindinį išsilavinimą): pagalbinio virtuvės darbuotojo, drabužių mazgų siuvėjo, virėjo, dailidės pirminių žinių ir įgūdžių, medienos apdirbėjo, staliaus pirminių žinių ir įgūdžių, mūrininko pirminių žinių ir įgūdžių, medienos apdirbimo staklininko, socialinių paslaugų teikėjo, gėlių komponuotojo.

       Baigusiems 12 klasių (turintiems Darbo biržos siuntimą): kompiuterio vartojimo pagrindų, kompiuterių operatoriaus, verslo organizatoriaus, įmonės darbo organizatoriaus, plataus profilio kirpėjo.

Pageidaujantys mokytis gali atvykti į Centrą (Vytauto g. 3, Naujoji Akmenė) arba užpildyti www.smc.akmene.lt elektroninę prašymo formą.

    Daugiau informacijos galite sužinoti paskambinę telefonu (8 425) 56 860, mob. tel. 8 612 48 843 ar parašę el. p. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

MANO DIENYNAS

NUOTOLINIS

MOKYMAS 

JUNGTIS

NAUJAUSI ĮRAŠAI

" Time to Move"
" Time to Move"

„Time to Move“ – viena svarbiausių Eurodesk informacinio tinklo kampanijų, kurios metu jauni žmonės yra skatinami domėtis studijomis, savanoryste ir...