LIETUVIŲ VALSTYBINĖS KALBOS MOKYMAS

UŽSIENIO ŠALIŲ PILIEČIAMS!

Kviečiame užsienio šalių piliečius mokytis lietuvių valstybinės    kalbos ir gauti valstybinės kalbos mokėjimo

               (pirmąją, antrąją ar trečiąją) kategoriją.

Daugiau informacijos apie mokymus ir registracija atvykus į Akmenės rajono jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centrą, Vytauto g. 3, Naujoji Akmenė.

ПРЕПОДАВАНИЕ ЛИТОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЯЗЫКА

ДЛЯ ГРАЖДАН ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН!

Приглашаем граждан иностранных государств изучать литовский государственный язык и получить ( I, II или III ) категорию знания государственного языка.

Более подробная информация об обучении и регистрации по прибытию в Центр обучения молодежи и взрослых Акмянского района, Vytauto g. 3, Naujoji Akmenė.

TEACHING THE LITHUANIAN NATIONAL LANGUAGE

FOR FOREIGN CITIZENS!
We invite foreign citizens to learn the Lithuanian state language

and obtain proficiency in the state language (first, second or third) category.
If You need more information about the training, please visit the Akmene District Youth and Adult Education Centre, Vytauto g. 3, Naujoji Akmenė.

MANO DIENYNAS

NUOTOLINIS

MOKYMAS 

JUNGTIS

NAUJAUSI ĮRAŠAI

 Puikūs rezultatai
Puikūs rezultatai

PAVASARIS DŽIUGINA PUIKIAIS REZULTATAIS

Informacija jei būtų patvirtina COVID-19 liga
Informacija jei būtų patvirtina COVID-19 liga
VytautasNAUJIENOS

Akmenės rajono jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centras ieško karjeros specialistų Pareigybės lygis – A Darbdavio siūlomas atlyginimas: pareiginės algos pastoviosios...

LIETUVIŲ VALSTYBINĖS KALBOS MOKYMAS  UŽSIENIO ŠALIŲ PILIEČIAMS!
LIETUVIŲ VALSTYBINĖS KALBOS MOKYMAS UŽSIENIO ŠALIŲ PILIEČIAMS!

  LIETUVIŲ VALSTYBINĖS KALBOS MOKYMAS UŽSIENIO ŠALIŲ PILIEČIAMS!

KONTAKTAI