Kvalifikacijos tobulinimo renginių planas

2018 m. gruodis

Eil. Nr. Renginio tema Vykdymo data, laikas Lektorius(-iai), organizatoriai Tikslinė grupė Vykdymo vieta
1. Akmenės rajono ikimokyklinio
meninio (muzikos) ugdymo pedagogų
metodinė diena „Prakalbinkim Advento tylą“

2018-12-12,
pradžia
10.00 val.

Živilė Garbaliauskienė,
Akmenės rajono
ikimokyklinio meninio
(muzikos) ugdymo
pedagogų metodinio
būrelio pirmininkė
Akmenės rajono
ikimokyklinio
meninio (muzikos)
ugdymo pedagogai
Akmenės rajono
Kruopių
pagrindinės
mokyklos
ikimokyklinio
ugdymo skyrius
2. Akmenės rajono ugdymo įstaigų
logopedų ir specialiųjų pedagogų
metodinis užsiėmimas

2018-12-14,
pradžia
10.00 val.

Ramutė Juškienė, 
Akmenės rajono ugdymo
įstaigų logopedų ir
specialiųjų pedagogų
metodinio būrelio
pirmininkė
Akmenės rajono
ugdymo įstaigų
logopedai ir
specialieji
pedagogai

Naujosios
Akmenės
„Saulėtekio“
progimnazija

           

 

2018 m. lapkritis

Eil. Nr. Renginio tema Vykdymo data, laikas Lektorius(-iai), organizatoriai Tikslinė grupė Vykdymo vieta
1. Seminaras „Šiuolaikinės fizinio rengimo tendencijos“

2018-11-15,
pradžia
9.00 val.

dr. Andrius Norkus,
Šiaulių universiteto
lektorius
Akmenės rajono
ugdymo įstaigų
kūno kultūros 
mokytojai,
treneriai
Naujosios
Akmenės
sporto rūmai
2. Akmenės rajono pradinių klasių
mokytojų metodinis užsiėmimas

2018-11-20,
pradžia
9.00 val.

Ilona Trinkienė, 
Akmenės rajono pradinių
klasių mokytojų
metodinio būrelio
pirmininkė
Akmenės rajono
pradinių klasių
mokytojai
Akmenės rajono
Akmenės
gimnazija
3. Akmenės rajono istorijos ir pilietinio 
ugdymo mokytojų metodinis užsiėmimas

2018-11-20,
pradžia
14.00 val.

Indrė Šiurkienė, 
Akmenės rajono
istorijos ir pilietinio
ugdymo mokytojų
metodinio būrelio
pirmininkė
Akmenės rajono
istorijos ir pilietinio
ugdymo mokytojai
Akmenės rajono
jaunimo ir
suaugusiųjų
švietimo
centras
4. Respublikinė praktinė-metodinė
konferencija „Žaismingas kalbos
ugdyma(is) ikimokykliniame ir
priešmokykliniame amžiuje“
 2018-11-21,
pradžia
9.00 val.
Leta Numsėdienė,
Akmenės rajono Akmenės
gimnazijos ikimokyklinio
ugdymo skyriaus
„Gintarėlis“ auklėtoja
metodininkė,
Laura Ivanovienė,
Akmenės rajono Akmenės
gimnazijos ikimokyklinio
ugdymo skyriaus
„Gintarėlis“ logopedė
metodininkė
Ikimokyklinio ir
priešmokyklinio
ugdymo skyriaus
pedagogai,
logopedai,
 specialieji
pedagogai
Akmenės rajono
Akmenės
gimnazijos
ikimokyklinio
ugdymo
skyrius
„Gintarėlis“ 
5. Akmenės rajono etikos mokytojų
metodinis užsiėmimas
2018-11-22,
pradžia
13.00 val.
Vilija Rumbinienė,
Akmenės rajono
etikos mokytojų
metodinio būrelio
pirmininkė
Akmenės rajono
etikos mokytojai
Akmenės rajono
Ventos
gimnazija
6. Akmenės rajono technologijų
mokytojų metodinis užsiėmimas
2018-11-26,
pradžia
13.00 val.
Jūratė Stonienė,
Akmenės rajono
technologijų mokytojų
metodinio būrelio
pirmininkė
Akmenės rajono technologijų
mokytojai
Akmenės rajono
jaunimo ir
suaugusiųjų
švietimo
centras
7. Akmenės rajono muzikos mokyklų
mokytojų metodinis užsiėmimas
2018-11-28,
pradžia
10.00 val.
Irina Mikulevič,
Akmenės rajono
muzikos mokyklų
mokytojų metodinio
būrelio pirmininkė
Akmenės rajono muzikos
mokyklų mokytojai
Akmenės rajono
jaunimo ir
suaugusiųjų
švietimo
centras

