LIETUVIŲ VALSTYBINĖS KALBOS MOKYMAS  UŽSIENIO ŠALIŲ PILIEČIAMS!
LIETUVIŲ VALSTYBINĖS KALBOS MOKYMAS UŽSIENIO ŠALIŲ PILIEČIAMS!

  LIETUVIŲ VALSTYBINĖS KALBOS MOKYMAS UŽSIENIO ŠALIŲ PILIEČIAMS!

Read more

...mes neturime teisės sakyt:

gimiau per anksti!

Ir neturime teisės sakyt:

gimiau per vėlai!

Mes visados gimstam pačiu laiku..

                                   A.Baltakis  

 

 

 

Sveikiname gimusius

KOVO  MĖNESĮ:

Zitą Liaukšienę – 4 d.

Agniešką Ivanauskienę – 5 d.

Sofiją Rupeikienę – 7 d.

Emiliją Lengvensienę - 8 d.

Silvą Opulskienę – 9 d.

Joną Vapsvą – 9 d.

Vidą Pužienę – 13 d.

Danutę Naglienę – 14 d.

Zitą Vaičiulienę – 20 d.

Liudmilą Liulienę – 24 d.

Zenoną Vilčinską – 30 d.

 

TAU bendruomenė

 

INFORMACIJA  NAUJOSIOS AKMENĖS TREČIOJO AMŽIAUS UNIVERSITETO  KLAUSYTOJAMS

  • Vadovaujantis TAU įstatais, jeigu Universiteto klausytojas per mokslo metus pusę ar daugiau užsiėmimų bei renginių praleidžia be pateisinamos priežasties, jis išbraukiamas iš TAU sąrašų negrąžinant nario mokesčio. Negalint lankyti TAU užsiėmimų ar renginių dėl pateisinamos priežasties, privaloma apie tai pranešti savo fakulteto dekanui ar modulio koordinatoriui.
  • TAU  klausytojai, pasirinkę fakultetą ar užsiėmimų modulį, bet norintys pakeisti veiklos pobūdį ar turintys kitų su TAU veikla susijusių klausimų, kreipiasi į TAU rektorę Rimaną Vapsvienę.
  • Jeigu TAU renginių plane prie renginio yra žvaigždutė (*), į žvaigždute pažymėtą renginį ar užsiėmimą gali atvykti tik jį organizuojančio fakulteto ar modulio klausytojai.

 

 

 

 

 

 

 

Fiksavimas

 

 

MANO DIENYNAS

NUOTOLINIS

MOKYMAS 

JUNGTIS

TREČIOJO AMŽIAUS UNIVERSITETAS

{{#92}}{{/92}}

KONTAKTAI