Kaip pradėti mokytis MOODLE aplinkoje... (spausti nuorodą!)

 

Nuotolinis mokymasis – tai nuoseklus savarankiškas ar grupinis mokymas(is), kai besimokančiuosius ir mokytoją skiria atstumas ir/ar laikas, o bendravimas ir bendradarbiavimas, mokymosi medžiaga pateikiama informacinėmis ir komunikacinėmis technologijomis (IKT).

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos 2012-06-14 raštu Nr. SR-3030 patvirtinta, kad Akmenės rajono jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centre šalies mokiniai pagal suaugusiųjų pagrindinio ir akredituotą suaugusiųjų vidurinio ugdymo programą būtų mokomi nuotoliniu būdu.

Ugdymas organizuojamas vadovaujantis bendrojo ugdymo programų aprašais, bendrosiomis programomis, bendraisiais ugdymo planais. Mokymas vykdomas pagal suaugusiųjų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas. Mokiniams, baigusiems pagrindinio ir/ar vidurinio ugdymo programą(-as), išduodamas Pagrindinio išsilavinimo pažymėjimas ir/ar Brandos atestatas.

  

Mokslo metai prasideda rugsėjo 1 d.

Ugdymo procesas baigiamas atitinkamai:

Klasė

Ugdymo proceso

Ugdymo proceso trukmė

pradžia

pabaiga

Ugdymo dienų skaičius

5-10

I-III gimn.

2016-09-01*

2018-06-15

181

        IV         

2016-09-01*

2017-05-24

166

*Mokslo ir žinių dienai sutapus su poilsio diena, ugdymo proceso pradžia mokyklos sprendimu gali būti nukeliama į artimiausią darbo dieną po poilsio dienos.

Suaugusiųjų klasės gali būti komplektuojamos kelis kartus per mokslo metus.

Nuotoliniu būdu ugdymas organizuojamas:

  • penktadieniais vykdomos tiesioginės mokytojų konsultacijos nuo 9.00 val.;
  • nuotolinis grupinis mokymas (Adobe Connect) vyksta tris kartus per savaitę nuotoliniu būdu pagal nuotolinio mokymo tvarkaraštį: pirmadienį ir trečiadienį 17.20-19.40 val., antradienį 17.00-20.00 val.
  • nuotolinis mokymas(is) virtualioje mokymo aplinkoje Moodle vyksta mokiniams patogiu metu ir patogioje vietoje.

PUSMEČIAIS:

I pusmetis: 2017-09-01– 2018-01-25;

II pusmetis: 2018-01-28 iki mokslo metų pabaigos.

Mokinių atostogų trukmė:

Atostogos

Prasideda

Baigiasi

Rudens

2017-10-30

2017-11-03

Žiemos (Kalėdų)

2017-12-27

2018-01-03

Žiemos

2018-02-19

2018-02-23

Pavasario (Velykų)

2018-04-03

2018-04-06

 

 

 

MANO DIENYNAS

NUOTOLINIS

MOKYMAS 

JUNGTIS

NAUJAUSI ĮRAŠAI

100 gerų darbų Lietuvai

Dalinamės akimirkomis iš kasmetinės vaikų stovyklos.

Senjorų užrašai
jsscVEIKLA

TREČIOJI UNIVERSIADA MAŽEIKIUOSE Naujosios Akmenės Trečiojo amžiaus universiteto klausytojų komanda ir sirgaliai 2018 m. birželio 16 d.,

Apie mus

Naujosios Akmenės Trečiojo amžiaus universitetas  (toliau – Universitetas arba TAU) įkurtas 2015 m. rugsėjo 30 d. prie Akmenės rajono jaun