 

 

2018 m. spalis

Eil. Nr. Renginio tema Vykdymo data, laikas Lektorius(-iai), organizatoriai Tikslinė grupė Vykdymo vieta
1. Akmenės rajono ugdymo įstaigų 
logopedų ir specialiųjų pedagogų
metodinis susitikimas

2018-10-03,
pradžia
10.00 val.

Ramutė Juškienė,
Akmenės rajono
ugdymo įstaigų
logopedų ir specialiųjų pedagogų metodinio
būrelio pirmininkė
Akmenės rajono
ugdymo įstaigų
logopedai ir
specialieji
pedagogai
Akmenės rajono
pedagoginė psichologinė tarnyba
2. Akmenės rajono gamtos mokslų
(biologijos, chemijos, fizikos) mokytojų
metodinis susitikimas

2018-10-11,
pradžia
14.00 val.

Vaidilutė Šepkauskienė,
Akmenės rajono gamtos
mokslų (biologijos,
chemijos, fizikos)
mokytojų metodinio
būrelio pirmininkė
Akmenės rajono
gamtos mokslų
(biologijos,
chemijos, fizikos)
mokytojai
Akmenės rajono
jaunimo ir
suaugusiųjų
švietimo
centras
3. Seminaras „Improvizacijos elementų
taikymas perkusinių instrumentų
pagalba“

2018-10-17,
pradžia
10.00 val.

Adas Sutkus,
Kelmės A.Lipeikos
menų mokyklos
mušamųjų instrumentų
specialybės mokytojas
Akmenės rajono
muzikos mokytojai
Naujosios Akmenės
muzikos
mokykla
4. Akmenės rajono šokių mokytojų
metodinio būrelio susitikimas

2018-10-17,
pradžia
13.00 val.

Sigita Gadžij,
Akmenės rajono šokių
mokytojų metodinio
būrelio pirmininkė
Akmenės rajono
šokių mokytojai
Akmenės rajono
savivaldybės
administracija,
424 kab.
5. Akmenės rajono socialinių pedagogų
metodinė išvyka

2018-10-23,
išvykstama
9.00 val.

Audronė Vitkutė,
Akmenės rajono socialinių
pedagogų metodinio
būrelio pirmininkė
Akmenės rajono
socialiniai
pedagogai
Naujoji Akmenė–
Šiauliai–
Naujoji Akmenė
6. Akmenės rajono ikimokyklinio ugdymo
įstaigų pedagogų edukacinė išvyka

2018-10-23,
pradžia
13.00 val.

Zina Pranckienė,
Akmenės rajono
ikimokyklinio ugdymo
įstaigų pedagogų
metodinio būrelio
pirmininkė
Akmenės rajono
ikimokyklinio
ugdymo įstaigų
pedagogai
Naujoji Akmenė–
Urvikių kaimas,
Mažeikių rajonas
7. Akmenės rajono ugdymo įstaigų
bibliotekininkų metodinis susitikimas

2018-10-23,
pradžia
10.00 val.

Regina Altukavičienė,
Akmenės rajono 
ugdymo įstaigų
bibliotekininkų
metodinio būrelio
pirmininkė
Akmenės rajono
ugdymo įstaigų
bibliotekininkai
Naujosios Akmenės
Ramučių gimnazija
8. Akmenės rajono priešmokyklinio
ugdymo pedagogų atvira veikla,
t
ema „Pozityvi vaiko patirties įtaka
ugdant savarankiškumą, aktyvų pažinimą“
2018-10-24,
pradžia
10.00 val.
Vida Drąsutienė, 
Akmenės rajono 
priešmokyklinio
ugdymo pedagogų
metodinio
būrelio pirmininkė
Akmenės rajono
priešmokyklinio
ugdymo pedagogai
Akmenės rajono Ventos
gimnazijos
ikimokyklinio
ugdymo
skyrius
„Berželis“
9. Seminaras „El.dienyno „Mūsų darželis“ naudojimas ikimokyklinio ugdymo įstaigoje“

2018-10-25,
pradžia
11.00 val.

Ramunė Los,
UAB „Kompiuterizuoti
sprendimai“ direktorė
Akmenės rajono
ikimokyklinio ir
priešmokyklinio
ugdymo pedagogai,
metodininkai,
darželių vadovai
Naujosios Akmenės
vaikų lopšelis
darželis
„Atžalynas“
10. Konferencija, skirta Simono Daukanto 
225-osioms metinėms

2018-10-26,
pradžia
11.00 val.

Akmenės rajono
Papilės Simono
Daukanto gimnazija,
Akmenės rajono
jaunimo ir suaugusiųjų
švietimo centras
Akmenės rajono
pedagogai, kita
bendruomenė
Akmenės rajono
Papilės
šv. Juozapo
bažnyčia,
Papilės
kultūros namai
11. Praktinis–motyvacinis seminaras
„Super auklėtoja arba šiuolaikinė
Merė Popins“

2018-10-29
pradžia
10.00 val.

Lektorė Ilona
Bakšė-Bubmblauskienė,
programų ir projektų
autorė, leidyklos
„Flintas“ žurnalo vaikams
„Kutis“ vyr. redaktorė,
idėjų generatorė
Akmenės rajono
ikimokyklinio 
ugdymo pedagogai
Akmenės rajono
jaunimo ir
suaugusiųjų
švietimo
centras
12. Seminaras „Totalitarinių režimų temų dėstymas pamokose. Istorinės atminties temos popamokinėje ir projektinėje veikloje“

2018-10-29
pradžia
11.00 val.

Ingrida Vilkienė,
tarptautinės komisijos
nacių ir sovietinio
okupacinių nusikaltimams
Lietuvoje įvertinti
atstovė
Akmenės rajono
ugdymo įstaigų
socialinių mokslų, gimtosios kalbos ir
kt. mokytojai
Akmenės rajono
jaunimo ir
suaugusiųjų
švietimo
centras

 

2018 m. rugsėjis

Eil. Nr. Renginio tema Vykdymo data, laikas Lektorius(-iai), organizatoriai Tikslinė grupė Vykdymo vieta
1. Akmenės rajono ugdymo įstaigų kūno kultūros mokytojų metodinis susitikimas

2018-09-20,
pradžia
13.00 val.

Birutė Daunienė,
Akmenės rajono
ugdymo įstaigų
kūno kultūros
mokytojų metodinio
būrelio pirmininkė
Akmenės rajono
ugdymo įstaigų
kūno kultūros
mokytojai
Akmenės rajono
jaunimo ir
suaugusiųjų
švietimo centras
2. Akmenės rajono ugdymo įstaigų psichologų metodinis susitikimas

2018-09-21,
pradžia
13.00 val.

Daiva Skirienė,
Akmenės rajono 
ugdymo įstaigų psichologų metodinio
būrelio pirmininkė
Akmenės rajono
ugdymo įstaigų psichologai
Akmenės rajono pedagoginė psichologinė tarnyba
 3. Akmenės rajono dailės mokytojų metodinis susitikimas   2018-09-21,
pradžia
13.00 val.
 Jūratė Varanavičienė, 
Akmenės rajono 
dailės mokytojų
metodinio 
būrelio pirmininkė
 Akmenės rajono
ugdymo įstaigų
dailės mokytojai
Akmenės rajono
jaunimo ir
suaugusiųjų
švietimo centras 
4. Akmenės rajono geografijos mokytojų
metodinis susitikimas
2018-09-26,
pradžia
13.00 val.
Kęstutis Norvaišas,
Akmenės rajono
geografijos mokytojų
metodinio būrelio
pirmininkas
Akmenės rajono
ugdymo įstaigų
geografijos
mokytojai
Akmenės rajono
jaunimo ir
suaugusiųjų
švietimo centras
5. Akmenės rajono ikimokyklinio ugdymo
įstaigų meninio ugdymo mokytojų
metodinis susitikimas
2018-09-27,
pradžia
10.00 val.
Živilė Garbaliauskienė, 
Akmenės rajono 
ikimokyklinio ugdymo
įstaigų meninio
ugdymo mokytojų
metodinio būrelio
pirmininkė
Akmenės rajono 
ikimokyklinio ugdymo
įstaigų meninio
ugdymo mokytojai
Akmenės rajono
jaunimo ir
suaugusiųjų
švietimo centras
           

Pastaba. Renginių planas gali būti koreguojamas.

 

2018 m. birželis

Eil. Nr. Renginio tema Vykdymo data, laikas Lektorius(-iai), organizatoriai Tikslinė grupė Vykdymo vieta
1. Akmenės rajono pradinių klasių mokytojų 
metodinė praktinė išvyka į Plungės
pradinę mokyklą

2018-06-06,
pradžia
8.00 val.

Ilona Trinkienė,
Akmenės rajono 
pradinių klasių 
mokytojų metoinio
būrelio pirmininkė
Akmenės rajono
pradinių klasių
mokytojai
Naujoji Akmenė–
Plungė
2. Akmenės rajono geografijos, biologijos ir chemijos mokytojų metodinis susitikimas su Skuodo rajono ugdymo įstaigų pedagogais

2018-06-07,
pradžia
11.00 val.

Skuodo rajono
metodinių būrelių pirmininkė
Akmenės ir
Skuodo rajonų geografijos, 
biologijos ir 
chemijos
mokytojai.
Akmenės
rajono
jaunimo ir
suaugusiųjų
švietimo
centras
3. Akmenės rajono socialinių pedagogų išvyka į Joniškį

2018-06-07,
pradžia
8.00 val.

Audronė Vitkutė,
Akmenės rajono
socialinių pedagogų
metodinio būrelio
pirmininkė
Akmenės rajono
socialiniai
pedagogai
Naujoji Akmenė–Joniškis

 

2018 m. gegužė

Eil. Nr. Renginio tema Vykdymo data, laikas Lektorius(-iai), organizatoriai Tikslinė grupė Vykdymo vieta
1. Seminaras „Gamtamokslinio
ugdymo iššūkiai: naujos 
kartos inovatorių ugdymas“

2018-04-05,
pradžia
12.00 val.

Doc. dr. Violeta Šlekienė,
doc. dr. Gediminas Valiulis, 
doc. dr. Sergs
Akmenės rajono
gamtos ir žmogaus,
biologijos,
chemijos, fizikos
ir kitų dalykų
mokytojai.
Akmenės
rajono
jaunimo ir
suaugusiųjų
švietimo
centras
2. Metodinė – praktinė išvyka
„Telšiai iš seno atviruko“

2018-05-09,
pradžia
8.00 val.

Jūratė Stonienė,
Akmenės rajono
technologijų mokytojų
metodinio būrelio
pirmininkė
Akmenės rajono
technologijų ir
geografijos
mokytojai
Naujoji Akmenė
– Telšiai
3. Akmenės rajono logopedų ir specialiųjų pedagogų metodinis užsiėmimas 2018-05-10, pradžia
10.00 val.
Ramutė Juškienė,
Akmenės rajono
logopedų ir specialiųjų
pedagogų metodinio
būrelio pirmininkė
Akmenės rajono logopedai ir
specialieji
pedagogai
Akmenės gimnazija
4. Paskaita mokiniams „Būk karys – saugok Lietuvą“ 2018-05-15,
pradžia
11.45 val.
Giedrius Jaruckis,
Telšių regioninio
karo prievolės
komplektavimo poskyrio
verbuotojas seržantas
Akmenės rajono
jaunimo ir
suaugusiųjų
švietimo centro
mokiniai
Akmenės
rajono
jaunimo ir
suaugusiųjų
švietimo
centras
5. Seminaras apie nuodingąsias medžiagas 2018-05-17,
pradžia
14.00 val.
Jolanta Rakauskienė, 
Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos ir apsaugos ministerijos, Šiaulių departamento, Akmenės skyriaus vedėja
Akmenės rajono
chemijos mokytojai
Akmenės
rajono
jaunimo ir
suaugusiųjų
švietimo
centras
6. Seminaras „Vitalij Neugasimov fortepijoninė kūryba vaikams" 2018-05-26,
pradžia
13.00 val.

  Vitalij Neugasimov, pianistas, kompozitorius; Imants Vežuks, Ventos muzikos mokyklos fortepijono mokytojas metodininkas.

 Muzikos mokyklų mokytojai  Ventos muzikos mokykla

 

 

2018 m. balandis

Registravimosi forma į kvalifikacijos tobulinimo renginį 

 

Eil. Nr.

Renginio
tema

Vykdymo data,
laikas

Lektorius(-iai),
organizatoriai

Tikslinė
grupė

Vykdymo
vieta

1.

Akmenės rajono trečiųjų 
klasių mokinių diktanto
konkursas ,,Rašau dailiai
ir be klaidų"

2018-04-03,

pradžia

10.00 val.

Ilona Trinkienė,
Akmenės rajono
pradinių klasių
metodinio būrelio
pirmininkė

Akmenės rajono
trečiųjų klasių
mokiniai 
ir jų
mokytojai

Akmenės gimnazija

2.

„Vaikų turizmo
organizavimo tvarka ir
dokumentai“ mokymai

2018-04-03,

pradžia

8.30 val.

 

Akmenės rajono
jaunimo ir
suaugusiųjų
švietimo centro
specialistas

Akmenės rajono
vaikų lopšelių-
darželių „Buratinas“,
„Atžalynas“,
„Žvaigždutė“,
Sporto centro pedagogai, 
Jaunimo ir
suaugusiųjų

švietimo centro
ir Kruopių
pagrindinės
mokyklos
mokytojai

Akmenės
rajono
jaunimo ir suaugusiųjų
švietimo
centras

3.

„Vaikų turizmo
organizavimo tvarka ir
dokumentai“ mokymai

2018-04-04,

pradžia

8.30 val.

 

Akmenės rajono
jaunimo ir
suaugusiųjų
švietimo centro
specialistas

Naujosios Akmenės
muzikos mokyklos
ir „Saulėtekio“
progimnazijos
pedagogai

Akmenės
rajono
jaunimo ir
suaugusiųjų
švietimo
centras

4.

Praktinė konferencija
„Pagalbos vaikui specialistų
veiklos problemos, galimybės
ir lūkesčiai“

2018-04-04,

pradžia

10.00 val.

Akmenės rajono
savivaldybės
pedagoginės 
psichologinės 
tarnybos
specialistai

Akmenės rajono
švietimo įstaigų
psichologai,
socialiniai
pedagogai,
specialieji
pedagogai,
logopedai,
mokytojų padėjėjai,
vadovai,
savivaldybės
atstovai

Akmenės
rajono
jaunimo ir
suaugusiųjų
švietimo
centras

5.

Seminaras „Švietimo naujovės
ir iššūkiai 2018 metais“

2018-04-04,

pradžia

10.00 val.

Audronė
Razmantienė,
Lietuvos Respublikos
švietimo ir mokslo
ministerijos
vyriausioji
specialistė

Akmenės rajono
švietimo įstaigų
vadovai

Akmenės
rajono
jaunimo ir
suaugusiųjų
švietimo
centras

6.

Diskusija „ Įvairūs veiklos ir
bendradarbiavimo stiliai
bibliotekoje. Kraštotyra
bibliotekoje“

2018-04-04,

pradžia

11.00 val.

Regina
Altukavičienė,
Akmenės rajono
ugdymo įstaigų
bibliotekininkų
metodinio būrelio
pirmininkė

Akmenės rajono
ugdymo įstaigų
bibliotekininkai

Ventos
miesto
biblioteka

7.

„Vaikų turizmo
organizavimo tvarka ir
dokumentai“ mokymai

2018-04-05,

pradžia

8.30 val.

 

Akmenės rajono
jaunimo ir
suaugusiųjų
švietimo centro
specialistas

Akmenės
gimnazijos ir
Ventos muzikos
mokyklos
pedagogai

Akmenės
gimnazija

8.

„Vaikų turizmo
organizavimo tvarka ir
dokumentai“ mokymai

2018-04-05,

pradžia

10.30 val.

 

Akmenės rajono
jaunimo ir
suaugusiųjų
švietimo centro
specialistas

Akmenės rajono
paramos šeimai
centro darbuotojai

Akmenės
rajono
paramos
šeimai
centras

9.

Seminaras „Seksualinis
smurtas prieš vaikus:
kaip atpažinti ir padėti“

2018-04-05,

pradžia

12.00 val.

Vilma Paliaukienė, psichologė

Akmenės rajono
ugdymo įstaigų
pedagogai

Akmenės
rajono
jaunimo ir
suaugusiųjų
švietimo
centras

10.

Edukacinė-metodinė išvyka į
Telšių ikimokyklinio ugdymo
įstaigas

2018-04-05,

išvykstama

8.00 val.

 

Vida Drąsutienė,
Akmenės rajono
priešmokyklinio
ugdymo metodinio
būrelio pirmininkė

Akmenės rajono
priešmokyklinio
ugdymo
pedagogai

Naujoji Akmenė-Telšiai

11.

Seminaras
„Lietuvos šimtmečio muzika“

2018-04-05,

pradžia

11.00 val.

Viktoras Gerulaitis,
Lietuvos muzikologas,

muzikos švietėjas,
pedagogas, radijo ir
televizijos laidų,
koncertų vedėjas,
Lietuvos muzikos
ir teatro akademijos
docentas

Akmenės rajono
muzikos
mokytojai

Akmenės
rajono
jaunimo ir
suaugusiųjų
švietimo
centras

12.

Susitikimas su nacionalinės
socialinio saugumo
kompanijos „Už saugią
Lietuvą“ ambasadoriumi
Vidu Bareikiu.

2018-04-06,

pradžia

14.00 val.

Vidas Bareikis,
nacionalinės
socialinio saugumo
kompanijos
„Už saugią Lietuvą“
ambasadorius,
dainininkas

Akmenės rajono
moksleiviai
ir mokytojai

Akmenės
rajono
jaunimo ir
suaugusiųjų
švietimo
centras

13.

Išvyka į LEU konferenciją
„Psichologinė pagalba ugdymo bendruomenėje: tradicijos ir naujovės.“

2018-04-12,

išvykstama

5.00 val.

Daiva Skirienė,
Akmenės rajono
psichologų metodinio
būrelio pirmininkė

Akmenės rajono
psichologai ir
socialiniai
pedagogai.

Naujoji Akmenė– Vilnius–Naujoji
Akmenė

14.

IV-asis tarptautinis vaikų
šokių festivalis-konkursas
„Pumpurėliai 2018“

2018-04-13,

Pradžia

13.00 val.

Daiva Liuberskytė–
Šukienė, festivalio-
konkurso organizatorė,
Naujosios Akmenės
vaikų lopšelio darželio
„Buratinas“ šokio grupės
„Žiogelis“ mokytoja

Šokio studijos,
choreografiniai
kolektyvai,
ugdymo įstaigų
neformaliojo
švietimo šokių
grupės.

Akmenės
rajono
Kultūros
centras,
Naujoji
Akmenė

15.

Seminaras „Gamtamokslinio
ugdymo iššūkiai: naujos
kartos inovatorių ugdymas“

 

2018-04-20,

pradžia

12.00 val.

Doc. dr. Violeta Šlekienė,
doc. dr. Gediminas Valiulis, 
doc. dr. Sergėjus Rimovskis.

Akmenės rajono
gamtos ir žmogaus,
biologijos,
chemijos, fizikos
ir kitų dalykų
mokytojai.

Akmenės
rajono
jaunimo ir
suaugusiųjų
švietimo
centras

16. Tarptautinė pažintinė-
praktinė konferencija
„Logopedinių pratybų
dermė bendradarbiaujant
su muzikos pedagogais"

2018-04-20,

pradžia

10.00 val.

Ona Deniušienė,
Naujosios Akmenės
vaikų lopšelio
darželio „Žvaigždutė“
meninio ugdymo
pedagogė
Akmenės rajono
ikimokyklinio ir
priešmokyklinio
ugdymo įstaigų
vadovai, jų
pavaduotojai,
logopedai,
meninio,
ikimokyklinio
ir priešmokyklinio
ugdymo pedagogai
Naujosios Akmenės
vaikų
lopšelis
darželis „Žvaigždutė“

 

 

 

 

MANO DIENYNAS

NUOTOLINIS

MOKYMAS 

JUNGTIS

NAUJAUSI ĮRAŠAI

100 gerų darbų Lietuvai

Dalinamės akimirkomis iš kasmetinės vaikų stovyklos.

Senjorų užrašai
jsscVEIKLA

TREČIOJI UNIVERSIADA MAŽEIKIUOSE Naujosios Akmenės Trečiojo amžiaus universiteto klausytojų komanda ir sirgaliai 2018 m. birželio 16 d.,

Apie mus

Naujosios Akmenės Trečiojo amžiaus universitetas  (toliau – Universitetas arba TAU) įkurtas 2015 m. rugsėjo 30 d. prie Akmenės rajono jaun